Τα 28 θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους – Μυκηνών

 

Τη Δευτέρα 26 Μαρτίου (7 μμ) θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Άργους – Μυκηνών με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 

Θέματα Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών:

 

1. Περί αποδοχής ποσού 9.000,00 € από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων για το έργο με αριθμό 1017ΣΕ53600001 και τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ» – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

 

2. Περί αποδοχής ποσού 218.000,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών» – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

 

3. Περί αποδοχής ποσού 270.000,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» στα πλαίσια του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

 

4. Περί αποδοχής ποσού 204.000,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» στα πλαίσια του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

 

5. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2018 – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

 

6. Περί χορηγήσεως παραγωγικών αδειών πωλητών υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

 

7. Περί θεωρήσεως αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

 

8. Περί θεωρήσεως αδειών επαγγελματιών πωλητών πλανόδιου εμπορίου – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

 

9. Περί μετατοπίσεως περιπτέρου της Μαλλιαρού Ζηνοβίας του Χρήστου από την οδό Σιμιτζοπούλου (έναντι Αγ. Αικατερίνης) σε νέα θέση και κατάργηση της αρχικής θέσης – εισηγητής ο κ. Χ. Λυκίδης.

 

10. Περί χορηγήσεως άδειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων στο κατάστημα (Επιχείρηση Αναψυχής) του Μπακοπάνου Νικολάου του Κων/νου – εισηγητής ο κ. Χ. Λυκίδης.

 

11. Επί του από 20-3-2018 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών» – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

 

12. Περί εγκρίσεως διενέργειας φανερής μειοδοτικής δημοπρασίας μισθώσεως ακινήτου για την στέγαση του αρχείου της υπηρεσίας δόμησης – εισηγητής ο κ. Σ. Παναγιωτόπουλος.

 

13. Περί καθορισμού αμοιβής του ορισθέντος με την υπ’ αριθ. 38/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 παρ.3 του Ν. 3463/2006 και άρθρου 72 περ. 1 Ε παρ. ΣΤ του Ν. 3852/2010 – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

 

14. Επί του υπ’ αριθ. Πρωτ. : 1084/14-3-2018 εγγράφου του Εμπορικού Συλλόγου Άργους με θέμα: «Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων την Μ. Παρασκευή» – εισηγητής ο κ. Χ. Λυκίδης.

 

 

Θέματα Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Μελετών:

 

15. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Λιθοδομών στη Δ.Ε. Αχλαδοκάμπου» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

 

16. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση Προαύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Κουτσοποδίου» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

 

17. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος στη Δ.Ε. Αλέας» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

 

18. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Μικρά Τεχνικά έργα Δ.Ε. Κουτσοποδίου» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

 

19. Περί εγκρίσεως 4ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ολοκληρωμένη αστική ανάπλαση ιστορικού κέντρου Άργους και καταγραφή – βελτίωση αστικής κινητικότητας και ασφάλειας κίνησης πεζών» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

 

20. Περί παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος Δ.Ε. Λέρνας, Νέας Κιου και Αχλαδοκάμπου» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

 

 

Τρέχοντα Θέματα:

 

21. Περί τροποποιήσεως του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Άργους – Μυκηνών – εισηγήτρια η κ. Σ. Νάσαινα.

 

22. Περί προγραμματισμού πρόσληψης με σύμβαση μίσθωσης έργου για το σχολικό έτος 2018 – 2019 καθαριστριών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – εισηγήτρια η κ. Σ. Νάσαινα.

 

23. Περί υποβολής αιτήματος στο ΑΣΕΠ για αντικατάσταση διοριστέου, κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών της υπ’ αριθ. 1/197Μ/2009 προκήρυξης του πρώην Δήμου Άργους – εισηγήτρια η κ. Σ. Νάσαινα.

 

24. Περί υποβολής αιτήματος στο ΑΣΕΠ για αντικατάσταση διοριστέου, ειδικότητας ΔΕ1 Διοικητικού της υπ’ αριθ. 1/780/2008 προκήρυξης του πρώην Δήμου Μυκηναίων – εισηγήτρια η κ. Σ. Νάσαινα.

 

25. Περί εγκρίσεως της 6 ης Εισηγητικής Έκθεσης της Ειδικής επιτροπής επιλογής νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Άργους – Μυκηνών σχολικού έτους 2017-2018 – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.

 

26. Περί κατεδαφίσεως επικίνδυνου και ετοιμόρροπου κτίσματος στον οικισμό Γυμνού Δήμου Άργους – Μυκηνών – εισηγητής ο κ. Γ. Κοκοτός.

 

27. Περί κατεδαφίσεως επικίνδυνου και ετοιμόρροπου κτίσματος επί της οδού Φείδωνος στο Άργος – εισηγητής ο κ. Γ. Κοκοτός.

 

28. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής των κάτωθι έργων: α) Επιστέγαση υποστέγου δημοτικού σχολείου Ινάχου. β) Συντήρηση δημοτικού κτηρίου στη Δ.Ε. Αχλαδοκάμπου. γ) Διαμόρφωση χώρου λιμένα Ν. Κιου. με την συμμετοχή Δημοτικών Υπαλλήλων και ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του μετά από διαδικασία κληρώσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4257/2014 άρθρο 61 και Ν. 4024/2011 άρθρο 26 – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

 

 

 

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Διαβάστε ακόμη

Άργος: Τι λέει ο Γιάννης Μαλτέζος για τις εργασίες καλλωπισμού στο λόφο Ασπίδος

Άργος: εργασίες καλλωπισμού στο λόφο Ασπίδος Στις εργασίες καθαριότητας και καλλωπισμού που γίνονται τις τον τελευταίο ενάμιση μήνα στο λόφο Ασπίδος στο Άργος, αναφέρεται ο...

Τροχαίο με δύο τραυματίες στον κόμβο των Μυκηνών

Τροχαίο με δύο τραυματίες στον κόμβο Μυκηνών Τροχαίο ατύχημα έπειτα από σύγκρουση δύο IX αυτοκινήτων έγινε στον κόμβο των Μυκηνών, στα Φίχτια Αργολίδας, το απόγευμα...

“Ναυπλία Ενωμένη”: Να παραμείνει η Καραθώνα χώρος ελεύθερος, δημόσιος και κοινόχρηστος

Ανακοίνωση για την Καραθώνα των δημοτικών συμβούλων Δημήτρη Παπαδημόπουλου και Δημήτρη Αγγέλαινα, της παράταξης "Ναυπλία Ενωμένη" Η «Ναυπλία Ενωμένη», με συνέπεια στις αρχές και στο...

Άργος: Τι λέει ο Γιάννης Μαλτέζος για τις εργασίες καλλωπισμού στο λόφο Ασπίδος

Άργος: εργασίες καλλωπισμού στο λόφο Ασπίδος Στις εργασίες καθαριότητας και καλλωπισμού που γίνονται τις τον τελευταίο ενάμιση μήνα στο λόφο Ασπίδος στο Άργος, αναφέρεται ο...

Τροχαίο με δύο τραυματίες στον κόμβο των Μυκηνών

Τροχαίο με δύο τραυματίες στον κόμβο Μυκηνών Τροχαίο ατύχημα έπειτα από σύγκρουση δύο IX αυτοκινήτων έγινε στον κόμβο των Μυκηνών, στα Φίχτια Αργολίδας, το απόγευμα...

“Ναυπλία Ενωμένη”: Να παραμείνει η Καραθώνα χώρος ελεύθερος, δημόσιος και κοινόχρηστος

Ανακοίνωση για την Καραθώνα των δημοτικών συμβούλων Δημήτρη Παπαδημόπουλου και Δημήτρη Αγγέλαινα, της παράταξης "Ναυπλία Ενωμένη" Η «Ναυπλία Ενωμένη», με συνέπεια στις αρχές και στο...

Καρεκλοπόλεμος και ξύλο μετά μουσικής σε πανηγύρι στην Αργολίδα

Αργολίδα: Καρεκλοπόλεμος και ξύλο μετά μουσικής σε πανηγύρι Καρεκλοπόλεμο και άγριο ξύλο μετά μουσικής είχε το πανηγύρι για τη γιορτή της Αγίας Μαρίνας στο Νέο...

Καρεκλοπόλεμος και ξύλο μετά μουσικής σε πανηγύρι στην Αργολίδα

Αργολίδα: Καρεκλοπόλεμος και ξύλο μετά μουσικής σε πανηγύρι Καρεκλοπόλεμο και άγριο ξύλο μετά μουσικής είχε το πανηγύρι για τη γιορτή της Αγίας Μαρίνας στο Νέο...

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου παραχωρεί στον Δήμο Ναυπλιέων το μερίδιό του από την οικία Καρούζου

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου παραχωρεί στον Δήμο Ναυπλιέων το μερίδιό του από την οικία Καρούζου Ευόδωσαν οι προσπάθειες της νέας δημοτική αρχής στο θέμα της παραχώρησης...

“Έφυγε” ο Σπήλιος Βασιλείου, ο αυθεντικότερος εκπρόσωπος της “Αλλαγής” (νεκρολογία του Τόλη Κοΐνη)

Έφυγε από τη ζωή ο Σπήλιος Βασιλείου, πρώην βουλευτής Αργολίδας του ΠΑΣΟΚ  Η Αργολίδα και κυρίως ο προοδευτικός κόσμος του Ναυπλίου και του νομού πενθεί για...

Πρόσφατα θέματα

Πρόσφατα θέματα

Διακοπή υδροδότησης στα Λευκάκια

Από τη Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπλίου ανακοινώνεται ότι σήμερα Πέμπτη 18...

Άργος: Τι λέει ο Γιάννης Μαλτέζος για τις εργασίες καλλωπισμού στο λόφο Ασπίδος

Άργος: εργασίες καλλωπισμού στο λόφο Ασπίδος Στις εργασίες καθαριότητας και...

Το Fichti Art έδειξε ότι μπορεί να υπάρξει ένα μέλλον για το παρελθόν μας…

Ανακοίνωση από την Οργανωτική Επιτροπή του Fichti Art 2024 Τέσσερεις...

Στις 26 Ιουλίου η κρουαζιέρα του ΚΑΠΗ Άργους σε Σπέτσες, Ύδρα

Ενημερώνονται οι ωφελούμενοι του Κ.Α.Π.Η Άργους ότι η προγραμματισμένη...

Ευχαριστήριο σε πρατήρια άρτου για τη στήριξη στο Κοινωνικό Μαγειρείο Δήμου Άργους-Μυκηνών

Ευχαριστήρια επιστολή του αντιδημάρχου Άργους-Μυκηνών Παναγοώτη Καμπόσου στα πρατήρια...

Τροχαίο με δύο τραυματίες στον κόμβο των Μυκηνών

Τροχαίο με δύο τραυματίες στον κόμβο Μυκηνών Τροχαίο ατύχημα έπειτα...