Ο ρόλος της τοπικής κοινότητας στην τοπική αυτοδιοίκηση (γράφει ο Γιώργος Χατζόπουλος)

 

Γράφει ο Γιώργος Χατζόπουλος,

υποψήφιος στην Τοπική Κοινότητα Ναυπλίου

με το συνδυασμό “Ναύπλιο Επόμενη μέρα” του Δημήτρη Κωστούρου

 

Έχοντας μπει στην τελική ευθεία για τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019, είναι αναγκαίο να αναφερθούμε στον αναβαθμισμένο ρόλο και τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της τοπικής κοινότητας. Οι αλλαγές του νόμου αποτελούν ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που αλλάζει το τοπίο στην τοπική αυτοδιοίκηση.

 

Με τον νέο νόμο Κλεισθένη επανέρχεται ο θεσμός της Κοινότητας, βέβαια στα πλαίσια λειτουργίας του ενιαίου διευρυμένου Δήμου, με δικό της προϋπολογισμό – αναλογικά και σύμφωνα με τον πληθυσμό και τις πραγματικές ανάγκες κάθε κοινότητας.

 

Η εκλογή του κοινοτικού συμβουλίου γίνεται ανεξάρτητα από την εκλογή του ψηφοδελτίου του δημάρχου, δηλαδή θα υπάρχει ξεχωριστή κάλπη για τους υποψήφιους συνδυασμούς της κοινότητας.

 

Η διάρκεια της θητείας του κάθε τοπικού συμβουλίου είναι 4 έτη.

 

Τα όργανά διοίκησης των κοινοτήτων είναι ο Πρόεδρος της Κοινότητας και το Συμβούλιο Κοινότητας (σε κοινότητες άνω των 300 κατοίκων).

 

Ο θεσμός των συνελεύσεων κατοίκων επεκτείνεται σε όλες τις κοινότητες ενός Δήμου

 

και καθιερώνεται η δυνατότητα σύγκλησης του συμβουλίου της Κοινότητας όποτε το ζητήσει το 1/3 τουλάχιστον των μελών του, καθώς και όταν το ζητήσουν τουλάχιστον 100 κάτοικοι της Κοινότητας με γραπτή αίτηση τους.

Αρμοδιότητες του Συμβουλίου της τοπικής κοινότητας είναι να μεριμνά:

 

για την καθαριότητα και συντήρηση των κοινόχρηστων χώρων (πλατειών, δημοτικών αλσών, κήπων, υπαίθριων χώρων αναψυχής)

 

για την καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας

 

για την αποκατάσταση ζημιών και την καλή λειτουργία του δικτύου δημοτικού φωτισμού

 

για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών

 

για την εύρυθμη λειτουργία, τη συντήρηση και την ευταξία του κοιμητηρίου της κοινότητας

 

για την υγεία, την πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών των κατοίκων της κοινότητας,

 

την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών ιδρυμάτων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και γενικότερα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην περιφέρεια της κοινότητας,

 

τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη της περιοχής της κοινότητας σε πολιτιστικά, πνευματικά και κοινωνικά θέματα.

 

Άλλες αρμοδιότητες της τοπικής κοινότητας είναι να:

 

λαμβάνει μέτρα για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης

 

καταγράφει τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και έχει την ευθύνη της ομάδας πυρασφάλειας της κοινότητας

 

προωθεί τον εθελοντισμό και συνεργάζεται με ομάδες εθελοντών

 

εκφράζει γνώμη και διατυπώνει προτάσεις προς το δημοτικό συμβούλιο, για την εκτέλεση νέων έργων εντός της κοινότητας

 

είναι υπεύθυνο για την προστασία της δημοτικής περιουσίας στα όρια της κοινότητας

 

μέλη του συμβουλίου της κοινότητας συμμετέχουν στη διοίκηση κληροδοτήματος με έδρα την κοινότητα

 

διατυπώνει γνώμη και προτάσεις, σχετικά με την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου, την κάθε μορφής εκμίσθωση ή παραχώρηση και την εκποίηση εκτάσεων, εντός των ορίων της κοινότητας.

 

προτείνει, ως προς την κοινότητα, τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, και γενικά οι υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες, καθώς και τους χώρους στάθμευσης οχημάτων.

 

Έχει άποψη για την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής καθώς και για την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής της κοινότητας,

 

Λαμβάνει μέτρα για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος

 

Κάνοντας τη μικρή αυτή αναφορά στις αρμοδιότητες της τοπικής κοινότητας θέλω να τονίσω τη σοβαρότητα με την οποία όλοι μας πρέπει να αντιμετωπίσουμε την εκλογή των τοπικών συμβουλίων εκλέγοντας αντιπροσώπους με γνώση των τοπικών προβλημάτων προκειμένου να τα αναδείξουν και να
προτείνουν αποτελεσματικές λύσεις.

 

Είναι ευθύνη του τοπικού συμβουλίου η συνεννόηση πάντα με τους δημότες, έτσι ώστε όλοι μαζί ενωμένοι να δώσουμε τον αγώνα για ένα καλύτερο μέλλον για τη πόλη μας.

 

Με εκτίμηση

Γιώργος Χατζόπουλος

Υποψήφιος σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Ναυπλίου

“Ναύπλιο. Επόμενη Μέρα”