Τα 28 θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους – Μυκηνών

 

Τη Δευτέρα 26 Μαρτίου (7 μμ) θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Άργους – Μυκηνών με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 

Θέματα Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών:

 

1. Περί αποδοχής ποσού 9.000,00 € από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων για το έργο με αριθμό 1017ΣΕ53600001 και τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ» – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

 

2. Περί αποδοχής ποσού 218.000,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών» – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

 

3. Περί αποδοχής ποσού 270.000,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» στα πλαίσια του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

 

4. Περί αποδοχής ποσού 204.000,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» στα πλαίσια του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

 

5. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2018 – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

 

6. Περί χορηγήσεως παραγωγικών αδειών πωλητών υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

 

7. Περί θεωρήσεως αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

 

8. Περί θεωρήσεως αδειών επαγγελματιών πωλητών πλανόδιου εμπορίου – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

 

9. Περί μετατοπίσεως περιπτέρου της Μαλλιαρού Ζηνοβίας του Χρήστου από την οδό Σιμιτζοπούλου (έναντι Αγ. Αικατερίνης) σε νέα θέση και κατάργηση της αρχικής θέσης – εισηγητής ο κ. Χ. Λυκίδης.

 

10. Περί χορηγήσεως άδειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων στο κατάστημα (Επιχείρηση Αναψυχής) του Μπακοπάνου Νικολάου του Κων/νου – εισηγητής ο κ. Χ. Λυκίδης.

 

11. Επί του από 20-3-2018 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών» – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

 

12. Περί εγκρίσεως διενέργειας φανερής μειοδοτικής δημοπρασίας μισθώσεως ακινήτου για την στέγαση του αρχείου της υπηρεσίας δόμησης – εισηγητής ο κ. Σ. Παναγιωτόπουλος.

 

13. Περί καθορισμού αμοιβής του ορισθέντος με την υπ’ αριθ. 38/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 παρ.3 του Ν. 3463/2006 και άρθρου 72 περ. 1 Ε παρ. ΣΤ του Ν. 3852/2010 – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

 

14. Επί του υπ’ αριθ. Πρωτ. : 1084/14-3-2018 εγγράφου του Εμπορικού Συλλόγου Άργους με θέμα: «Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων την Μ. Παρασκευή» – εισηγητής ο κ. Χ. Λυκίδης.

 

 

Θέματα Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Μελετών:

 

15. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Λιθοδομών στη Δ.Ε. Αχλαδοκάμπου» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

 

16. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση Προαύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Κουτσοποδίου» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

 

17. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος στη Δ.Ε. Αλέας» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

 

18. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Μικρά Τεχνικά έργα Δ.Ε. Κουτσοποδίου» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

 

19. Περί εγκρίσεως 4ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ολοκληρωμένη αστική ανάπλαση ιστορικού κέντρου Άργους και καταγραφή – βελτίωση αστικής κινητικότητας και ασφάλειας κίνησης πεζών» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

 

20. Περί παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος Δ.Ε. Λέρνας, Νέας Κιου και Αχλαδοκάμπου» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

 

 

Τρέχοντα Θέματα:

 

21. Περί τροποποιήσεως του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Άργους – Μυκηνών – εισηγήτρια η κ. Σ. Νάσαινα.

 

22. Περί προγραμματισμού πρόσληψης με σύμβαση μίσθωσης έργου για το σχολικό έτος 2018 – 2019 καθαριστριών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – εισηγήτρια η κ. Σ. Νάσαινα.

 

23. Περί υποβολής αιτήματος στο ΑΣΕΠ για αντικατάσταση διοριστέου, κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών της υπ’ αριθ. 1/197Μ/2009 προκήρυξης του πρώην Δήμου Άργους – εισηγήτρια η κ. Σ. Νάσαινα.

 

24. Περί υποβολής αιτήματος στο ΑΣΕΠ για αντικατάσταση διοριστέου, ειδικότητας ΔΕ1 Διοικητικού της υπ’ αριθ. 1/780/2008 προκήρυξης του πρώην Δήμου Μυκηναίων – εισηγήτρια η κ. Σ. Νάσαινα.

 

25. Περί εγκρίσεως της 6 ης Εισηγητικής Έκθεσης της Ειδικής επιτροπής επιλογής νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Άργους – Μυκηνών σχολικού έτους 2017-2018 – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.

 

26. Περί κατεδαφίσεως επικίνδυνου και ετοιμόρροπου κτίσματος στον οικισμό Γυμνού Δήμου Άργους – Μυκηνών – εισηγητής ο κ. Γ. Κοκοτός.

 

27. Περί κατεδαφίσεως επικίνδυνου και ετοιμόρροπου κτίσματος επί της οδού Φείδωνος στο Άργος – εισηγητής ο κ. Γ. Κοκοτός.

 

28. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής των κάτωθι έργων: α) Επιστέγαση υποστέγου δημοτικού σχολείου Ινάχου. β) Συντήρηση δημοτικού κτηρίου στη Δ.Ε. Αχλαδοκάμπου. γ) Διαμόρφωση χώρου λιμένα Ν. Κιου. με την συμμετοχή Δημοτικών Υπαλλήλων και ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του μετά από διαδικασία κληρώσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4257/2014 άρθρο 61 και Ν. 4024/2011 άρθρο 26 – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

 

 

 

1 σχόλιο

  1. Δήμαρχε κανόνισε με μια νεα συνέντευξη σου στα κανάλια να μας δείξεις τις αποκατάστασης φθορών οδοστρώματος στην Αλέα τον Αχ-λαδόκαμπος τη Κίο που θα ψηφίσουν; στο ΔΣ και μετά να μας πεις πότε θα ρθεις κατά δω.
    Φέρε κ αμμοχάλικο μαζι για τους χωματόδρομους από το 2005 έχει να περάσει φαγάνα και πες ότι θέλεις εσύ.
    Ακούς;
    Περιμένουμε

Σχολιάστε...

Γράψτε το σχόλιό σας
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Πρόσφατα σχόλια