Τα 37 θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλιέων

 

Τη Τρίτη 27 Mαρτίου (7 μμ), στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπλιέων για να αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1o Περί έγκρισης υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».

 

ΘΕΜΑ 2o Περί έγκρισης υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας».

 

ΘΕΜΑ 3ο Περί έγκρισης υποβολής Aίτησης Χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού».

 

ΘΕΜΑ 4o Περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού-Γεν. Γραμματείας Αθλητισμού, του Δ.Ναυπλιέων και του Δημ. Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού, Τουρισμού και Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ) για την πράξη (Δημ. Κολυμβητήριο Δ. Ναυπλιέων: Εργασίες Ενεργειακής Αναβάθμισης & Συναφείς Εργασίες).

 

ΘΕΜΑ 5o Περί έγκρισης ειδικής συμφωνίας αριθ S12.777487/2018 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκπροσωπούμενης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του Δήμου Ναυπλιέων και αποδοχή της ετήσιας επιχορήγησης για τη λειτουργία του κέντρου ευρωπαϊκής πληροφόρησης EUROPE DIRECT του Δ. Ναυπλιέων.

 

ΘΕΜΑ 6ο Περί έγκρισης του ενιαίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2018 του Δ.Ναυπλιέων.

 

ΘΕΜΑ 7ο Περί έγκρισης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος.

 

ΘΕΜΑ 8ο Περί έγκρισης τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

 

ΘΕΜΑ 9o Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημ. ακινήτου -καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση Σχολείο Αμαριανού Μιδέας.

 

ΘΕΜΑ 10o Περί έγκρισης πασχαλινών εκδηλώσεων και διάθεσης σχετικής πίστωσης .ΘΕΜΑ 11ο Περί έγκρισης τιμήματος για καταβολή αποζημίωσης που αφορά προσκυρωτέο τμήμα καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου.

 

ΘΕΜΑ 12o Eπί εισήγησης για ανανέωση ή μη παραχώρησης καταστημάτων και αιθουσών συγκέντρωσης σε οικισμούς καταργηθέντος ΟΕΚ (Ναύπλιο ΙΙΙ)

 

ΘΕΜΑ 13ο Περί έγκρισης αδελφοποίησης της δημοτικής κοινότητας Τολού με την Τοπική κοινότητα Αγίων Δέκα Δ.Ε. Γόρτυνας Δ. Γόρτυνας Κρήτης και διάθεσης σχετικής πίστωσης.

 

ΘΕΜΑ 14ο Περί έγκρισης ή μη μείωσης μισθώματος ακινήτου – κτιρίου εξυπηρέτησης λουομένων στην παραλία της Καραθώνας.

 

ΘΕΜΑ 15o Περί έγκρισης συνδιοργάνωσης ομιλίας με το μη κερδοσκοπικό Οργανισμό « ΕΛΙΖΑ» και την Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

 

ΘΕΜΑ 16o Περί έγκρισης μίσθωσης χώρων για δημιουργία δημοτικού χώρου στάθμευσης στη ΔΚ Τολού, Τ.Κ Δρεπάνου και ΤΚ Ασίνης.

 

ΘΕΜΑ 17o Περί έγκρισης συνδιοργάνωσης του Δήμου Ναυπλιέων με τον Σύνδεσμο Φιλολόγων, παρουσίασης του βιβλίου Ισιδώρου Ζγουρού και διάθεσης σχετικής πίστωσης.

 

ΘΕΜΑ 18o Περί έγκρισης της τεχνικής περιγραφής εργασιών για εργασίες επισκευής οργάνων σε παιδικές χαρές στη ΔΚ Ναυπλιέων και ΔΚ Τολού.

 

ΘΕΜΑ 19o Περί έγκρισης διοργάνωσης τελετής εγκαινίων στην Αγία Μονή και διάθεσης σχετικής πίστωσης.

 

ΘΕΜΑ 20ο Περί έγκρισης λογιστικής τακτοποίησης εσόδων οικ. χρήσης 2017.

 

ΘΕΜΑ 21o Περί έγκρισης δαπάνης για προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών για τη συμμετοχή του Δήμου στο συσσίτιο του Ι.Ν. Ευαγγελίστριας Ναυπλίου και διάθεσης σχετικής πίστωσης

 

ΘΕΜΑ 22o Περί έγκρισης της αρ. 11/2018 απόφασης του ΔΣ του νπδδ ΔΟΠΠΑΤ με θέμα «έγκριση 1η τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018».

 

ΘΕΜΑ 23o Περί έγκρισης διοργάνωσης του Δήμου Ναυπλιέων συναυλίας Βυζαντινής μουσικής με τον Σύνδεσμο Ιεροψαλτών Αργολίδας «ΙΑΚΩΒΟΣ ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ» και διάθεσης σχετικής πίστωσης.

 

ΘΕΜΑ 24o Περί έγκρισης χορήγησης δικαιώματος διέλευσης του ΟΤΕ Άργους από κοινόχρηστους χώρους του Δ. Ναυπλιέων και κατάληψης κοιν. χώρων για τοποποθέτηση καμπινών.

 

ΘΕΜΑ 25o Περί έγκρισης εισόδου –εξόδου και της σχετικής σήμανσης για εγκατάσταση κέντρου αποθήκευσης και διανομής –συσκευαστήριο σε γήπεδο εκτός σχεδίου κτημ. περιφέρειας Αγ. Τριάδας ΔΕ Μιδέας Δ.Ναυπλιέων.

 

ΘΕΜΑ 26o Περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου στην πραγματοποίηση εκδηλώσεων με αφορμή την συμπλήρωση 30 χρόνων αδελφοποίησης του Δήμου Ναυπλιέων με την Martignas SurJalle και διάθεσης σχετικής πίστωσης.

 

ΘΕΜΑ 27o Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «αντικατάσταση κουφωμάτων στο γυμνάσιο Δρεπάνου».

 

ΘΕΜΑ 28o Περί έγκρισης συνδιοργάνωσης του 2ου Φεστιβάλ Μουσικών Σχολείων και διάθεσης σχετικής πίστωσης.

 

ΘΕΜΑ 29o Περί αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΤ.

 

ΘΕΜΑ 30o Περί έγκρισης συνδιοργάνωσης διημέρου θεατρικών παραστάσεων με τον Θεατρικό Σύλλογο «ΔΙΘΥΡΑΜΒΟΣ ΕΞ’ ΑΜΑΞΗΣ» και διάθεσης σχετικής πίστωσης.

 

ΘΕΜΑ 31o Επί αιτήσεων για παραχώρησης χώρων ταφής στα κοιμητήρια της ΤΚ Αγ. Τριάδας και της ΤΚ Ασίνης.

 

ΘΕΜΑ 32o Περί έγκρισης συνδιοργάνωσης μουσικοχορευτικής εκδήλωσης με την τοπική κοινότητα Λευκακίων και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

 

ΘΕΜΑ 33o Επί εισηγήσεως για έγκριση κοπής πεύκων στην πλατεία ΤΚ Μάνεση.

 

ΘΕΜΑ 34o Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης ολοκλήρωσης του έργου «επισκευή παιδικών χαρών».

 

ΘΕΜΑ 35o Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης ολοκλήρωσης του έργου «επούλωση λάκων ΔΕ Ναυπλίου».

 

ΘΕΜΑ 36o Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης ολοκλήρωσης του έργου «Διαμόρφωση πλατείας Λευκακίων».

 

ΘΕΜΑ 37o Περί έγκρισης πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών.

 

 

 

 

Σχολιάστε...

Γράψτε το σχόλιό σας
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία σχόλια

Δωρεάν μετάβαση από Αργολίδα στην ημερίδα ενημέρωσης για την Πνευμονική Ίνωση

  Πρόσκληση του Ελλγνικού Συλλόγου Πνευμονικής Ίνωσης «Πνεύμονες Ζωής» Ο Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης «Πνεύμονες Ζωής» με χαρά σας προσκαλεί στην Ημερίδα Ενημέρωσης με τίτλο «Πνευμονική...

Πορεία και συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τους αγρότες – Το ψήφισμα με τα αιτήματα

Μηχανοκίνητη πορεία και συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τις επιστροφές των προκαταβολών για τον παγετό του Ιανουαρίου 2022 που ζητάει ο ΕΛΓΑ, έκαναν αγρότες της Αργολίδας...

Δίκες για πλειστηριασμούς: Έπαυσε η δίωξη κατά των 18 – Αναβολή της δίκης των τριών

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ναυπλίου αποφάσισε την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου να παύσει η δίωξη κατά των 18 ατόμων που το Σεπτέμβριο του 2017 είχαν συλληφθεί...

Η έκθεση «Πελοπόννησος EXPO» τον Νοέμβριο στην Αργολίδα – Δηλώσεις συμμετοχής

Η «Πελοπόννησος ΕΧΡΟ», η μεγαλύτερη περιφερειακή έκθεση της Πελοποννήσου, μετρά ήδη 6 χρόνια επιτυχημένης και αποτελεσματικής παρουσίας στον επιχειρηματικό κόσμο, μιας και έχει καθιερωθεί...

Πρόσφατα θέματα

Πρόσφατα θέματα

ΚΚΕ Αργολίδας για κινητοποίηση αγροτών: O ΕΛΓΑ να πάρει πίσω τα ντροπιαστικά πορίσματα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΜΕΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ Tο KKE στέκεται...

Η ΕΠΣ Αργολίδας διασκεδάζει…

  Η ποδοσφαιρική οικογένεια της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αργολίδας ενώνεται...

Ημερίδα διοργανώθηκε στο Ναύπλιο από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων

Η Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών, σε ...

5 εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές στην Παιδική-Νεανική Βιβλιοθήκη Άργους-Μυκηνών

Η Παιδική-Νεανική Βιβλιοθήκη του Δήμου Άργους-Μυκηνών, που δραστηριοποιείται στα...

Δωρεάν μετάβαση από Αργολίδα στην ημερίδα ενημέρωσης για την Πνευμονική Ίνωση

  Πρόσκληση του Ελλγνικού Συλλόγου Πνευμονικής Ίνωσης «Πνεύμονες Ζωής» Ο Ελληνικός...

Προτείνουμε...