spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Πριμοδότηση για απονιτροποίηση σε ελιές, πορτοκαλιές, βερικοκιές…

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

 

Πριµοδότηση ακόµα και για µη παραγωγικά δέντρα ηλικίας 2 ετών και άνω, προσφέρει το πρόγραµµα Απονιτροποίησης η πρόσκληση του οποίου θα ανοίξει στις 15 Ιανουαρίου και θα παραµείνει στον αέρα για ένα µήνα.

 

Δικαίωµα ένταξης στο πρόγραµµα της Χλωράς Λίπανσης έχουν και οι δικαιούχοι του Μέτρου 10.1.8 Κοµφούζιο που εντάχθηκαν σε αυτό µε την προκήρυξη του 2017.

 

Έτσι, σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας Agrenda η δέσµευση που αφορά τη χλωρά λίπανση µε φυτά εδαφοκάλυψης σε ελιά, εσπεριδοειδή, ροδάκινα και µήλα υπό προϋποθέσεις µπορεί να είναι ελκυστική, καθώς για ένα χωράφι χωρίς παραγωγή, ο αγρότης µπορεί να αποκοµίσει κάποιο όφελος.

 

Αναλυτικότερα τα ποσά ενίσχυσης ανά στρέµµα και οι περιοχές στις οποίες είναι δυνατή η αίτηση ενίσχυσης ανά δενδροκαλλιέργεια έχουν ως εξής:

 

Εσπεριδοειδή: 27,2 ευρώ, Αργολικό πεδίο, Πεδιάδα Άρτας – Πρέβεζας
Ελιά: 45,2 ευρώ, Αργολικό πεδίο, Λεκάνη Πηνειού Ηλείας, Πεδιάδα Άρτας – Πρέβεζας
Ροδακινιά-Βερικοκιά: 31,7 ευρώ, Αργολικό πεδίο, Κάµπος Θεσσαλονίκης – Πέλλας – Ηµαθίας
Μηλιά-Αχλαδιά: 18,8 ευρώ, Κάµπος Θεσσαλονίκης – Πέλλας – Ηµαθίας

 

Σηµειώνεται εδώ ότι οι εργαστηριακές αναλύσεις ενισχύονται τρεις φορές κατά τη διάρκεια της πενταετίας, για την κάλυψη του πρόσθετου κόστους, µε ποσό, επιπλέον του ύψους ενίσχυσης, που δεν υπερβαίνει τα 2,4 ευρώ/στρέµµα για κάθε ένα από τα τρία έτη. Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιµη δαπάνη τόσο για το κόστος των εργαστηριακών αναλύσεων όσο και για το κόστος κατάρτισης Σχεδίου ∆ιαχείρισης Εκµεταλλεύσεων.

 

Διαβάστε περισσότερα στο www.agronews.gr

 

 

spot_img