Η λαϊκή αγορά Άργους άνω – κάτω λόγω πορίσματος του Συνηγόρου του Πολίτη (του Δημ. Πειρούνη)

 

Για παράβαση των αρχών της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης κάνει λόγο το πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη

 

 

του Δημήτρη Πειρούνη, δικηγόρου

Τον Οκτώβριο του 2016 με την υπ’ αριθμόν 335/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους – Μυκηνών έγινε η κατανομή των θέσεων μεταξύ των δικαιούχων παραγωγών και των επαγγελματιών πωλητών της λαϊκής αγοράς Άργους στο χώρο της πλατείας Δημοκρατίας.

 

Κατά της κατανομής των θέσεων έκανε ένσταση προς το Δήμο μεταξύ άλλων και ένας δικαιούχος πλην όμως ο Δήμος αντέκρουσε τους ισχυρισμούς του και τους απέρριψε ως αβάσιμους.

 

Ο δημότης κατόπιν στράφηκε και διαμαρτυρήθηκε στο Συνήγορο του Πολίτη για τη διαδικασία που ακολούθησε ο Δήμος Άργους – Μυκηνών στην κατανομή των θέσεων.

 

Στη συνέχεια εκδόθηκε το από 23/4/2018 πόρισμα του ΣτΠ, το οποίο είναι καταπέλτης κατά του Δήμου όσον αφορά τη διαδικασία κατανομής των θέσεων που ενέργησε.

 

Το πόρισμα αναφέρει ότι για την κατανομή των θέσεων στους δικαιούχους -με την 335/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου- προκύπτουν σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με τη λήψη υπόψη -οποιουδήποτε- κριτηρίου κατά την εξέταση των σχετικών αιτήσεων και ότι σε κάθε περίπτωση δεν φέρεται να έχουν αναρτηθεί ή κοινοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο κατά προφανή παράβαση της αρχής της διαφάνειας και της αρχής της χρηστής διοίκησης τα αποδεικτικά εκείνα στοιχεία, από τα οποία θα προέκυπτε η χρησιμοποίηση των κριτηρίων στα οποία αναφέρεται η απόφαση.

 

Το πόρισμα αναφέρει επίσης ότι ο Δήμος δεν φαίνεται να συγκρότησε κατάλογο ή πίνακα ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο στο οποίο να καταγράφονται και να αξιολογούνται τα κριτήρια των δικαιούχων και τα μόρια τους, όσων ζήτησαν την τοποθέτησή τους σε θέση της λαϊκής αγοράς.

 

 

 

Θέτει λοιπόν το πόρισμα θέματα αδιαφάνειας ή ακόμη και διαχειριστικής ανεπάρκειας του Δήμου ή και απλής αδιαφορίας του, όσον αφορά τις αρχές της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης.

 

Αυτή η –κατ’ ελάχιστον- διαχειριστική ανεπάρκεια του Δήμου ενδέχεται ωστόσο να φέρει τα πάνω κάτω στη λαϊκή αγορά Άργους και να προκαλέσει την εκ νέου πλήρη ανακατανομή των θέσεων των δικαιούχων.

 

Μάλιστα σύμφωνα με το πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη το “μπαλάκι” βρίσκεται πλέον στην Περιφέρεια, η οποία είναι αυτή η οποία πρέπει να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά.

 

Διότι καταρχήν σύμφωνα με το πόρισμα την αρμοδιότητα, πλέον εκ του νόμου, την έχει η Περιφέρεια. Αλλά και δευτερευόντως διότι εξαιτίας του πορίσματος του Συνηγόρου του Πολίτη -όπου γίνεται λόγος για παράβαση από το Δήμο Άργους Μυκηνών των αρχών της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας και εκφράζονται αμφιβολίες για την λήψη οποοιουδήποτε κριτηρίου κατά την εξέταση των σχετικών αιτήσεων- ηθικά υποχρεούται πλέον να παρέμβει και να αποκαταστήσει την τάξη.

 

 

Υστερόγραφο: Η εκ νέου χωροθέτηση της λαϊκής τον Οκτώβριο του 2016 και η κατανομή των θέσεων των δικαιούχων υπήρξε αντικείμενο εντονότατης διαμάχης ανάμεσα στην Δημοτική Αρχή Καμπόσου και στην αντιπολίτευση με επικεφαλής τον κ. Δημ. Νικητόπουλο, μάλιστα το αποτέλεσμα ήταν να υποβάλει η δημοτική αρχή Καμπόσου μήνυση εναντίον του κ. Νικητόπουλου για διασπορά ψευδών ειδήσεων.

 

Εκ των υστέρων φαίνεται ότι δικαιώνεται ο Δημ. Νικητόπουλος, τουλάχιστον όσον αφορά τις αιτιάσεις του για την ανεπάρκεια και τη γενικότερη έλλειψη διαφάνειας από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής Καμπόσου.