«Kατασκευασμένο και ψευδές αφήγημα του κ. Νίκα για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα της Περιφέρειας»

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

 

Τουλάχιστον απογοητευτική είναι η δημόσια τοποθέτηση του Δημάρχου Καλαμάτας και υποψήφιου Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Παναγιώτη Νίκα, κατά τη διάρκεια της 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοπόννησος 2014 – 2020 στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, από την οποία ενώ όφειλε να συμμετέχει απουσίασε συνειδητά.

 

 

Από τα όσα ανέφερε ανακύπτουν κρίσιμα ερωτήματα, τα οποία συναρτώνται άμεσα τόσο με την ευθύνη του ως Δημάρχου επί 12 έτη, όσο και με την υποψηφιότητά του ως Περιφερειάρχη. Είτε δεν γνωρίζει, είτε δεν θέλει να ενημερωθεί, είτε διαστρεβλώνει σκόπιμα την αλήθεια για να εξυπηρετήσει τις μικροπολιτικές του σκοπιμότητες. Ως Δήμαρχος ήταν δικαιούχος δεκάδων έργων με προϋπολογισμό πολλών εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία είναι ορατά από τους πολίτες καθημερινά, ενώ ως υποψήφιος Περιφερειάρχης φιλοδοξεί να διαχειριστεί τα περιφερειακά ευρωπαϊκά προγράμματα.

 

 

Προς αποκατάσταση της αλήθειας αξίζει να του υπενθυμίσουμε ότι η συγκεκριμένη περιφερειακή αρχή διαχειρίστηκε με απόλυτη επιτυχία τόσο το ΕΣΠΑ 2007 – 2013, το οποίο παρέλαβε σε πολύ χαμηλή θέση σε όλους τους δείκτες, χωρίς ποτέ να επιρρίψει αλλού ευθύνες ως άλλοθι, και πέτυχε να το ολοκληρώσει με επιπλέον 25 εκατομμύρια ευρώ δαπάνες από τον αρχικό της προϋπολογισμό. Πέτυχε μάλιστα να το κατατάξει στην 3η θέση στη χώρα, ως ένα από τα πιο δυναμικά προγράμματα.

 

 

Η Περιφερειακή αρχή επίσης με το υψηλό επίπεδο δουλειάς της κατάφερε να εξασφαλίσει ένα ισόποσο ευρωπαϊκό πρόγραμμα διεκδικώντας με επιτυχία πόρους από τα τομεακά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα των Υπουργείων.

 

 

Προετοίμασε επίσης με απόλυτη επιτυχία και το νέο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα 2014 – 2020 εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχιση της χρηματοδότησης στρατηγικών αναπτυξιακών έργων της Πελοποννήσου. Αυτά τα αποτελέσματα έγιναν εφικτά με το πολιτικό μας σχεδιασμό, την εμπειρία μας τη σκληρή δουλειά μας, την αγαστή συνεργασία μας με όλους τους θεσμικούς φορείς και πάνω απ’ όλα την εμπιστοσύνη των πολιτών, από τους οποίους δεν κρύψαμε ποτέ όλη την αλήθεια.

 

 

Του υπενθυμίζουμε ότι ως Δήμαρχος Καλαμάτας ήταν ο κύριος εκφραστής της άποψης ότι το ΕΣΠΑ θα πρέπει να φύγει από την αρμοδιότητα της Περιφέρειας Πελοποννήσου και να δοθεί στους Δήμους. Ως υποψήφιος Περιφερειάρχης τώρα έχει την ίδια άποψη ή έχει αλλάξει;

 

 

Συγκεκριμένα ενημερώνουμε τον κ. Νίκα ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2014 – 2020, δε λήγει το 2020 όπως ο ίδιος ψευδώς ανέφερε, αλλά το 2023, καθώς ισχύει ο κανόνας ν+3 για τη συγκεκριμένη περίοδο. Με απλούς υπολογισμούς μπορεί να διαπιστώσει ότι το πρόγραμμα δεν βρίσκεται ούτε στο μέσον της χρονικής του διάρκειας και ότι η εξέλιξη των δαπανών του είναι σε απόλυτα φυσιολογικό επίπεδο, τοποθετώντας το στο μέσο όρο των περιφερειακών προγραμμάτων.

 

 

Η επιλεκτική ωστόσο χρήση στοιχείων του προγράμματος τον εκθέτει δημόσια, καθώς αποκαλύπτει είτε την ανεπάρκειά του, είτε το δόλο του. Ο κος Νίκας επέλεξε μόνο ένα διάγραμμα από τα πολλά που υπήρχαν στον Φάκελο της Επιτροπής Παρακολούθησης προκειμένου να «τεκμηριώσει» το αφήγημά του. Αγνόησε δε εκείνα που δείχνουν την ιδιαίτερη πρόοδο εφαρμογής του Προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, κατά το έτος 2018, όπως αναγνωρίστηκε και από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης που συμμετείχαν στην 4η συνεδρίασή της στην Καλαμάτα.

 

 

Είναι επίσης βέβαιο ότι με τη διαχειριστική μας στρατηγική και την εμπειρία μας θα ολοκληρώσουμε και το παρόν συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα με απόλυτη επιτυχία, ακόμα μεγαλύτερη από το προηγούμενο, καθώς βρίσκεται στο σύνολό του στη δική μας ευθύνη.

 

 

Ειδικότερα σε ότι αφορά το Δήμο Καλαμάτας, ως δικαιούχο των συγχρηματοδοτούμενων περιφερειακών προγραμμάτων, ο κ. Νίκας θα πρέπει να παραδεχθεί δημόσια ότι έχει προνομιακά ωφεληθεί. Θα πρέπει επίσης να παραδεχθεί ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, βοήθησε σε κρίσιμο βαθμό την ικανοτητά του Δήμου ως δικαιούχου να αξιοποιήσει αυτά τα προγράμματα. Το στοιχείο αυτό το, το οποίο δεν δύναται να αποτυπωθεί σε κανένα δείκτη, ο ίδιος το γνωρίζει και «αδυνατεί» πολιτικά δημόσια να το αποκαλύψει.

 

 

Απ’ την άλλη πλευρά, σύμφωνα με το θεσμικό πλάισιο, οι διαδικασίες χρηματοδότησης των έργων είναι ανταγωνιστικές, με ανοικτές προσκλήσεις προς κάθε δυνητικό δικαιούχο. Εξαίρεση αποτελούν οι στρατηγικές ΒΑΑ, οι οποίες προσδιορίσθηκαν με πρωτοβουλία και ευθύνη της Περιφέρειας. Φυσικά η Καλαμάτα, ως η μεγάλη πόλη της Πελοποννήσου, ήταν αναμφισβήτητα αυτή που δικαιούτο τέτοια στρατηγική και γι’ αυτό το λόγο της εγκρίθηκε στρατηγική ΒΑΑ, προϋπολογισμού 9,165 εκατ. €. Σ’ αυτή την περίπτωση, οι διαδικασίες προσκλήσεων προς δυνητικούς δικαιούχους δεν είναι ανταγωνιστικές και οι σχετικές προσκλήσεις απευθύνονται, κατά κύριο λόγο στο Δήμο Καλαμάτας, όπου κατά νόμο είναι κύριος των έργων.

 

 

Ο ίδιος βέβαια κατά τη διαδικασία διαβούλευσης των ΒΑΑ «απαιτούσε» τον αποκλεισμό των Δήμων Άργους – Μυκηνών και Ναυπλίου από τη ΒΑΑ που είχε σχεδιάσει η περιφερειακή αρχή. Σήμερα συνεχίζει να υποστηρίζει την ίδια άποψη ή και πάλι έχει αλλάξει;

 

 

Σε ότι αφορά τις υπόλοιπες ανοικτές προσκλήσεις της Διαχειρστικής Αρχής της Περιφέρειας, θα πρέπει να γνωρίζει ο κος Νίκας ότι, έχουν ενταχθεί τέσσερα (4) έργα του Δήμου Καλαμάτας προϋπολογισμού 2,5 εκατ. €, ενώ απορρίφθηκαν δύο (2) προτάσεις του, οι οποίες αφορούσαν άσχετα έργα από εκείνα που προδιαγράφονταν στις αντίστοιχες προσκλήσεις.

 

 

Του επισημαίνουμε τέλος ότι ο Δήμος Καλαμάτας ως Πρωτεύουσα της Μεσσηνίας, ωφελείται άμεσα από όλα τα έργα που εκτελούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας. Θα έπρεπε λοιπόν να γνωρίζει ότι, στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας μέχρι σήμερα, χρηματοδοτούνται από το συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου επτά (7) έργα, προϋπολογισμού 27,44 εκατ. €, από τα οποία, «έχουν πέσει στην αγορά», κατά τα λεγόμενά του, δηλαδή έχουν δαπανηθεί, 11,52 εκατ. €, ποσό που αντιστοιχεί στο 23% των συνολικών δαπανών του ΕΠ «Πελοπόννησος».

 

 

Του επισημαίνουμε ότι δεν είναι υποψήφιος Δήμαρχος Καλαμάτας και ότι δεν μπορεί να αντιλαμβάνεται την Πελοπόννησο ως μικρογραφία του μικρόκοσμού του. Είναι υποψήφιος Περιφερειάρχης και θα πρέπει να συμπεριφερθεί ανάλογα. Οφείλει να καταθέσει στους Πελοποννήσιους με καθαρούς όρους το σχεδιασμό του και να πάψει να προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από κατασκευασμένα και ψευδή αφηγήματα.

 

 

 

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Διαβάστε ακόμη

Τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά στο Κρανίδι

Τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά στο Κρανίδι Τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις μεσημεριανές ώρες της 21ης Ιουνίου στην περιοχή Μιλίντρα...

Σύγκρουση αυτοκινήτων με τραυματισμό στη Δαλαμανάρα Άργους

Τροχαίο ατύχημα έγινε στις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου 22 Ιουνίου, στο δρόμο Άργους-Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Συγκρούστηκαν 4x4 αγροτικό αυτοκίνητο το οποίο εκινείτο με κατεύθυνση...

Άργος: Απατεώνες έκαναν τους αστυνομικούς και πήραν 48.000€ – Πιάστηκε 62χρονη

Άργος: Απατεώνες έκαναν τους αστυνομικούς Εξιχνιάστηκαν έπειτα από μεθοδική έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Άργους-Μυκηνών, δύο περιπτώσεις απατών στο Άργος με συνολικό περιουσιακό όφελος 48.000...

Τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά στο Κρανίδι

Τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά στο Κρανίδι Τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις μεσημεριανές ώρες της 21ης Ιουνίου στην περιοχή Μιλίντρα...

Σύγκρουση αυτοκινήτων με τραυματισμό στη Δαλαμανάρα Άργους

Τροχαίο ατύχημα έγινε στις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου 22 Ιουνίου, στο δρόμο Άργους-Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Συγκρούστηκαν 4x4 αγροτικό αυτοκίνητο το οποίο εκινείτο με κατεύθυνση...

Άργος: Απατεώνες έκαναν τους αστυνομικούς και πήραν 48.000€ – Πιάστηκε 62χρονη

Άργος: Απατεώνες έκαναν τους αστυνομικούς Εξιχνιάστηκαν έπειτα από μεθοδική έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Άργους-Μυκηνών, δύο περιπτώσεις απατών στο Άργος με συνολικό περιουσιακό όφελος 48.000...

Το Μουσικό Σχολείο Αργολίδας γιόρτασε στο Ναύπλιο την Ημέρα της Μουσικής

Το Μουσικό Σχολείο Αργολίδας γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα της Μουσικής την Παρασκευή 21 Ιουνίου, με μία μεγάλη συναυλία με πολλή μουσική, στο Ναύπλιο υπό...

Το Μουσικό Σχολείο Αργολίδας γιόρτασε στο Ναύπλιο την Ημέρα της Μουσικής

Το Μουσικό Σχολείο Αργολίδας γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα της Μουσικής την Παρασκευή 21 Ιουνίου, με μία μεγάλη συναυλία με πολλή μουσική, στο Ναύπλιο υπό...

Πυρκαγιά στο Κρανίδι: Σπίτια έχουν υποστεί ζημιές (βίντεο)

Πυρκαγιά στο Κρανίδι - Σπίτια έχουν υποστεί ζημιές Μεγάλες διαστάσεις έχει πάρει η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 21/6...

Dinosaurs Live στο Ναύπλιο: Ρομποτικοί δεινόσαυροι σε πραγματικές διαστάσεις

DINOSAURS LIVE ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΑΠΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ Μια αξέχαστη εμπειρία, ένα συναρπαστικό ταξίδι στην ιστορία του πλανήτη...

Πρόσφατα θέματα

Πρόσφατα θέματα

Το πανηγύρι των Αγίων Αναργύρων στο Κεφαλάρι Άργους

Ο Εξωραϊστικός Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Κεφαλαρίου "Η Ζωοδόχος...

Μαθηματικά: Όταν ο δράκος μπήκε στην Τράπεζα Θεμάτων (γράφει ο Τόλης Κοΐνης)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: ΟΤΑΝ Ο ΔΡΑΚΟΣ ΜΠΗΚΕ ΣΤΗΝ «ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ»… (ΑΛΛΑ,...

Παραδοσιακό πανηγύρι στην Αγία Τριάδα Αχλαδοκάμπου

Παραδοσιακό πανηγύρι στην Αγία Τριάδα Αχλαδοκάμπου θα γίνει την...

Πανηγυρίζει ο ναός της Αγίας Τριάδας (Μέρμπακα)

Ο ιερός ναός της Αγίας Τριάδος (Μέρμπακα) πανηγυρίζει και...

Οι “Χοηφόροι” του Αισχύλου από τον Θεατρικό Όμιλο Ερμιονίδας

Οι "Χοηφόροι” του Αισχύλου από τον Θεατρικό Όμιλο Ερμιονίδας Οι...

Ιστορικά και λαογραφικά τεκμήρια της Ερμιονίδας στο Πολεμικό Μουσείο Ναυπλίου

Ιστορικά και λαογραφικά τεκμήρια της Ερμιονίδας στο Πολεμικό Μουσείο...

Τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά στο Κρανίδι

Τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά στο Κρανίδι Τέθηκε υπό...