Ανακοινώθηκαν οι 5 υποψήφιοι της Χρυσής Αυγής στην Αργολίδα

 

Ανακοινώθηκαν οι 5 υποψήφιοι βουλευτές Αργολίδας της Χρυσής Αυγής οι οποίοι είναι:

 

Μούλου Κυριακή – έμπορος
Διονυσία Καλαθά – ιδιωτική υπάλληλος
Ουλής Ανδρέας – αγρότης
Τσιρίκος Αριστείδης – αγρότης
Ρεντετάκος Γεώργιος – ιδιωτικός υπάλληλος