Πέμπτη, 28 Μαΐου, 2020

Το Λιμεναρχείο Ναυπλίου διαπίστωσε μη επιτρεπόμενο ψάρεμα με γρι-γρι

 

Στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργούνται από το Λιμεναρχείο Ναυπλίου με σκοπό τον έλεγχο της αλιευτικής δραστηριότητας από αλιευτικά σκάφη μέσης αλιείας, την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου διαπιστώθηκε στον όρμο της Βουρλιάς (Σαλάντι) στον Αργολικό Κόλπο η αλιεία από συγκρότημα γρι-γρι σε μη επιτρεπόμενο βάθος.

 

Το Λιμεναρχείο προέβη στη βεβαίωση παραβάσεων για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων σε βάρος των παραβατών και στην κατάσχεση των παρανόμως αλιευθέντων αλιευμάτων.

 

Όπως αναφέρει ανακοίνωση που υπογράφεται από το Λιμενάρχη Α.Α. – Πλωτάρχη Λ.Σ. Παναγιώτη Κοντό: “Με γνώμονα την αποτροπή διενέργειας παράνομης αλιείας και την προστασία του ιχθυοπληθυσμού η Υπηρεσία μας θα εξακολουθήσει να προγραμματίζει σχετικούς με το εν λόγω αντικείμενο, ελέγχους”.