Νέες προσλήψεις 11 ιατρών Ε.Σ.Υ. για το Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας

 

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την προκήρυξη 11 νέων θέσεων ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ διαφόρων ειδικοτήτων (6 για τη Νοσηλευτική Μονάδα Άργους και 5 για τη Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου), οι οποίοι θα στελεχώσουν αντίστοιχες κλινικές και τμήματα του Νοσοκομείου συμβάλλοντας σημαντικά στη βελτίωση της λειτουργίας του και την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών.

 

Στη Νοσηλευτική Μονάδα Άργους οι θέσεις αφορούν 6 Επιμελητές Β’, έναν για καθεμιά από τις παρακάτω ειδικότητες:

 

• ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
• ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
• ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
• ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
• ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

 

Στη Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου οι θέσεις αφορούν 5 Επιμελητές Β’, έναν για καθεμιά από τις παρακάτω ειδικότητες:

 

• ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
• ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
• ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
• ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
• ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

 

Η απόφαση προκήρυξης αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/2010) και θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Νοσοκομείου (https://www.gna.gr).

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 11.06.2019 ώρα 12.00 και λήγει στις 01.07.2019 ώρα 12.00.