Ζητείται υπάλληλος για το Coffee Island στο Άργος

 

Ζητείται υπάλληλος για το κατάστημα COFFEE ISLAND στο Άργος στα πλαίσια επιδοτούμενου από τον ΟΑΕΔ προγράμματος το οποίο θέτει ως απαραίτητες προϋποθέσεις: ηλικία 18-29 ετών, απολυτήριο Λυκείου, κάρτα ανεργίας από 3 έως 12 μήνες. Η ύπαρξη προϋπηρεσίας θα εκτιμηθεί.

 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 6989608272/ 6932850834

email: [email protected]