Γραπτές εξετάσεις για 4 τριετείς υποτροφίες στο «Νέο Σχολείο»

 

Το «Νέο Σχολείο» διοργανώνει γραπτές εξετάσεις για 4 υποτροφίες τριετούς διάρκειας με ερωτήσεις τύπου πολλαπλής επιλογής. Οι εξετάσεις θα γίνουν το Σάββατο 5 Μαϊου (9 πμ) και η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται μέχρι την Παρασκευή 4 Μαϊου.

 

Συγκεκριμένα, θα δοθούν:

 

Δύο υποτροφίες στην Α’ Γυμνασίου, η πρώτη με έκπτωση 100% και η δεύτερη με έκπτωση 50% επί των διδάκτρων για τους δύο συμμετέχοντες που θα πετύχουν τις καλύτερες επιδόσεις στις γραπτές εξετάσεις.

 

Δύο υποτροφίες στην Α’ Λυκείου, η πρώτη με έκπτωση 100% και η δεύτερη με έκπτωση 50% επί των διδάκτρων για τους δύο συμμετέχοντες που θα πετύχουν τις καλύτερες επιδόσεις στις γραπτές εξετάσεις.

 

Όροι, προϋποθέσεις και πληροφορίες

 

• Όλες οι υποτροφίες ισχύουν μέχρι την αποφοίτηση των μαθητών από την αντίστοιχη βαθμίδα, εφόσον διατηρούν άριστη επίδοση και διαγωγή κοσμιοτάτη.

 

• Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα έχουν μαθητές-μαθήτριες που φοιτούν φέτος στη ΣΤ’ Δημοτικού και Γ’ Γυμνασίου, δημόσιων και ιδιωτικών Σχολείων.Εξαιρούνται τα παιδιά των οποίων οι γονείς ανήκουν στο προσωπικό του σχολείου μας.

 

• Εξεταζόμενα Μαθήματα – Ποσοστά Συμμετοχής:
ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: Νεοελληνική Γλώσσα (60%), Μαθηματικά (40%).
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: Νεοελληνική Γλώσσα (30%), Μαθηματικά (30%), Αρχαία Ελληνική Γλώσσσα (20%), Φυσική-Χημεία (20%)
Αντικείμενο εξέτασης αποτελεί η διδασκόμενη ύλη της τάξης που φοιτούν, καθώς και η προαπαιτούμενη των προηγούμενων τάξεων.

 

• Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χορήγηση της υποτροφίας είναι η ΚΟΣΜΙΟΤΑΤΗ ΔΙΑΓΩΓΗ και η ΑΡΙΣΤΗ ΕΠΙΔΟΣΗ (75% και άνω) στις γραπτές εξετάσεις στις 5Μαΐου 2018.

 

• Οι μαθητές – γονείς μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους στη Γραμματεία του Σχολείου μέχρι 4 Μαΐου 2018.

 

Πληροφορίες – Αιτήσεις:
Γραμματεία Νέου Σχολείου

 

Ώρες επικοινωνίας: 09:00 – 14:00 (καθημερινά) Τηλ: 27510 62720 Mail: [email protected]