Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Άργους

 

Μετά τις εκλογές του Εμπορικού Συλλόγου Άργους στις 26 Ιουνίου, έγινε σύγκληση του νέου διοικητικού συμβουλίου και κατανομή αξιωμάτων.

 

 

Συνήλθαν σε συνεδρίαση την Τρίτη 2 Ιουλίου έπειτα από πρόσκληση του πλειοψηφούντα συμβούλου Αντώνη Καλοθέου οι 9 νεοεκλεγέντες για τη συγκρότηση σε Σώμα, την εκλογή Προεδρείου και κατανομή αξιωμάτων.

 

Μετά από μυστική ψηφοφορία η σύνθεση του νέου Δ.Σ. για την περίοδο 2019-2022 έχει ως εξής:

 

Πρόεδρος: Καλοθέου Αντώνης
Α΄Αντιπρόεδρος: Χρονόπουλος Παναγιώτης
Β΄Αντιπρόεδρος: Περικλής Κατσαρός
Γ΄Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Γκότσης
Γενικός Γραμματέας: Αναστασία Τζίμου
Ειδικός Γραμματέας: Αλέξιος Λυγγίτσος
Ταμίας: Μαρία Παπαντωνοπούλου
Υπεύθυνη τύπου και δημοσίων σχέσεων: Αναστασία Τζίμου
Συνεργάτες: Αλέξιος Λυγγίτσος, Περικλής Κατσαρός, Σοφία Φωστίνη
Μέλος: Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

 

 

Αντιπρόσωποι για την Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου, Νοτιοδυτικής Ελλάδας: Αντώνης Καλοθέου, Αναστασία Τζίμου, Σοφία Φωστίνη.