Τα 30 θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους – Μυκηνών

 

Την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου (9 μμ), στο Δημαρχείο Άργους θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Άργους – Μυκηνώνγια να αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα:

 

1. Περί αποδοχής ποσού 270.000,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την «Προμήθεια ενός
ανατρεπόμενου φορτηγού με αρπάγη (γερανό) και ενός πολυμηχανήματος με εξαρτήματα του
Δήμου Άργους – Μυκηνών» στα πλαίσια του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

 

2. Περί αποδοχής ποσού 204.000,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις του Δήμου Άργους – Μυκηνών» στα πλαίσια του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

 

3. Περί αποδοχής ποσού 190.464,00 € από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας –Πράσινο Ταμείο για την «Αναβάθμιση Αστικού Εξοπλισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών – Προμήθεια (3) Συστημάτων Διαβαθμισμένης Συμπίεσης για την αναβάθμιση Κοινοχρήστων Χώρων»

 

4. Περί τροποποιήσεως Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Άργους – Μυκηνών έτους 2018

 

 

Θέματα Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών:

 

5. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2018

 

6. Επί του από 16-10-2018 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Διαγραφή ποσού ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντος»

 

7. Επί του από 28-9-2018 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Διαγραφή τελών ύδρευσης – άρδευσης Τ.Κ. Σκοτεινής Δ.Ε. Αλέας και τελών ύδρευσης – άρδευσης Τ.Κ. Αχλαδοκάμπου»

 

8. Περί χορηγήσεως παραγωγικών αδειών πωλητών υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών

 

9. Περί μεταβιβάσεως επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών

 

10. Επί του από 2-11-2018 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών»

 

11. Περί συμμετοχής του Δήμου Άργους – Μυκηνών στο 28ο Συνέδριο του ΠΑΝΔΟΙΚΟ που θα πραγματοποιηθεί στην Κατερίνη 9 – 11 Νοεμβρίου 2018 και συνδιοργανώνουν η ΚΕΔΕ και ο Δήμος Κατερίνης με θέμα «Κλιματική Αλλαγή, Αστικό Περιβάλλον»

 

12. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών» – εισηγητής ο κ. Β. Τζαβέλλας.

 

 

Θέματα Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών:

 

13. Επί του από 20-9-2018 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: “Έγκριση πρωτοκόλλου βλάβης του άρθρου 24 του Π.Δ. 25/28-11-1929 (Φ.Ε.Κ. 421) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Α.Ν. 1966/1939 ΦΕΚ 385 Α)”

 

14. Περί εγκρίσεως 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Εργασίες Αποκατάστασης Τμημάτων του Οδικού Άξονα Φίχτια – Μυκήνες»

 

15. Περί εγκρίσεως 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ανακαίνιση – Διαμόρφωση Πλατείας Κουτσοποδίου»

 

16. Περί παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή Κολυμβητηρίου Άργους»

 

17. Περί εκτελέσεως του έργου: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης – τσιμεντοστρώσεις στη Δ.Ε. Αχλαδοκάμπου 2018 – 2019»

 

18. Περί εκτελέσεως του έργου: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις του Δήμου Άργους – Μυκηνών»

 

Θέματα Δ/νσης Παιδικών Σταθμών:

 

19. Περί αποδοχής αιτήσεως καταρτιζόμενης σπουδάστριας ΔΙΕΚ ΑΡΓΟΥΣ, για πρακτική άσκηση στον 5ο ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΡΓΟΥΣ

 

20. Περί εγκρίσεως του 2ου πρακτικού της επιτροπής εγγραφών – διαγραφών για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Άργους – Μυκηνών σχολικής περιόδου 2018 – 2019

 

21. Περί εγκρίσεως πρακτικής άσκησης καταρτιζομένων Α΄ χειμερινού εξαμήνου 2018, της ειδικότητας Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων του Δ.ΙΕΚ ΑΡΓΟΥΣ, στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Άργους Μυκηνών

 

22. Περί νέας συμπληρώσεως της υπ’ αριθ. 102/2018 Α.Δ.Σ. που αφορά τον καθορισμό ύψους τροφείων σχολικού έτους 2018-2019 και εφεξής, στις δομές της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών του Δήμου Άργους – Μυκηνών

 

Τρέχοντα Θέματα:

 

23. Επί των: υπ’ αριθ. Πρωτ. 502/10-1-2017, 21644/21-9-2017 και 26048/7-11-2017 αιτήσεων της κ. Λαγού Αικατερίνης, μετά από παραπομπή του σχετικού θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Άργους – Μυκηνών με την υπ’ αριθ. 295/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. 50/2018 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου (σχετ. γνωμοδότηση επί του συγκεκριμένου θέματος του Δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών κ. Αλέξη Μητρόπουλου, εργατολόγου, επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ)

 

24. Περί συνάψεως προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Άργους – Μυκηνών και Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΚΑΦΙΔΑΚΙΟΥ»

 

25. Επί του υπ’ αριθ. Πρωτ.: οικ. 3748/22-10-2018 εγγράφου της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος με θέμα: «Συγκρότηση Πρωτοβάθμιων Συμβουλίων Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων Ν. Αργολίδας για το έτος 2019»

 

26. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019 – 2020

 

27. Επί του από 30-10-2018 εγγράφου του Δημοτικού Ωδείου με θέμα: «Ορισμός εκπαιδευτικού προσωπικού στο Ωδείο για το έτος 2018 – 2019»

 

28. Περί αυξήσεως του ωραρίου εργασίας της υπαλλήλου κ. Κουτρούλη Ουρανίας

 

29. Περί αντικαταστάσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών»

 

30. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής των κάτωθι έργων:
α) Οδοποιία Δ.Ε. Αχλαδοκάμπου 2016.
β) Οδοποιία Δ.Ε. Λέρνας 2016.
γ) Μικρά τεχνικά έργα Δήμου Άργους – Μυκηνών
δ) Εργασίες αποκατάστασης τμημάτων του δημοτικού οδικού δικτύου στην Τ.Κ. Λιμνών του Δήμου Άργους – Μυκηνών.
ε) Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος Δήμου Άργους – Μυκηνών – 2ο έργο

 

 

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Διαβάστε ακόμη

Καταγγελία 19χρονης από τη Νέα Κίο: Τη βίαζαν τα ξαδέρφια της από την ηλικία των 5 ετών

Νέα Κίος: Βίαζαν την ξαδέρφη τους Μια σοκαριστική καταγγελία έκανε ένα 19χρονο κορίτσι από τη Νέα Κίο του Δήμου Άργους Μυκήνων: Όπως καταγγέλλει,  δύο ξάδερφοί...

Υπερψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Ναυπλιέων

Εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός 2024 του Δήμου Ναυπλιέων Σε ειδική συνεδρίαση η οποία έγινε το απόγευμα της Παρασκευής 14 Ιουνίου, ψηφίστηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο...

Θλίψη στο Άργος για τον Γιώργο Στ. Παραβάντη – Έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε

Άργος θάνατος Γιώργο Παραβάντη Θλίψη επικρατεί στην κοινωνία του Άργους για το θάνατο του Γιώργου Στυλ. Παραβάντη ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία...

Καταγγελία 19χρονης από τη Νέα Κίο: Τη βίαζαν τα ξαδέρφια της από την ηλικία των 5 ετών

Νέα Κίος: Βίαζαν την ξαδέρφη τους Μια σοκαριστική καταγγελία έκανε ένα 19χρονο κορίτσι από τη Νέα Κίο του Δήμου Άργους Μυκήνων: Όπως καταγγέλλει,  δύο ξάδερφοί...

Υπερψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Ναυπλιέων

Εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός 2024 του Δήμου Ναυπλιέων Σε ειδική συνεδρίαση η οποία έγινε το απόγευμα της Παρασκευής 14 Ιουνίου, ψηφίστηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο...

Θλίψη στο Άργος για τον Γιώργο Στ. Παραβάντη – Έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε

Άργος θάνατος Γιώργο Παραβάντη Θλίψη επικρατεί στην κοινωνία του Άργους για το θάνατο του Γιώργου Στυλ. Παραβάντη ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία...

Προφυλακίστηκαν για απόπειρα ανθρωποκτονίας στο Ναύπλιο

Προφυλακίστηκαν για απόπειρα ανθρωποκτονίας στο Ναύπλιο Με τη σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα κρίθηκαν προφυλακιστέοι οι δύο κατηγορούμενοι για τον άγριο ξυλοδαρμό του 50χρονου Δημήτρη...

Προφυλακίστηκαν για απόπειρα ανθρωποκτονίας στο Ναύπλιο

Προφυλακίστηκαν για απόπειρα ανθρωποκτονίας στο Ναύπλιο Με τη σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα κρίθηκαν προφυλακιστέοι οι δύο κατηγορούμενοι για τον άγριο ξυλοδαρμό του 50χρονου Δημήτρη...

Μπουγελώματα από μαθητές στην πλατεία του Άργους

  Με μπουγέλωμα μέσα στη γούρνα της πλατείας του Αγίου Πέτρου, παιδιά από Δημοτικά Σχολεία του Άργους αποχαιρέτισαν τους συμμαθητές τους ενόψει των καλοκαιρινών διακοπών. ...

Ο Σύλλογος κατοίκων της παλαιάς πόλης Ναυπλίου απαντά σε ψευδείς και ανυπόστατες φήμες

Ο Σύλλογος των κατοίκων της παλαιάς πόλης Ναυπλίου, καθώς και όλα τα μέλη του, θέλοντας να αποκατασταθεί η αλήθεια και να ενημερώσουν το κοινό,...

Πρόσφατα θέματα

Πρόσφατα θέματα

Καταγγελία 19χρονης από τη Νέα Κίο: Τη βίαζαν τα ξαδέρφια της από την ηλικία των 5 ετών

Νέα Κίος: Βίαζαν την ξαδέρφη τους Μια σοκαριστική καταγγελία έκανε...

Γιατί συναντήθηκαν 12 δήμαρχοι στην Επίδαυρο…

Γιατί συναντήθηκαν 12 δήμαρχοι στην Επίδαυρο... Την Παρασκευή 14/6, στο...

Υπερψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Ναυπλιέων

Εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός 2024 του Δήμου Ναυπλιέων Σε ειδική συνεδρίαση...

Άμφισσα: 23χρονη περιγράφει αιμόφυρτη πώς έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τη σύζυγό της (βίντεο)

Άμφισσα: 23χρονη θύμα ξυλοδαρμού Σοκάρει το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας...

Θλίψη στο Άργος για τον Γιώργο Στ. Παραβάντη – Έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε

Άργος θάνατος Γιώργο Παραβάντη Θλίψη επικρατεί στην κοινωνία του Άργους...

Γαλλία: «Νέο Λαϊκό Μέτωπο» της Αριστεράς ενάντια στην ακροδεξιά της Λεπέν

Σε μία ιστορική συμφωνία προχώρησαν τα κόμματα της Αριστεράς...

Προφυλακίστηκαν για απόπειρα ανθρωποκτονίας στο Ναύπλιο

Προφυλακίστηκαν για απόπειρα ανθρωποκτονίας στο Ναύπλιο Με τη σύμφωνη γνώμη...