Οι εφημερίες των φαρμακείων στο Ναύπλιο (Μάιος – Δεκέμβριος 2018)

 

Στο pdf αρχείο που ακολουθεί, μπορείτε να δείτε και να αποθηκεύσετε για παν ενδεχόμενο, τις εφημερίες των φαρμακείων του Ναυπλίου από τον Μάιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018.

 

   Εφημερίες Ναυπλίου 2018