Οι αρχαίες Μυκήνες σε τρισδιάστατη αναπαράσταση

 

 

Ένα εντυπωσιακό και παράλληλα επιμορφωτικό βίντεο για τις αρχαίες Μυκήνες παρουσιάζεται στο youtube από το ιστολόγιο e-rodotus.blogspot.gr. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την κοιτίδα του Μυκηναϊκού πολιτισμού σε τρισδιάστατη απεικόνιση και να πάρετε εγκυκλοπαιδικές πληροφορίες.