Ξεκινά το φθινόπωρο στο Ναύπλιο με 140 φοιτητές το νέο πανεπιστημιακό τμήμα

 

 

1. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 

Το Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (ΤΠΨΤ) ανήκει στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και έχει ως αποστολή:

 

1. Να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση στα επιστημονικά και καλλιτεχνικά αντικείμενα που αφορούν τις παραστατικές τεχνες (Επιτέλεση, Χορός, Θέατρο) καθώς και τις ψηφιακές τέχνες, με έμφαση στη μεταξύ τους σύνδεση καθώς και στη σύνδεση με ποικίλες κοινωνικές εφαρμογές και την εκπαίδευση.

 

2. Να παρέχει ειδική μόρφωση και κατάρτιση των φοιτητών/τριών για τη διδασκαλία καλλιτεχνικών αντικειμένων και των καλλιτεχνικών τεχνολογικών εφαρμογών στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 

Το Τμήμα θα λειτουργήσει από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2019-20 με την εισαγωγή 140 πρωτοετών φοιτητών. Οι σπουδές στο Τμήμα θα έχουν διάρκεια τετραετή, με την προοπτική, όταν το Τμήμα θα λειτουργήσει πλήρως, η διάρκεια των σπουδών να γίνει πενταετής.

 

 

2. ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 

Το Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών διαφοροποιείται από το υπάρχον Τμήμα Θεατρικών Σπουδών καθώς δεν εστιάζει το περιεχόμενο των σπουδών του στη μελέτη της Τέχνης του Θεάτρου, αλλά στην έρευνα και τις καλλιτεχνικές εφαρμογές που συνδέουν τις νέες τεχνολογίες (ψηφιακός κόσμος) και τις κοινωνικές εφαρμογές (κοινωνικοί φορείς, ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, εκπαίδευση) με τις τέχνες του θεάματος και ιδιαίτερα με την Performance, τον Χορό και τις Οπτικές τέχνες.

 

Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών διατηρεί τον διττό χαρακτήρα των σπουδών του, συνδυάζοντας τις θεατρολογικές σπουδές με τα πρακτικά μαθήματα Σκηνοθεσίας και Υποκριτικής Θεάτρου.

 

Τα πεδία έρευνας και καλλιτεχνικών εφαρμογών στα οποία εστιάζουν οι σπουδές στο ΤΠΨΤ, είναι τα εξής:

 

• Θεωρία και ιστορία των παραστατικών και των ψηφιακών τεχνών
• Χορός και Επιτέλεση (performance)
• Σκηνοθεσία και Επιτέλεση
• Ψηφιακή επιτέλεση και τέχνες
• Φως, σκηνογραφία και νέες τεχνολογίες.
• Παραγωγή ψηφιακού υλικου (Ψηφιακή εμψύχωση, Εικονική / Μικτή Πραγματικότητα, Ηλεκτρονικά Παιχνίδια)
• Ψηφιακές εφαρμογές στη Σκηνοθεσία και την Υποκριτική
• Performance και κοινωνικές εφαρμογές (ενδεικτικά: ακτιβισμός, διαδραστική και διαδικτυακή performance, θεωρίες φύλου και σεξουαλικότητας, ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, εκπαιδευτικές εφαρμογές, δημόσιος χώρος.)
• Δημιουργική γραφή / Ψηφιακή αφήγηση / Ψηφιακές εκδόσεις
• Καλλιτεχνικές τεχνολογικές εφαρμογές στην εκπαίδευση.
• Επιτελεστικές εφαρμογές σε κοινωνικούς, πολιτιστικούς, εκπαιδευτικούς χώρους (μουσεία, φορείς, συλλόγους, εκπαίδευση κ.α.)

 

 

 

3. Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΤΠΨΤ

 

Αν και η φυσιογνωμία του ΤΠΨΤ είναι κυρίως καλλιτεχνική, οι σπουδές σ’αυτό, παρέχουν επίσης θεωρητική κατάρτιση στα πεδία της Θεωρίας των Παραστατικών Τεχνών και της Θεωρίας των Ψηφιακών μέσων, της ιστορίας της Τέχνης, και του Κινηματογράφου, καθώς και ευρύτερα της θεωρίας του Πολιτισμού. Παράλληλα, καλλιεργούν την εξοικείωση με βασικά στοιχεία πληροφορικής και τεχνολογίας, καθώς και αρχές της Ηθικής της Τεχνολογίας αλλά και της Μεθοδολογίας της Έρευνας.

 

 

4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ.

 

Οι απόφοιτοι/ες του ΤΠΨΤ θα είναι σε θέση να απασχοληθούν στα εξής εργασιακά αντικείμενα:

 

• Σκηνοθεσία, Χορογραφία, Σκηνογραφικό σχεδιασμό επιτελεστικών εφαρμογών (Performance χορού και θεάτρου, διαδραστικές παραστάσεις ή εγκαταστάσεις στον σκηνικό και τον δημόσιο χώρο, εφαρμογές οπτικών τεχνών, εφαρμογές πολυμεσικού υλικού και διαδικτυακών εφαρμογών στις παραστατικές τέχνες).

 

• Υλοποίηση καλλιτεχνικών κοινωνικών παρεμβάσεων μέσω επιτελεστικών εφαρμογών (ενδεικτικά: κοινωνικό θέατρο, ακτιβισμός, χορός και κοινωνία, διαδραστικό και διαδικτυακό θέατρο, performance και δημόσιος χώρος, κ.α..)

 

• Παραγωγή ψηφιακού υλικου (Ψηφιακή εμψύχωση, Animation, Video game) – υλοποίηση ψηφιακών εφαρμογών για τις παραστατικές τέχνες.

 

• Σχεδιασμός εμπειρίας εικονικών περιβαλλόντων και ηλεκτρονικών παιχνιδιών.

 

 

• Ψηφιακές εφαρμογές στον φωτισμό (σχεδιασμός και υλοποίηση).

 

• Υλοποίηση ψηφιακών σκηνογραφικών εγκαταστάσεων.

 

• Σχεδιασμός ψηφιακών εκθέσεων, εφαρμογές Δημιουργικής Γραφής σε ψηφιακά και επιτελεστικά καλλιτεχνικά έργα, ψηφιακές εκδόσεις.

 

• Σχεδίαση, οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων καλλιτεχνικών ψηφιακών εφαρμογών στην εκπαίδευση, σε κοινωνικούς/ πολιτιστικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και φορείς Τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

5. ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

 

– Για το πρώτο εξάμηνο της λειτουργίας του Τμήματος, έχουν εξασφαλισθεί με την πολύτιμη συνδρομή του Δήμου Ναυπλιέων, του ΔΟΠΠΑΤ, αλλά και του ΟΑΕΔ οι κατάλληλες αίθουσες διδασκαλίας καθώς και η χρήση του Θεάτρου «Τριανόν», ενώ πολύ σύντομα θα προκηρυχθούν ανοιχτοί διαγωνισμοί τόσο για την μίσθωση κτηρίου που θα καλύψει όλες τις διδακτικές και διοικητικές ανάγκες του ΤΠΨΤ, όσο και για την προμήθεια εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας για την κάλυψη των ερευνητικών αναγκών του Τμήματος. Στόχος είναι το νέο κτήριο να μπορεί να παραδοθεί προς χρήση στους φοιτητές και τους διδάσκοντες στις αρχές του 2020.

 

– Για το ακαδημαικό έτος 2019-20 έχουν ήδη πιστωθεί στο Τμήμα όλες οι απαραίτητες θέσεις διδασκόντων στο πλαίσιο του προγράμματος διδασκαλίας από νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού τίτλου, ενώ σε ειδικά γνωστικά αντικείμενα θα συνδράμουν με τη διδασκαλία τους μέλη ΔΕΠ και ΕΕΠ του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών. Μέσα στο ακαδημαικό έτος 2019-2020 πρόκειται να προκηρυχθούν 8 νέες θέσεις ΔΕΠ για διδάσκοντες στο Νέο Τμήμα, σε γνωστικά αντικείμενα των παρασταστικών και ψηφιακών τεχνών.

 

 

5. ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ.

 

Είναι αυτονόητο ότι η ίδρυση του ΤΠΨΤ δημιουργεί νέες προοπτικές και προκλήσεις για την πόλη του Ναυπλίου, καθώς:

 

1. Η Σχολή Καλών Τεχνών εδραιώνεται πλέον στο Ναύπλιο, καθιστώντας την πόλη κέντρο έρευνας, καλλιτεχνικών εφαρμογών και καινοτομίας στους τομείς του Θεάτρου, των Παραστατικών τεχνών και των Ψηφιακών τεχνών σε πανελλήνια κλίμακα. Πλέον, στο Ναύπλιο λειτουργεί η πρώτη Σχολή Καλών Τεχνών στη χώρα, με δύο πανεπιστημιακά Τμήματα για τις Τέχνες του Θεάματος και τις Ψηφιακές Τέχνες.

 

2. Σε συνδυασμό με την αύξηση του αριθμού εισακτέων στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, ο αριθμός των φοιτητών από την επόμενη ακαδημαική χρονιά υπερδιπλασιάζεται (συνολικά 307 φοιτητές/τριες εισάγονται στη Σχολή καλών Τεχνών). Το γεγονός αυτό δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα στον τομέα της ενοικίασης στέγης στην πόλη καθώς και σε μια σειρά άλλων τομέων στην τοπική αγορά και τις υπηρεσίες.

 

3. Το Ναύπλιο εδραιώνεται πλέον στη συνείδηση των δημοτών του και των επισκεπτών ως «Πόλη των Τεχνών και του Πολιτισμού». Είμαστε βέβαιοι ότι επιστέγασμα αυτής της πολιτιστικής αναβάθμισης της πόλης θα είναι και μία μελλοντική πρωτοβουλία του Δήμου Ναυπλιέων για τη δημιουργία μιας θεατρικής στέγης σύγχρονων προδιαγραφών με εγκαταστάσεις κλειστού και ανοιχτού θεάτρου. Μια τέτοια πρωτοβουλία (στα πρότυπα ενδεχομένως του επιτυχημένου ανάλογου εγχειρήματος του θεάτρου ARTIKI στην κοντινή Ερμιονίδα) θα δημιουργήσει ένα ζωντανό κύτταρο έρευνας και πολιτισμού στην πόλη, συστεγάζοντας τις εκπαιδευτικές και τις καλλιτεχνικές δυνάμεις ολόκληρης της Αργολίδας.

 

 

 

 

 

 

 

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Διαβάστε ακόμη

Στην Αργολίδα η πρώτη εγχείρηση αλλαγής φύλου: Η Καλλώ έγινε Κάλλων

η πρώτη εγχείρηση αλλαγής φύλου Σύμφωνα με κείμενο του Διόδωρου του Σικελιώτη (Βιβλίο 32, κεφ. 11, παρ. 1-4), γύρω στα 120 π.Χ. έγινε στην Επίδαυρο...

Συλλυπητήρια του Συνδέσμου Φιλολόγων Αργολίδας για τον θάνατο του Κωνσταντίνου Β. Τσιλιμίγκρα

Συλλυπητήρια ανακοίνωση του Συνδέσμου Φιλολόγων Αργολίδας Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Αργολίδας εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στον Βασίλη Τσιλιμίγκρα, τ. Σχολικό Σύμβουλο Φιλολόγων Ν. Αργολίδας και...

Δήμος Άργους: Πόσα εκατομμύρια χρέη και δάνεια άφησε η δημοτική αρχή Καμπόσου (και είναι κι άλλα…)

Δήμος Άργους-Μυκηνών: Πόσα χρέη και δάνεια άφησε η δημοτική αρχή Καμπόσου Ανακοίνωση από τη δημοτική αρχή Άργους-Μυκηνών και τον δήμαρχο Γιάννη Μαλτέζο Οι ισχυρισμοί του...

Στην Αργολίδα η πρώτη εγχείρηση αλλαγής φύλου: Η Καλλώ έγινε Κάλλων

η πρώτη εγχείρηση αλλαγής φύλου Σύμφωνα με κείμενο του Διόδωρου του Σικελιώτη (Βιβλίο 32, κεφ. 11, παρ. 1-4), γύρω στα 120 π.Χ. έγινε στην Επίδαυρο...

Συλλυπητήρια του Συνδέσμου Φιλολόγων Αργολίδας για τον θάνατο του Κωνσταντίνου Β. Τσιλιμίγκρα

Συλλυπητήρια ανακοίνωση του Συνδέσμου Φιλολόγων Αργολίδας Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Αργολίδας εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στον Βασίλη Τσιλιμίγκρα, τ. Σχολικό Σύμβουλο Φιλολόγων Ν. Αργολίδας και...

Δήμος Άργους: Πόσα εκατομμύρια χρέη και δάνεια άφησε η δημοτική αρχή Καμπόσου (και είναι κι άλλα…)

Δήμος Άργους-Μυκηνών: Πόσα χρέη και δάνεια άφησε η δημοτική αρχή Καμπόσου Ανακοίνωση από τη δημοτική αρχή Άργους-Μυκηνών και τον δήμαρχο Γιάννη Μαλτέζο Οι ισχυρισμοί του...

Με τρεις εκδηλώσεις ξεκινά την Κυριακή το “Αργείτικο Καρναβάλι”

Την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου ανοίγει το Τριώδιο και ο Δήμος Άργους-Μυκηνών έχει προγραμματίσει για τη συγκεκριμένη ημέρα τρεις εκδηλώσεις: τρεις εκδηλώσεις "Αργείτικο Καρναβάλι" Στις 10πμ,...

Με τρεις εκδηλώσεις ξεκινά την Κυριακή το “Αργείτικο Καρναβάλι”

Την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου ανοίγει το Τριώδιο και ο Δήμος Άργους-Μυκηνών έχει προγραμματίσει για τη συγκεκριμένη ημέρα τρεις εκδηλώσεις: τρεις εκδηλώσεις "Αργείτικο Καρναβάλι" Στις 10πμ,...

Στα όρια της κατάρρευσης αρχαία μνημεία του Άργους – Απαιτείται άμεση παρέμβαση του ΥΠΠΟ

κατάρρευσης αρχαία μνημεία του Άργους Είναι γνωστό σε όλους τους κατοίκους του Άργους και στις μέχρι τώρα Δημοτικές Αρχές ότι τα μνημεία της αρχαιότερης πόλης...

Δήμος Ναυπλιέων: Συνάντηση με διευθυντές και γονείς για τα προβλήματα στα σχολεία

Δήμος Ναυπλιέων: Συνάντηση για τα σχολεία Στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών του δημάρχου Ναυπλιέων Δημήτρη Ορφανού, η πρόεδρος των Σχολικών Επιτροπών Αγγελική Παναγιωτακοπούλου, συναντήθηκε την...

Πρόσφατα θέματα

Πρόσφατα θέματα

25 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν – Κάποια γεγονότα σαν σήμερα

Εικόνες: "Γεύμα στο πάρτι του πλοίου" του Ρενουάρ, στρατιώτης...

Πτολεμαΐδα: Πέθαναν πατέρας και βρέφος την ίδια μέρα, από διαφορετικά αίτια

Πτολεμαΐδα: Πέθαναν πατέρας και βρέφος  Τραγική φιγούρα η 42χρονη μητέρα...

Εύκολη νίκη του Διομήδη κόντρα στον Πανελλήνιο

Διομήδης - Πανελλήνιος 29-19 Εύκολη νίκη επί του Πανελληνίου για...

Έγκλημα στην Αγία Βαρβάρα: Πεθερός σκότωσε τον γαμπρό του

Έγκλημα σημειώθηκε το Σάββατο 24/2 στην Αγία Βαρβάρα, στην...

Τέλη κυκλοφορίας: Λήγει η προθεσμία για τις πληρωμές – Οι τρόποι εξόφλησης

Τέλη κυκλοφορίας: Λήγει η προθεσμία Τελειώνει ο χρόνος για τα...

Στην Αργολίδα η πρώτη εγχείρηση αλλαγής φύλου: Η Καλλώ έγινε Κάλλων

η πρώτη εγχείρηση αλλαγής φύλου Σύμφωνα με κείμενο του Διόδωρου...