Δημιουργείται Επιτροπή Τουρισμού στο Επιμελητήριο Αργολίδας

 

Την Τετάρτη 11 Απριλίου συνεδρίασε το Τμήμα Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Αργολίδας στα πλαίσια του προγραμματισμού για το άμεσο διάστημα, ανταποδοτικών δράσεων προς τα μέλη του Επιμελητηρίου Αργολίδας.

 

Σκοπός της συνάντησης ήταν η υποστήριξη κατά κλάδο των επαγγελμάτων που απαρτίζουν το τμήμα υπηρεσιών, όπως και η κατάρτιση δράσεων κατόπιν διαβουλεύσεων – συναντήσεων με τα μέλη του Επιμελητηρίου και τα θεσμικά όργανα που εκπροσωπούν.

 

Επιπλέον αποφασίστηκε η συγκρότηση «Επιτροπής Τουρισμού του Επιμελητηρίου Αργολίδας». Πρόεδρος της επιτροπής θα είναι ο πρόεδρος του Τμήματος Υπηρεσιών κ. Παναγιώτης Ψυχογυιός και στο άμεσο προσεχές διάστημα θα οριστικοποιηθεί η σύνθεσή της.

 

Η βούληση και η κατεύθυνση είναι η επιτροπή να απαρτίζεται από θεσμικούς παράγοντες και επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον τουρισμό και συναφή επαγγέλματα από όλη την Αργολίδα.

 

Για το λόγο αυτό, παράλληλα με τις δικές μας ενέργειες, καλούμε τους ενδιαφερόμενους από τους παραπάνω κλάδους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους το συντομότερο δυνατό.