Η οικονομική ζωή στον Δήμο Άργους – Μυκηνών επί Καμπόσου (2011-2017) – Προτιμήσεις και συναλλασσόμενοι της Δημοτικής Αρχής

 

Έρευνα του Δημήτρη Πειρούνη,
Δικηγόρου

 

Α’ Μέρος

 

Εν εισαγωγή:

 

Το παρόν πόνημα συντάχθηκε ως αντί-λογοδοσία της δημοτικής αρχής Καμπόσου. Δεν περιλαμβάνει ιλουστρασιόν “απολογισμούς” και λαϊκίστικες διακηρύξεις, όπως αυτές που συχνά – πυκνά τα έντυπα της δημοτικής αρχής πλουσιοπάροχα αφήνουν στην πόρτα μας. Άλλωστε ο σοφός λαός αναφέρει ότι μερικές φορές όπου ακούμε πολλά λόγια πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι.

 

Ο δήμος συναλλάσσεται συνολικά με περίπου 1400 φυσικά και νομικά πρόσωπα. Οι 1300 περίπου έχουν ελάχιστες συναλλαγές. Οι λίγοι υπόλοιποι σημαντικές. Οι  ακόμα λιγότεροι σοβαρότατες. Όμως εν καιρώ κρίσης ένα ακροατήριο 1400 ατόμων και των οικογενειών τους συνιστά σημαντικότατο κοινό. Οι προσδοκίες αυτών των ανθρώπων -ημών των ιδίων των δημοτών δηλαδή- μπορούν να ανεβάσουν και να κατεβάσουν δημάρχους…. και όποιος ξοδεύει συναντά πάντα “ευήκοα ώτα”.

 

Υπάρχει  διαφορά της λογοδοσίας από τον πανηγυρικό απολογισμό;

Ναι.

Σε μια λογοδοσία αναφέρεται αναλυτικά που δαπανήθηκαν συγκεκριμένα ποσά, -ώστε ο δέκτης της λογοδοσίας*:

– να κατανοεί που και σε τι λαμβάνουν χώρα δαπάνες,

– να σχηματίζει ποσοτική εικόνα, που κατευθύνονται οι περισσότεροι ή οι λιγότεροι πόροι του Δήμου,

– να μπορεί να παρακολουθήσει που χωρικά-γεωγραφικά προορίζονται οι παρεμβάσεις με τις καταβολές, δηλαδή σε ποιες τοπικές κοινότητες ή δημοτικές ενότητες,

– να κατανοεί για ποιο αντικείμενο δαπανώνται, -και να κρίνει αν όντως απολαμβάνει την αντιπαροχή που του υποσχέθηκαν,

– να ενημερώνεται τέλος -επειδή όλοι μας γνωριζόμαστε-, σε ποιους επιχειρηματίες καταβάλλονται τα ποσά.

 

Έτσι μπορεί ο δέκτης της λογοδοσίας* να εκτιμήσει και τη σχέση του οράματος που υπηρετείται προς τις δαπάνες που γίνονται.

 

[*Δέκτες της λογοδοσίας πρέπει να είναι οι πολίτες – ψηφοφόροι διότι τα χρήματα προέρχονται από τους ίδιους, από την φορολογία τους και ωφελούνται από το αποτέλεσμα των πολιτικών που χρηματοδοτούνται και όχι από την χρηματική δαπάνη αυτή καθεαυτή]

 

Ο πανηγυρικός απολογισμός όμως υπηρετεί άλλους σκοπούς: να εντυπωσιάσει και να καλύψει τυχόν ατέλειες, να στρογγυλέψει τις γωνίες και να συσπειρώσει τους οπαδούς -όσο και να προσελκύσει νέους- αλλά δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση λογοδοσία …

 

Δέκτης τέλος του πανηγυρικού απολογισμού είναι ο οπαδός, πολλές φορές ο προσωπικός ψηφοφόρος της παράταξης που ωφελείται -περισσότερο ή λιγότερο- από τις δαπάνες ως λήπτης τους.

 

Σκοπός του παρόντος είναι να παρακινήσει την δημοτική αρχή σε ουσιαστικότερες λογοδοσίες, αλλά και την αντιπολίτευση να θίξει πιο βαθιά τα θέματα και να πάρει πρωτοβουλίες. Η αντιπολίτευση δεν πρέπει και δεν μπορεί να είναι -όπως απαιτεί η δημοτική αρχή- χειροκροτητής των ενεργειών της αλλά θεματοφύλακας της διαδικασίας και της νομιμότητας, διότι αν δεν ελέγξει η αντιπολίτευση την δημοτική αρχή τότε ποιος;

 

Το παρόν πόνημα στο Β` μέρος περιέχει τα μεγέθη των συναλλαγών της Δημοτικής Αρχής σε σχέση με τους σημαντικότερους συναλλασσόμενους της. Οι συναλλασσόμενοι αναγράφονται με αρχικά ονοματεπώνυμων τους και όχι με το πλήρες όνομα τους, διότι -παρόλο που τα δεδομένα είναι δημόσια και εμπίπτουν στην κατηγορία των απλών μη προστατευομένων προσωπικών δεδομένων- έκρινα ότι δεν απαιτείται η πλήρης αναγραφή. Η γενική εικόνα εξυπηρετείται και σχηματίζεται και με την μερική αναγραφή.

 

Το Γ` μέρος περιλαμβάνει αναλυτικά την τεκμηρίωση μέσω των ΑΔΑ της ΔΙΑΥΓΕΙΑς για τα μεγέθη των συναλλαγών των επιχειρήσεων -για να μην αμφισβητηθούν τα παρόντα γραφόμενα από τους κακοπροαίρετους-.

 

 

Εν ουσία:

 

Μια λογοδοσία του Δήμου καλό είναι να γίνεται ανά τομέα.

 

Πόσα δαπανήθηκαν για αυτοκίνητα, πόσα δαπανήθηκαν για δημόσια έργα, σε χωματουργικές εργασίες, σε κλαδεύσεις, σε επισκευές – συντηρήσεις, σε καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων, πόσα δαπανήθηκαν για γραφική ύλη, για μηχανοργάνωση και τα αναλώσιμα της, για καύσιμα, πόσα δαπανήθηκαν για μελέτες -και τι είδους μελέτες-, πόσα κατευθύνθηκαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ή και ακόμα πόσα δαπανήθηκαν για οικοδομικά υλικά, ή ξυλεία, ή αναλώσιμα τεχνικών υπηρεσιών και εξοπλισμό τεχνικού προσωπικού.

 

Και βεβαίως ενδιαφέρουν άμεσα τους πολίτες- ψηφοφόρους πόσα χρήματα από την φορολογία τους δαπανήθηκαν για το κοινωνικό παντοπωλείο και τους παιδικούς σταθμούς -γιατί συνιστούν την πιο ουσιαστική παρέμβαση του δήμου στην μικρή κοινωνία μας-. Είναι η κοινωνική πολιτική του Δήμου.

 

Τέλος τα οδοιπορικά, τα μισθολογικά, οι ανεγέρσεις κτιρίων -είτε επειδή είναι χρηματοδοτούμενες άμεσα από την κεντρική κυβέρνηση, είτε επειδή είναι κόστη σταθερά- εν πολλοίς δεν ενδιαφέρουν τόσο πολύ, πλην όμως σε κανέναν δεν είναι αδιάφορα.

 

Κατά την γνώμη του γράφοντος σε κάθε τομέα από αυτούς που αναφέραμε στο Δήμο Άργους – Μυκηνών υπάρχουν κάποιοι που κυριαρχούν και κάποιοι που υπολείπονται.

 

Στην συνολική εικόνα λίγα άτομα και νομικά πρόσωπα έχουν σοβαρές δοσοληψίες με τον Δήμο, και κατά την γνώμη του γράφοντος φαίνεται να υπάρχουν προτιμήσεις σε συγκεκριμένους -από το Δήμο-.

 

Αυτό δείχνουν οι ποσοτικές ενδείξεις -το πλήθος των συναλλαγών συνδυασμένο με συνολικά χρηματικά μεγέθη ανά συναλλασσόμενο-. Τα κριτήρια αυτών των προτιμήσεων όμως δεν τα έχει καταστήσει ο Δήμος γνωστά -παρά τους ιλουστρασιόν απολογισμούς του και τους ισχυρισμούς του για χρηστή και επωφελή διαχείριση-.

 

Απ’ τους υπόλοιπους συναλλασσόμενους με το Δήμο πολύ λίγοι είναι αυτοί που παίρνουν κάποιο σημαντικό ποσό ή έχουν σημαντικό πλήθος συναλλαγών. Εξαντλητική αναφορά δεν μπορεί να γίνει σε όλους τους δικαιούχους, αλλά αναφέρομαι μόνο σε αυτούς που κυριαρχούν ανά τομέα ή και ξεπερνούν τις 13 συναλλαγές με το δήμο-με την απαραίτητη σχετική τεκμηρίωση βασισμένη στα χρηματικά εντάλματα που τους αφορούν από την ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

Στις δουλειές με το Δήμο -το κράτος σήμερα σε καιρό κρίσης είναι πολύτιμος εργοδότης- υπάρχει το ποσοτικό στοιχείο σε δύο διαστάσεις. Η πρώτη και σημαντικότερη είναι τα χρήματα που εισπράττονται. Η δεύτερη -που έχει και αυτή την σημασία της- είναι πόσες φορές συναλλάσσεται ο επιχειρηματίας με το Δήμο, γιατί αυτό δείχνει την αμεσότητα – καθημερινότητα της σχέσης.

 

Περί των πηγών της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ:

 

Τα στοιχεία πηγές που χρησιμοποιήθηκαν βρίσκονται όλα στην Διαύγεια, στις 30510 περίπου αναρτήσεις από τον Δήμο Άργους Μυκηνών -μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου 2017- βρίσκονται διάσπαρτα τα σχετικά χρηματικά εντάλματα – πληρωμές -από το 2011-.

 

Το μέγεθος του εγχειρήματος που έγινε συνεπώς δεν ήταν μικρό….

 

Διότι η ΔΙΑΥΓΕΙΑ δεν σου δίνει σύνολα, ή την εποπτεία σε σύνολα -των συναλλασσομένων και των ποσών- ή και άμεση ενημέρωση του τρόπου ανάθεσης ή του ακριβούς είδους της πράξης που αναρτάται -αν είναι π.χ. χρηματικό ένταλμα, ή άσχετα έγγραφα-, σε πλοηγεί στο περίπου.

 

Στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ η αναζήτηση στοιχείων πολλές φορές μοιάζει με το να ψάχνεις “βελόνα στα άχυρα” ενώ υπάρχει περίπτωση να έχει εμφιλοχωρήσει λάθος στον χαρακτηρισμό της ανάρτησης, π.χ. ανακλήσεις χρηματικών ενταλμάτων και επανυποβολή τους ώστε να έχει καταχωρηθεί δύο φορές μια δαπάνη- πράγμα που καθιστά την έρευνα δυσκολότερη.

 

Προς τούτο αν έχω κάνει κάποιο λάθος ή παράλειψη προσκαλώ τον δήμο να συμπληρώσει τα κενά και τις ελλείψεις μου.

 

Άλλωστε στο έτος 2013 υπάρχει πλήρες κενό στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις αναρτήσεις χρηματικών ενταλμάτων -και συνεπώς τα ποσά που αναφέρομαι τεκμαίρεται ότι υπολείπονται των συνολικών- παρά τις τυχόν διπλοεγγραφές. Αν μπορεί ο δήμος ας τα κάνει διαθέσιμα στο διαδίκτυο για να τα συμπεριλάβω -θερμή παράκληση-.

 

Περί των λοιπών κενών της παρούσας προσπάθειας:

 

Η παρούσα προσπάθεια, δεν είχε τη δυνατότητα να “δει” τα μεγέθη -καθόλου ευκαταφρόνητα- στην “ΚΕΔΑΜ”, στην “Κοινωνική Μέριμνα και Αθλητισμό”, στη “ΔΕΥΑΡΜ”, στην Α’βάθμια και την Β’βάθμια Σχολική Επιτροπή, όπως και σε άλλα νομικά πρόσωπα του Δήμου, γιατί η ΔΙΑΥΓΕΙΑ δεν παρέχει την ανάλογη πρόσβαση σε αυτούς τους φορείς. Αυτά στην λεπτομέρεια τους ας μείνουν για το μέλλον… Βεβαίως και αυτά, αν μπορεί ο δήμος, ας τα κάνει επίσης διαθέσιμα στο διαδίκτυο -τις συναλλαγές και τους συναλλασσόμενους- για να τα συμπεριλάβω στην επόμενη γραφή μου -θερμή διπλή παράκληση-.

 

Όμως για να προϊδεάσω -όσους ενδιαφέρονται να συσχετίσουν αν έχει παραχθεί ανάλογο έργο με το δαπανηθέν χρήμα, πχ την εκπαιδευτική κοινότητα- θα κάνω μια αναφορά στα συνολικά ποσά που διαχειρίζονται, και έχουν διαχειριστεί ως τώρα, τα άτομα που είναι επικεφαλής αυτών των φορέων -ποσά που ανέρχονται σε εκατομμύρια ευρώ.

 

Τα μεγέθη των φορέων που παραλείπονται από την ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

 

Α’βάθμια Σχολική Επιτροπή:

Η πρόεδρος της κάθε έτος διαχειρίζεται περίπου 200.000 ευρώ. Το 2017 το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο είχε δαπάνες 204 χιλιάδες ευρώ,  το 2016 είχε δαπάνες 260 χιλιάδες ευρώ,  και η πρόεδρος του έχει ως σήμερα από το 2014- συνολικά διαχειριστεί περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ.

 

Β’βάθμια Σχολική Επιτροπή

Ο πρόεδρος της κάθε έτος διαχειρίζεται περίπου 170 χιλιάδες ευρώ. Το 2017 το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο είχε δαπάνες 167 χιλιάδες ευρώ,  το 2016 είχε δαπάνες 175 χιλιάδες ευρώ,  και ο πρόεδρος του έχει ως σήμερα από το 2014- συνολικά διαχειριστεί περίπου 640 χιλιάδες  ευρώ.

 

ΚΕΔΑΜ

Ο πρόεδρος της κάθε έτος διαχειρίζεται περίπου 500 χιλιάδες ευρώ. Το 2017 το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο είχε δαπάνες 450 χιλιάδες ευρώ,  το 2016 είχε δαπάνες 615 χιλιάδες ευρώ,  και ο πρόεδρος του έχει ως σήμερα -σημειωτέον όχι από το 2011 αλλά από το 2014- συνολικά διαχειριστεί περίπου 2 εκατομμύρια 200 χιλιάδες ευρώ.

 

Κοινωνική Μέριμνα και Αθλητισμός

Ο πρόεδρος της κάθε έτος διαχειρίζεται περίπου 400 χιλιάδες ευρώ. Το 2017 το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο είχε δαπάνες 366 χιλιάδες ευρώ,  το 2016 είχε δαπάνες 550 χιλιάδες ευρώ,  και ο πρόεδρος του έχει ως σήμερα από το 2014- συνολικά διαχειριστεί τουλάχιστον 3 εκατομμύρια ευρώ.

 

Η παρούσα προσπάθεια επίσης δεν “αποκρυπτογραφεί” τις δεκάδες -ίσως και εκατοντάδες- μελέτες για ποικίλα αντικείμενα που έχει κατά καιρούς αναθέσει ο δήμος με ποσά μέχρι 24.800 ευρώ (το όριο της απευθείας ανάθεσης). Ούτε ασχολείται -ακόμη- με μια σειρά πληρωμές οι οποίες γίνονται σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων. Μένουν και αυτά για το μέλλον…

 

Τέλος ούτε μια ενδιαφέρουσα άθροιση των χρημάτων που έχουν διατεθεί συνολικά για την ανάπλαση του ιστορικού κέντρου του Άργους γίνεται -το άθροισμα τόσο της καθεαυτής εργολαβίας αλλά και τις διάφορες άλλες κατά καιρούς αυθαίρετες παρεμβάσεις στο έργο-, που καλό και ενδιαφέρον θα ήταν να γίνει, όπως ενδιαφέρον θα ήταν να γίνει και μια άθροιση των χρημάτων που δαπανώνται για κοινωνικούς σκοπούς…

 

Συμπεράσματα:

Κατά την γνώμη του γράφοντος τίθεται ένα μεγάλο θέμα για την αντιπολίτευση και τον Εμπορικό Σύλλογο Άργους -όχι μόνο της ουσιαστικής λογοδοσίας από την δημοτική αρχή- αλλά του απαράδεκτου συστήματος των απευθείας αναθέσεων.

 

Παρόλο που το σύνολο των συναλλαγών που αναφέρομαι δεν αφορά αποκλειστικά απευθείας αναθέσεις, εν τούτοις το πλήθος τους είναι τεράστιο -εγώ προσωπικά τις υπολογίζω περίπου στις έξι με επτά χιλιάδες-.

Και πολλές φορές απευθείας ανάθεση σημαίνει -όχι ότι λύνω μια επείγουσα ανάγκη αλλά- ότι δίνω χρήματα “όπου γουστάρω” -.

 

Πρέπει λοιπόν -από την αντιπολίτευση- να τεθεί στο δημοτικό συμβούλιο το θέμα των απευθείας αναθέσεων και

α/ να κάνει εκτενή λογοδοσία ο δήμος για όλες όσες έχουν γίνει ως σήμερα και

β/ να μπουν συγκεκριμένοι κανόνες: ώστε και να εξοικονομούνται περισσότερα χρήματα, αλλά και όλοι οι επιχειρηματίες να έχουν την δυνατότητα να κάνουν προσφορές και να ενημερώνονται -εν μέσω κρίσης-, αλλά και να υπάρξει περισσότερη ενημέρωση και διαφάνεια για τον φορολογούμενο πολίτη και την αντιπολίτευση.

 

 

Β’ Μέρος – Τα μεγέθη:

 

Προτιμήσεις και συναλλασσόμενοι της Δημοτικής Αρχής:

 

Στην συνέχεια γίνεται μια γενική κατάταξη των συναλλασσομένων ανά αριθμό πράξεων και ανάλογα με τα ποσά όλων των τομέων οικονομικής δραστηριότητας με αυθαίρετο κριτήριο* τις 13 συναλλαγές -και άνω- με την Δημοτική Αρχή.

[* το κριτήριο είναι αυθαίρετο και σκοπό έχει να περιορίσει το μέγεθος του εγγράφου]

Επαναλαμβάνω προς αποφυγή παρεξηγήσεων ότι συμπεριλαμβάνονται ΜΌΝΟ όσοι επιχειρηματίες έχουν 13 και άνω συναλλαγές με την δημοτική αρχή. Όπου υφίσταται μόνο ένας συναλλασσόμενος αυτό σημαίνει απλά ότι δεν υπήρξαν άλλοι που να ξεπερνούν τις 13 συναλλαγές με το Δήμο.

 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

-χωματουργικές εργασίες, κλαδεύσεις, επισκευές – συντηρήσεις, καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων, κλπ, – σημειωτέον ότι συμπεριλαμβάνονται όσοι επιχειρηματίες έχουν 13 και άνω συναλλαγές με την δημοτική αρχή στον συγκεκριμένο τομέα-

 

Κοτ… Μ. // Πλήθος συναλλαγών  // 112 // Τζίρος // 848.363

Εξε… Α.Ε. // Πλήθος συναλλαγών  // 36 // Τζίρος // 762.773

Μπα… Β. // Πλήθος συναλλαγών  // 28 // Τζίρος // 381.830

Μαυ… Χ. // Πλήθος συναλλαγών  // 30 // Τζίρος // 295.345

Μαν… Χ. // Πλήθος συναλλαγών  // 42 // Τζίρος // 195.003

Σπα… Π. // Πλήθος συναλλαγών  // 47 // Τζίρος // 162.746

Κεχ… Ι. // Πλήθος συναλλαγών  // 16 // Τζίρος // 153.861

Θεο… Χ. // Πλήθος συναλλαγών  // 36 // Τζίρος // 28.482

 

Σχόλιο: η βασίλισσα των εργολαβιών του Δήμου προέρχεται από το Κυβέρι. Ξεχωρίζει τόσο λόγω του πλήθους των συναλλαγών με το δήμο όσο και του τζίρου.

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ, SERVER ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ– σημειωτέον ότι συμπεριλαμβάνονται όσοι επιχειρηματίες έχουν 13 και άνω συναλλαγές με την δημοτική αρχή στον συγκεκριμένο τομέα-

 

Inf… Α.Ε. // Πλήθος συναλλαγών  // 80 // Τζίρος // 302.525

Βλα.. Κ. // Πλήθος συναλλαγών  // 76 // Τζίρος // 254.816

Τερ… Αφοι // Πλήθος συναλλαγών  // 45 // Τζίρος // 252.570

Inf… Μονοπρόσωπη ΙΚΕ // Πλήθος συναλλαγών  // 20 // Τζίρος // 74.200

 

Σχόλιο: οι δαπάνες του δήμου σε αυτόν τον τομέα είναι τεράστιες -προς μεγάλη έκπληξη μου μη αναμενόμενες- αποτελούν την δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία δαπανών.

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΚΑΔΟΙ, ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ– σημειωτέον ότι συμπεριλαμβάνονται όσοι επιχειρηματίες έχουν 13 και άνω συναλλαγές με την δημοτική αρχή στον συγκεκριμένο τομέα-

Λεκ… Α. // Πλήθος συναλλαγών  // 56 // Τζίρος // 279.655

Δρυ… Αφοι // Πλήθος συναλλαγών  // 26 // Τζίρος // 100.118

Δασ… Π. // Πλήθος συναλλαγών  // 36 // Τζίρος // 52.169

Μαχ… Π. // Πλήθος συναλλαγών  // 18 // Τζίρος // 25.339

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ κλπ– σημειωτέον ότι συμπεριλαμβάνονται όσοι επιχειρηματίες έχουν 13 και άνω συναλλαγές με την δημοτική αρχή στον συγκεκριμένο τομέα-

Καρ… Γ. // Πλήθος συναλλαγών  // 37 // Τζίρος // 263.415

Κου… Ε. // Πλήθος συναλλαγών  // 40 // Τζίρος // 189.577

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, κτλ– σημειωτέον ότι συμπεριλαμβάνονται όσοι επιχειρηματίες έχουν 13 και άνω συναλλαγές με την δημοτική αρχή στον συγκεκριμένο τομέα-

Δημ… Δ. // Πλήθος συναλλαγών  // 95 // Τζίρος // 235.501

 

ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΟΒΑΔΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, – σημειωτέον ότι συμπεριλαμβάνονται όσοι επιχειρηματίες έχουν 13 και άνω συναλλαγές με την δημοτική αρχή στον συγκεκριμένο τομέα-

Σκλ… Α. // Πλήθος συναλλαγών  // 61 // Τζίρος // 141.900

Θωμ… Γ. // Πλήθος συναλλαγών  // 57 // Τζίρος // 52.111

Ελε… Α. // Πλήθος συναλλαγών  // 24 // Τζίρος // 10.280

 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΟΝΕΡ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ– σημειωτέον ότι συμπεριλαμβάνονται όσοι επιχειρηματίες έχουν 13 και άνω συναλλαγές με την δημοτική αρχή στον συγκεκριμένο τομέα-

Κοσ… Α. // Πλήθος συναλλαγών  // 76 // Τζίρος // 161.658

Μου… Ν. // Πλήθος συναλλαγών  // 20 // Τζίρος // 41.962

 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ– σημειωτέον ότι συμπεριλαμβάνονται όσοι επιχειρηματίες έχουν 13 και άνω συναλλαγές με την δημοτική αρχή στον συγκεκριμένο τομέα-

 

Αντ… Π. // Πλήθος συναλλαγών  // 51 // Τζίρος // 163.324

Χρι… Αφοι // Πλήθος συναλλαγών  // 105 // Τζίρος // 145.491

Καρ… Π. // Πλήθος συναλλαγών  // 88 // Τζίρος // 105.386

Βασ… Β. // Πλήθος συναλλαγών  // 64 // Τζίρος // 47.509

Κωτ… Ε. & ΣΙΑ ΟΕ // Πλήθος συναλλαγών  // 53 // Τζίρος // 45.478

Φωτ… Χ. // Πλήθος συναλλαγών  // 26 // Τζίρος // 22.279

Νικ… – Καλ… // Πλήθος συναλλαγών  // 23 // Τζίρος // 21.960

Ευσ… Ν. // Πλήθος συναλλαγών  // 86 // Τζίρος // 18.932

Τσι… Π. // Πλήθος συναλλαγών  // 33 // Τζίρος // 16.812

Μπο… Αφοι // Πλήθος συναλλαγών  // 83 // Τζίρος // 15.947

Που… Α. // Πλήθος συναλλαγών  // 15 // Τζίρος // 15.574

Τσο… Ε. // Πλήθος συναλλαγών  // 45 // Τζίρος // 14.792

Ταρ… Α. // Πλήθος συναλλαγών  // 51 // Τζίρος // 13.008

Μαλ… Α.Ε // Πλήθος συναλλαγών  // 29 // Τζίρος // 10.402

Ηλι… Χ. // Πλήθος συναλλαγών  // 49 // Τζίρος // 8.813

Καρ… Γ. // Πλήθος συναλλαγών  // 70-1 // Τζίρος // 8.455

Μακ… Π. // Πλήθος συναλλαγών  // 20 // Τζίρος // 7.161

Κυρ… Α.. & ΣΙΑ  // Πλήθος συναλλαγών  // 26 // Τζίρος // 6.802

Κατ… – Μπο…// Πλήθος συναλλαγών  // 17 // Τζίρος // 6.556

Μαζ… Π. // Πλήθος συναλλαγών  // 25 // Τζίρος // 6.168

Δημ… Δ. & ΣΙΑ ΟΕ // Πλήθος συναλλαγών  // 25 // Τζίρος // 4.884

Τζα… Α. // Πλήθος συναλλαγών  // 37 // Τζίρος // 4.802

Ανδ… Αφοι // Πλήθος συναλλαγών  // 16 // Τζίρος // 3.309

Προ… Π. // Πλήθος συναλλαγών  // 18 // Τζίρος // 2.841

Παπ… Χ. // Πλήθος συναλλαγών  // 14 // Τζίρος // 2.152

 

ΦΥΛΑΞΗ– σημειωτέον ότι συμπεριλαμβάνονται όσοι επιχειρηματίες έχουν 13 και άνω συναλλαγές με την δημοτική αρχή στον συγκεκριμένο τομέα-

 

Fal… S. // Πλήθος συναλλαγών  // 24 // Τζίρος // 137.650

 

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ– σημειωτέον ότι συμπεριλαμβάνονται όσοι επιχειρηματίες έχουν 13 και άνω συναλλαγές με την δημοτική αρχή στον συγκεκριμένο τομέα-

 

Παπ… Σ.  // Πλήθος συναλλαγών  // 32 // Τζίρος // 120.105

-Σχόλιο: παρά την στήριξη από το δήμο η συγκεκριμένη επιχείρηση μάλλον από το 2017 δεν υφίσταται.

 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ- σημειωτέον ότι συμπεριλαμβάνονται όσοι επιχειρηματίες έχουν 13 και άνω συναλλαγές με την δημοτική αρχή στον συγκεκριμένο τομέα-

Σπα… Γ. // Πλήθος συναλλαγών  // 72 // Τζίρος // 102.139

[Σημειωτέον ότι συμπεριλαμβάνονται όσοι επιχειρηματίες έχουν 13 και άνω συναλλαγές με την δημοτική αρχή στον συγκεκριμένο τομέα]

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΥΔΡΕΥΣΗΣ– σημειωτέον ότι συμπεριλαμβάνονται όσοι επιχειρηματίες έχουν 13 και άνω συναλλαγές με την δημοτική αρχή στον συγκεκριμένο τομέα-

Πετ… Α.Ε. // Πλήθος συναλλαγών  // 82 // Τζίρος // 76.412

Παπ… Ε.. & ΣΙΑ Ο.Ε. // Πλήθος συναλλαγών  // 18 // Τζίρος // 17.741

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ– σημειωτέον ότι συμπεριλαμβάνονται όσοι επιχειρηματίες έχουν 13 και άνω συναλλαγές με την δημοτική αρχή στον συγκεκριμένο τομέα-

Χαρ… Α. & ΣΙΑ Ε.Ε. // Πλήθος συναλλαγών  // 29 // Τζίρος // 75.321

Παν… Δ. // Πλήθος συναλλαγών  // 21 // Τζίρος // 30.028

 

ΞΥΛΕΙΑ– σημειωτέον ότι συμπεριλαμβάνονται όσοι επιχειρηματίες έχουν 13 και άνω συναλλαγές με την δημοτική αρχή στον συγκεκριμένο τομέα-

Κωσ… Γ. Α.Ε. // Πλήθος συναλλαγών  // 30 // Τζίρος // 71.017

 

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ– σημειωτέον ότι συμπεριλαμβάνονται όσοι επιχειρηματίες έχουν 13 και άνω συναλλαγές με την δημοτική αρχή στον συγκεκριμένο τομέα-

Υδρ… Α. // Πλήθος συναλλαγών  // 75 // Τζίρος // 62.420

 

ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ– σημειωτέον ότι συμπεριλαμβάνονται όσοι επιχειρηματίες έχουν 13 και άνω συναλλαγές με την δημοτική αρχή στον συγκεκριμένο τομέα-

Γου… Ι. // Πλήθος συναλλαγών  // 23 // Τζίρος // 50.222

 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ– σημειωτέον ότι συμπεριλαμβάνονται όσοι επιχειρηματίες έχουν 13 και άνω συναλλαγές με την δημοτική αρχή στον συγκεκριμένο τομέα-

Δεδ… Αφοι // Πλήθος συναλλαγών  // 39 // Τζίρος // 53.996

[Σημειωτέον ότι συμπεριλαμβάνονται όσοι επιχειρηματίες έχουν 13 και άνω συναλλαγές με την δημοτική αρχή στον συγκεκριμένο τομέα]

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΜΜΕ– σημειωτέον ότι συμπεριλαμβάνονται όσοι επιχειρηματίες έχουν 13 και άνω συναλλαγές με την δημοτική αρχή στον συγκεκριμένο τομέα-

Καλ… Χ. // Πλήθος συναλλαγών  // 83 // Τζίρος // 38.372

Πιτ… Α. // Πλήθος συναλλαγών  // 41 // Τζίρος // 19.093

Αργ… Γ. // Πλήθος συναλλαγών  // 40 // Τζίρος // 16.422

Ενθ… Γκα.. -Ντα… -Πετρ…// Πλήθος συναλλαγών  // 27 // Τζίρος // 8.873

Παπ… Ε. // Πλήθος συναλλαγών  // 22 // Τζίρος // 8.734

Πιτ… Γ.. M. C. // Πλήθος συναλλαγών  // 30 // Τζίρος // 8.377

Λευ… Ζ. & ΣΙΑ ΟΕ // Πλήθος συναλλαγών  // 24 // Τζίρος // 6.544

 

ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ, ΜΟΚΕΤΕΣ, ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΚΤΛ– σημειωτέον ότι συμπεριλαμβάνονται όσοι επιχειρηματίες έχουν 13 και άνω συναλλαγές με την δημοτική αρχή στον συγκεκριμένο τομέα-

Δαν… Β. & ΣΙΑ ΟΕ // Πλήθος συναλλαγών  // 22 // Τζίρος // 34.085

Κολ…. Αφοι // Πλήθος συναλλαγών  // 22 // Τζίρος // 13.024

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ– σημειωτέον ότι συμπεριλαμβάνονται όσοι επιχειρηματίες έχουν 13 και άνω συναλλαγές με την δημοτική αρχή στον συγκεκριμένο τομέα-

Αργ… Δ. // Πλήθος συναλλαγών  // 21 // Τζίρος // 28.613

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ– σημειωτέον ότι συμπεριλαμβάνονται όσοι επιχειρηματίες έχουν 13 και άνω συναλλαγές με την δημοτική αρχή στον συγκεκριμένο τομέα-

Αγγ… Αφοι // Πλήθος συναλλαγών  // 19 // Τζίρος // 22.492

 

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ– σημειωτέον ότι συμπεριλαμβάνονται όσοι επιχειρηματίες έχουν 13 και άνω συναλλαγές με την δημοτική αρχή στον συγκεκριμένο τομέα-

Ρεν… Π. // Πλήθος συναλλαγών  // 49 // Τζίρος // 21.882

 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ– σημειωτέον ότι συμπεριλαμβάνονται όσοι επιχειρηματίες έχουν 13 και άνω συναλλαγές με την δημοτική αρχή στον συγκεκριμένο τομέα-

Arg… Μονοπρόσωπη // Πλήθος συναλλαγών  // 23 // Τζίρος // 19.213

 

ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ– σημειωτέον ότι συμπεριλαμβάνονται όσοι επιχειρηματίες έχουν 13 και άνω συναλλαγές με την δημοτική αρχή στον συγκεκριμένο τομέα-

Ηλε… – Μαρ… Β. // Πλήθος συναλλαγών  // 15 // Τζίρος // 15.603

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ– σημειωτέον ότι συμπεριλαμβάνονται όσοι επιχειρηματίες έχουν 13 και άνω συναλλαγές με την δημοτική αρχή στον συγκεκριμένο τομέα-

ART… L. ABEE // Πλήθος συναλλαγών  // 14 // Τζίρος // 15.280

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ– σημειωτέον ότι συμπεριλαμβάνονται όσοι επιχειρηματίες έχουν 13 και άνω συναλλαγές με την δημοτική αρχή στον συγκεκριμένο τομέα-

Δαμ… Γ. // Πλήθος συναλλαγών  // 25 // Τζίρος // 14.507

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ– σημειωτέον ότι συμπεριλαμβάνονται όσοι επιχειρηματίες έχουν 13 και άνω συναλλαγές με την δημοτική αρχή στον συγκεκριμένο τομέα-

Σου… Ι. // Πλήθος συναλλαγών  // 15 // Τζίρος // 9.616

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ – ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ– σημειωτέον ότι συμπεριλαμβάνονται όσοι επιχειρηματίες έχουν 13 και άνω συναλλαγές με την δημοτική αρχή στον συγκεκριμένο τομέα-

Γαμ… – Κων… // Πλήθος συναλλαγών  // 14 // Τζίρος // 8.368

 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ– σημειωτέον ότι συμπεριλαμβάνονται όσοι επιχειρηματίες έχουν 13 και άνω συναλλαγές με την δημοτική αρχή στον συγκεκριμένο τομέα-

Κου… Χ. // Πλήθος συναλλαγών  // 20 // Τζίρος // 7.812

 

ΒΟΘΡΟΙ – ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ– σημειωτέον ότι συμπεριλαμβάνονται όσοι επιχειρηματίες έχουν 13 και άνω συναλλαγές με την δημοτική αρχή στον συγκεκριμένο τομέα-

Μαυ… Γ. // Πλήθος συναλλαγών  // 16 // Τζίρος // 5.330

 

 

 

Γ` Μέρος

 

Τεκμηρίωση μέσω ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ -οι αναρτήσεις των χρηματικών ενταλμάτων ανά επιχειρηματία έχουν τα κατωτέρω ΑΔΑ και μπορούν να διασταυρωθούν μέσω της αναζήτησης της ιστοσελίδας ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ-

 

Υδρ… Α.

[6ΣΙΡΩΨΔ-Π18 // 72ΕΣΩΨΔ-Π1Θ // 7ΞΧΛΩΨΔ-ΠΨΙ // 64ΩΞΩΨΔ-ΒΡΞ// 75ΒΨΩΨΔ-Α7Ι // Ω0Ω0ΩΨΔ-1ΛΥ // ΩΖΝΝΩΨΔ-Ρ1Χ // 6ΚΖΣΩΨΔ-971 // Ω7ΞΝΩΨΔ-Π1Χ // 7Ξ03ΩΨΔ-ΔΟ3 // 7ΞΝ7ΩΨΔ-55Υ // ΩΓ5ΠΩΨΔ-ΧΘΧ // 7ΖΔΡΩΨΔ-1Η5 // 715ΓΩΨΔ-Σ94 // 6ΥΙ1ΩΨΔ-ΜΒΦ // 6ΘΛΜΩΨΔ-ΒΜ6 // ΩΟΕΟΩΨΔ-ΗΨΧ // ΩΩΖΣΩΨΔ-Κ78 // 7Ξ4ΨΩΨΔ-ΨΗ7 // ΩΦΥΚΩΨΔ-ΦΕ1 // 68ΓΨΩΨΔ-ΦΝ6 // 7ΘΦΨΩΨΔ-ΗΚΙ // 7ΞΗΜΩΨΔ-ΨΤΩ // 7Η1ΦΩΨΔ-Ρ1Ζ // 7ΙΖΦΩΨΔ-ΞΛΑ // 62ΞΣΩΨΔ-ΥΚ2 // ΩΚ9ΗΩΨΔ-5Β1 // 7ΥΦΓΩΨΔ-ΜΝΟ // 6ΟΥΠΩΨΔ-ΙΦΛ // ΩΥΒΩΩΨΔ-ΖΓΠ // ΩΨΙ0ΩΨΔ-Χ2Σ // 7ΜΞΔΩΨΔ-Χ6Ν // 75ΖΓΩΨΔ-7ΑΘ // 7ΣΙΠΩΨΔ-90Θ // 71ΤΙΩΨΔ-5ΨΨ // 73ΦΦΩΨΔ-ΦΙ0 // 7ΙΙ3ΩΨΔ-Β0Α // ΩΥΩΚΩΨΔ-2ΜΧ // ΩΟ12ΩΨΔ-34Θ // ΒΙΙΠΩΨΔ-ΞΔΓ // ΩΞΤΗΩΨΔ-0ΛΘ // Ω9ΣΞΩΨΔ-Ν2Υ // ΩΜΙΦΩΨΔ-ΨΚΑ // 7Α9ΔΩΨΔ-97Ο // ΩΣ6ΛΩΨΔ-ΧΝΕ // ΩΨΛΛΩΨΔ-6ΦΒ // ΩΒ1ΑΩΨΔ-Ζ2Ρ // 7ΙΨΖΩΨΔ-9ΟΡ // // 7ΘΨΚΩΨΔ-ΖΟ0 //  ΩΨΑΤΩΨΔ-5ΑΒ // 7ΓΙΦΩΨΔ-706 //  ΩΨΙΩΩΨΔ-Τ36 // // 7ΜΨ4ΩΨΔ-9ΑΔ // 7ΧΙ6ΩΨΔ-Β78 // 7ΝΧ0ΩΨΔ-0ΓΨ // ΒΣΜΞΩΨΔ-Μ32 // // ΒΙΙΠΩΨΔ-ΨΝΣ // ΒΙΞΞΩΨΔ-1Ν6 // ΒΙΞΞΩΨΔ-ΕΓ9 // ΒΙΗΔΩΨΔ-ΩΥΟ // // ΒΙΗΔΩΨΔ-ΣΡΞ // 4Α35ΩΨΔ-1 // 4Α35ΩΨΔ-Ψ // 4ΑΧ5ΩΨΔ-5ΟΝ //  4ΑΘΞΩΨΔ-Μ6 // 4ΑΘΛΩΨΔ-8 // 4ΑΣ4ΩΨΔ-5ΛΦ // 4ΑΧ5ΩΨΔ-ΕΝΖ // 4ΑΧ5ΩΨΔ-ΟΣΠ // 4ΑΘΞΩΨΔ-ΝΟ // 4ΑΧ5ΩΨΔ-8ΨΟ // 4ΑΘΞΩΨΔ-ΠΓ // 45ΒΜΩΨΔ-ΤΙΠ // 4ΑΘΩΩΨΔ-Λ // ΩΡΛΒΩΨΔ-ΒΨ0]

 

Παπ… Σ.

[ 735ΨΩΨΔ-Τ3Ι // 609ΞΩΨΔ-84Λ // 615ΚΩΨΔ-ΨΗ9  // ΩΥΦΠΩΨΔ-Δ9Β // 7Α8ΓΩΨΔ-ΥΓΩ // 6ΚΖΟΩΨΔ-24Ο // Ψ6ΠΦΩΨΔ-3ΦΡ // 7Θ5ΚΩΨΔ-Φ32 // 7Ψ0ΩΩΨΔ-Λ7Φ // 7ΤΓΧΩΨΔ-2ΦΜ // 7ΖΤ2ΩΨΔ-ΝΟΙ // ΩΑΓΠΩΨΔ-13Ι // 70Τ5ΩΨΔ-Α4Ξ // ΩΣ1ΣΩΨΔ-Υ6Η // ΩΞΘΖΩΨΔ-4Ι3 // Ω9ΞΘΩΨΔ-0ΒΙ // 7ΤΟΤΩΨΔ-9ΝΥ // ΒΙΦΦΩΨΔ-ΛΨ0 // 7Π1ΘΩΨΔ-41Κ // Ω69ΑΩΨΔ-ΗΤ6 // 71Ξ3ΩΨΔ-ΒΧΟ // 7Ι3ΒΩΨΔ-Τ6Θ // 7ΔΘ5ΩΨΔ-ΩΝ4 // 7ΖΙΝΩΨΔ-7ΨΘ // ΩΟΑ9ΩΨΔ-Τ99 // 7ΓΜΛΩΨΔ-ΝΤΥ // 7ΜΚΛΩΨΔ-Η5Φ // ΒΜΨΘΩΨΔ-ΤΥΡ // ΩΦΙ0ΩΨΔ-7ΞΞ // ΩΓΜΖΩΨΔ-ΥΞΨ // ΒΙΗΥΩΨΔ-ΖΩΠ // ΒΙΞΒΩΨΔ-52Σ]

 

Ρεν… Π.

[ Ω3ΕΡΩΨΔ-ΨΞΣ // 7ΚΦ0ΩΨΔ-ΟΙΗ // ΩΕΝΡΩΨΔ-ΒΓ3 // 6111ΩΨΔ-ΦΥ0 // 7ΩΡΙΩΨΔ-ΧΞ7 // ΩΩΙΗΩΨΔ-ΨΙΓ // 615ΚΩΨΔ-20Ε // Ω6ΑΚΩΨΔ-ΓΔΚ // ΩΕΟ7ΩΨΔ-3Φ7 // 6ΠΠΝΩΨΔ-91Ν // Ω0ΑΝΩΨΔ-ΣΚΦ // 6ΕΑΞΩΨΔ-ΦΣΝ // ΩΦΝΓΩΨΔ-ΡΓΟ // 731ΧΩΨΔ-Ε1Ν // 6ΦΑ2ΩΨΔ-9ΒΩ // ΨΩΒ7ΩΨΔ-Σ5Θ // 750ΞΩΨΔ-ΟΕΘ // 718ΚΩΨΔ-8ΩΠ // 6Ω9ΙΩΨΔ-5ΔΩ // 7Α14ΩΨΔ-9Ι6 // ΩΔ11ΩΨΔ-Θ3Δ // 78ΞΖΩΨΔ-ΕΟ0 // ΒΑΑ0ΩΨΔ-ΥΒΕ // ΒΝΞΑΩΨΔ-Θ3Δ // ΒΙΥΗΩΨΔ-Δ57 // 7ΤΔΛΩΨΔ-Γ11 // Ω70ΥΩΨΔ-Ψ9Λ // ΩΜΖΜΩΨΔ-Σ3Ε // 7Ψ0ΑΩΨΔ-6ΤΛ // 69ΓΗΩΨΔ-ΣΨΘ // ΩΜ2ΒΩΨΔ-6ΩΕ // Ω591ΩΨΔ-10Π // Ω3ΩΨΩΨΔ-Δ5Ε // 7ΛΩΟΩΨΔ-ΝΩΟ // 618ΘΩΨΔ-ΒΨΟ // ΩΞΣΖΩΨΔ-9ΙΜ // ΒΙΥ0ΩΨΔ-ΡΞΓ // ΒΝΩΗΩΨΔ-ΣΟΗ // ΒΙΥΗΩΨΔ-Θ9Σ // 7Υ1ΑΩΨΔ-9ΑΖ // 6Ω2ΦΩΨΔ-ΧΡΤ // 77ΧΗΩΨΔ-6ΣΧ // 7ΚΩΩΩΨΔ-ΠΝΩ // ΒΙΞΒΩΨΔ-ΖΓΒ // ΒΙΞΒΩΨΔ-Ρ92 // ΒΙΗ0ΩΨΔ-Β26 // 457ΡΩΨΔ-ΛΦΖ // 45Ο0ΩΨΔ-ΛΧΑ // ΩΕΓΛΩΨΔ-ΙΦΟ]

 

Μαυ… Γ.

[6Ω14ΩΨΔ-ΩΦΠ // 6ΦΛΨΩΨΔ-5ΗΦ // ΩΠΧΑΩΨΔ-7ΚΖ // Ω0ΧΣΩΨΔ-2ΕΠ // ΒΧΨΕΩΨΔ-ΣΝΘ // ΒΝΖΕΩΨΔ-Χ12 // Ω7Π4ΩΨΔ-Τ71 // ΒΙ0ΕΩΨΔ-Ω4Υ // 7Γ2ΝΩΨΔ-ΣΔΞ // ΩΤΑ5ΩΨΔ-ΖΩ7 // 7ΗΧ7ΩΨΔ-Γ12 // ΩΠΣ2ΩΨΔ-Φ7Π // ΒΙΥΚΩΨΔ-ΖΦΚ // 4ΑΧΧΩΨΔ-0ΘΤ // 4Α81ΩΨΔ-ΟΦ4 // 64ΛΞΩΨΔ-ΝΝΞ]

 

Δεδ…. Αφοι

[7ΝΘΚΩΨΔ-ΑΣΓ // 61Τ1ΩΨΔ-Χ2Η // 7Θ8ΠΩΨΔ-Λ5Α // 6ΝΩΞΩΨΔ-Η43 // 6Τ7ΡΩΨΔ-0ΘΓ // 6ΛΨΜΩΨΔ-8Ν6 // ΩΩΨΠΩΨΔ-ΟΨ7 // 6ΓΗ4ΩΨΔ-Β31 // Ω74ΙΩΨΔ-Ρ1Ο // 6ΠΨ6ΩΨΔ-ΣΗΙ // 6ΥΙΕΩΨΔ-4ΣΚ // 6ΓΖΕΩΨΔ-ΧΩ8 // 6ΚΙΛΩΨΔ-802 // Ω1ΖΥΩΨΔ-2ΣΝ // ΒΙΦΦΩΨΔ-Β0Π // 7ΑΗΚΩΨΔ-8ΧΒ // ΩΕΓΒΩΨΔ-ΓΡ2 // 669ΑΩΨΔ-ΧΒΩ // ΩΘΘΗΩΨΔ-Ο1Κ // ΒΔΞΠΩΨΔ-ΜΝΘ // 7165ΩΨΔ-ΙΞΚ // 7ΥΒΨΩΨΔ-1ΙΟ // 6ΚΛΥΩΨΔ-Ο1Ζ // 6ΥΣΠΩΨΔ-ΚΚ7 // 7ΨΕ7ΩΨΔ-ΗΥ0 // 6ΔΜ2ΩΨΔ-9ΒΠ // ΩΕΣΩΩΨΔ-Ρ7Ρ // Ψ737ΩΨΔ-ΒΓΑ // ΒΙΚΜΩΨΔ-ΙΡΑ // ΒΙΚΣΩΨΔ-5Κ7 // 4Α32ΩΨΔ-5 // 4Α32ΩΨΔ-8 // 45Ο0ΩΨΔ-Υ1Π // 4568ΩΨΔ-ΟΟΔ // 457ΦΩΨΔ-17Τ // 4Α8ΩΩΨΔ-Κ5Ρ // 457ΦΩΨΔ-Ε7Γ // 7Κ59ΩΨΔ-Κ40 // 7ΖΗΛΩΨΔ-8ΛΖ]

 

Σπα…Γ.

[Ω5ΜΖΩΨΔ-ΩΣΑ // Ω66ΓΩΨΔ-ΗΕ8 // 7Κ9ΑΩΨΔ-ΘΒΘ // ΩΧΕ0ΩΨΔ-ΜΦΟ // 6ΡΦΓΩΨΔ-6ΒΨ // 6Τ89ΩΨΔ-Τ0Π // 64ΚΔΩΨΔ-ΞΣ0 // 6ΞΡΚΩΨΔ-ΟΘΤ // ΩΞΤΙΩΨΔ-ΧΒΔ // ΩΘΣ9ΩΨΔ-Ρ9Ζ // Ω6ΨΩΩΨΔ-ΔΛ8 // ΩΥΙΡΩΨΔ-20Λ // Ω960ΩΨΔ-ΡΔΒ // 6ΖΨ3ΩΨΔ-ΩΕ6 // 6ΨΝΒΩΨΔ-ΠΑΜ // ΩΕ4ΖΩΨΔ-7Μ5 // ΩΨΛΑΩΨΔ-ΤΛ8 // ΩΓΧΤΩΨΔ-8ΔΨ // 6ΡΞΔΩΨΔ-0Ψ0 // 7ΛΝ4ΩΨΔ-2ΣΛ // 7Χ7ΣΩΨΔ-9ΡΘ // 6ΕΕ6ΩΨΔ-7ΨΡ // ΩΟ31ΩΨΔ-ΑΥΔ // ΨΗΘΕΩΨΔ-9ΞΛ // 6Λ6ΤΩΨΔ-ΓΧΟ // ΩΓΟΞΩΨΔ-ΚΙΓ // 7Υ3ΖΩΨΔ-Χ2Υ // ΩΥ70ΩΨΔ-ΣΒΥ // ΩΨΓΩΩΨΔ-ΣΚΡ // 64ΔΟΩΨΔ-10Κ // ΩΔΑ6ΩΨΔ-5ΒΤ // Ω6ΑΑΩΨΔ-5Β1 // // 7ΛΟΙΩΨΔ-ΟΝΛ // Ω8ΖΟΩΨΔ-35Δ // 6ΕΠΘΩΨΔ-ΧΗΔ // 6ΕΛΦΩΨΔ-ΝΨΙ // Ω5ΟΓΩΨΔ-92Θ // ΒΧ48ΩΨΔ-ΞΩΔ // 6ΟΦΦΩΨΔ-Α7Ο // 6ΔΔΘΩΨΔ-ΚΝΑ // ΩΧΑΝΩΨΔ-ΙΓ0 // 77Ε6ΩΨΔ-ΜΒΤ // ΒΙΥ1ΩΨΔ-ΡΜΓ // ΩΠΜΡΩΨΔ-ΩΨ7 // ΩΜΖΕΩΨΔ-ΠΜ8 // ΒΙΥ1ΩΨΔ-2Ν2 // 6Κ6ΗΩΨΔ-3ΝΝ // 7Λ3ΑΩΨΔ-Θ5Θ // ΒΙΥΗΩΨΔ-Ε8Λ // ΒΙΥ1ΩΨΔ-ΡΩΖ // Β266ΩΨΔ-Υ1Α // 7ΒΘΩΩΨΔ-6Η9 // ΒΙΥΗΩΨΔ-ΕΧΟ // ΒΝΩΘΩΨΔ-3ΑΘ // ΒΙΥ1ΩΨΔ-7ΒΦ // Ω6ΖΚΩΨΔ-Λ5Σ // ΒΙΚΝΩΨΔ-81Ι // ΒΙΕ9ΩΨΔ-40Σ // ΒΙΕ9ΩΨΔ-1ΦΟ // ΒΙΚΝΩΨΔ-ΛΓΟ // 4Α32ΩΨΔ-Ρ // 457ΦΩΨΔ-ΚΘ8 // 45Β3ΩΨΔ-ΒΔ9 // 4ΑΣΟΩΨΔ-Β3Π // 457ΦΩΨΔ-ΚΕ5 // 457ΦΩΨΔ-4ΟΒ // 45ΒΧΩΨΔ-ΔΤΧ // 457ΒΩΨΔ-ΤΥ8 // 457ΒΩΨΔ-ΔΦΡ // 4ΑΣΠΩΨΔ-ΝΞΧ // 457ΚΩΨΔ-6ΔΓ // 6ΗΒΖΩΨΔ-Υ64]

 

Arg… Μονοπρόσωπη

[ΩΦΗΕΩΨΔ-Μ6Υ // Ψ7ΝΦΩΨΔ-8Β0 // Ω7Υ9ΩΨΔ-5Ξ7 // 7ΣΥΒΩΨΔ-ΡΧΡ // 6Σ7ΨΩΨΔ-7Β7 // 7ΒΓΩΩΨΔ-0Β9 // 73ΛΔΩΨΔ-ΝΥΗ // 69ΡΙΩΨΔ-0ΙΘ // ΩΝ1ΧΩΨΔ-6ΞΠ // 64ΖΟΩΨΔ-Σ6Τ // 7Ν11ΩΨΔ-ΝΞΩ // ΩΨ2ΜΩΨΔ-ΝΣΝ // 6Β86ΩΨΔ-Ω92 // ΒΙΗΝΩΨΔ-ΨΡΣ // ΩΦ32ΩΨΔ-3ΣΔ // ΩΔΖΥΩΨΔ-ΒΝ9 // ΩΖΠΝΩΨΔ-795 // ΩΠ72ΩΨΔ-ΚΜΧ // 64Ω2ΩΨΔ-ΘΕΙ // Ω3ΦΤΩΨΔ-ΤΣΩ // ΩΘΑΔΩΨΔ-ΛΚΙ // 7ΞΚ9ΩΨΔ-9Σ3 // 7Ξ53ΩΨΔ-48Ω]

 

Δημ… Δ. & ΣΙΑ ΟΕ

[6ΕΧΩΩΨΔ-Β3Τ // 6ΞΖΞΩΨΔ-ΨΡ5 // 62ΘΙΩΨΔ-ΤΜ5 // ΩΡ5ΛΩΨΔ-ΔΦ1 // 6Τ46ΩΨΔ-ΤΤΣ // Ψ3ΚΧΩΨΔ-Ρ4Ο // 6Ρ3ΥΩΨΔ-ΨΚΠ // ΩΘ25ΩΨΔ-Μ4Κ // Ω17ΥΩΨΔ-ΜΦΧ // 7Γ2ΙΩΨΔ-ΟΛΟ // 7ΨΙ5ΩΨΔ-Υ2Χ // 6ΒΧΟΩΨΔ-768 // ΩΡΩΩΩΨΔ-ΖΙ5 // ΩΡΛΒΩΨΔ-ΛΨΑ // 6ΘΔ6ΩΨΔ-Δ05 // 767ΔΩΨΔ-ΦΡΒ // 7Ν2ΡΩΨΔ-0ΨΨ // 64Ν1ΩΨΔ-ΝΟ1 // ΩΝΗ0ΩΨΔ-ΖΚΥ // 7Ζ4ΟΩΨΔ-ΨΗΞ // 6ΦΓΦΩΨΔ-ΦΡ0 // ΩΜΒΕΩΨΔ-8Χ2 // ΩΝ8ΙΩΨΔ-4Ε4 // 45ΒΔΩΨΔ-Ι22 // 457ΚΩΨΔ-50Ψ // 457ΚΩΨΔ-Η9Ι // 6ΡΖ2ΩΨΔ-848]

 

Αντ… Π.

[7Φ15ΩΨΔ-ΕΞ4 // Ω6ΡΧΩΨΔ-ΡΨΡ // 7Ε42ΩΨΔ-ΧΙΞ // ΩΟΑΡΩΨΔ-ΦΚΕ // 7ΖΣΡΩΨΔ-09Λ // 6ΓΧΛΩΨΔ-1ΞΒ // ΩΧΓΡΩΨΔ-ΤΣΕ // ΩΘΚΧΩΨΔ-ΝΚ7 // ΩΖΚΥΩΨΔ-ΙΕΑ // ΩΒΜΘΩΨΔ-84Κ // 61ΟΛΩΨΔ-Ω61 // ΩΦΡ7ΩΨΔ-9ΔΑ // 7ΛΑΣΩΨΔ-ΨΩΨ // Ψ9ΙΒΩΨΔ-68Ρ // 7ΦΝ2ΩΨΔ-Ε5Λ // 7Σ9ΘΩΨΔ-ΜΑΗ // ΩΟΔ2ΩΨΔ-29Ρ // ΨΠΓΧΩΨΔ-ΖΔΜ // ΩΛ9ΠΩΨΔ-ΚΩΝ // 784ΤΩΨΔ-Ε6Β // 744ΩΩΨΔ-ΩΥ3 // ΒΙΦΦΩΨΔ-Θ9Β // ΩΘΑΔΩΨΔ-ΜΒ8 // 7ΛΥΔΩΨΔ-ΑΟΞ // 6ΓΦΡΩΨΔ-Η44 // ΩΘΦΠΩΨΔ-1ΟΧ // ΩΒΘΤΩΨΔ-ΖΣΣ // ΩΨ37ΩΨΔ-Τ3Χ // ΒΖΘΕΩΨΔ-4ΟΟ // ΩΕ43ΩΨΔ-ΟΑΒ // ΒΤΡΗΩΨΔ-ΦΕ8 // ΩΠΥΑΩΨΔ-Χ02 // 7Τ72ΩΨΔ-ΤΒΗ // 6Ο3ΛΩΨΔ-ΡΚΖ // ΒΙΥ1ΩΨΔ-ΑΔ6 // ΩΖΕ1ΩΨΔ-ΔΛΡ // ΒΥΧΛΩΨΔ-3Μ8 // ΩΙ29ΩΨΔ-4Μ3 // 7ΘΦΨΩΨΔ-Ο4Δ // 7Ε5ΨΩΨΔ-5ΤΟ // ΒΙΙΟΩΨΔ-4ΕΛ // 6ΝΙΩΩΨΔ-5ΤΗ // Ω1ΜΔΩΨΔ-Ψ54 // 7ΝΘΔΩΨΔ-84Σ // ΒΙΚΣΩΨΔ-Η6Ι // ΒΙΚΝΩΨΔ-Η66 // ΒΙΨΓΩΨΔ-Β69 // ΒΙΚΝΩΨΔ-ΤΦ1 // 457ΓΩΨΔ-Λ5Α // 4ΑΜ7ΩΨΔ-Ι6Γ // ΩΙΥΩΩΨΔ-Β6Ξ]

 

Χρι… Αφοι

[630ΘΩΨΔ-ΚΗ7 // ΩΜ7ΨΩΨΔ-ΥΦΑ // 9Π3ΡΩΨΔ-ΨΛΘ // 6139ΩΨΔ-ΑΑΤ // ΩΨΥΡΩΨΔ-813 // 6702ΩΨΔ-ΡΓ1 // 78ΣΕΩΨΔ-ΨΣΝ // ΩΧ45ΩΨΔ-ΙΨΦ // ΩΕ1ΡΩΨΔ-ΒΧ5 // 6ΑΜΟΩΨΔ-ΣΝΟ // 75ΤΔΩΨΔ-2ΟΚ // ΩΠ1ΡΩΨΔ-9Ι4 // ΩΦΓΞΩΨΔ-ΩΡΤ // ΩΗ53ΩΨΔ-ΒΚ2 // Ω08ΤΩΨΔ-2ΜΙ // 7ΣΙ6ΩΨΔ-ΑΘΚ // 6ΘΞΓΩΨΔ-4ΒΙ // 6ΥΗΜΩΨΔ-1ΟΗ // ΩΤΛΓΩΨΔ-Π01 // ΩΜΖΖΩΨΔ-Β7Ε // 63Ζ4ΩΨΔ-25Γ // 702ΙΩΨΔ-ΗΑ9 // 6Ω6ΙΩΨΔ-ΖΑΜ // 6ΒΔΖΩΨΔ-72Ι // ΒΑΒ0ΩΨΔ-Π4Ν // 7ΜΞΡΩΨΔ-ΓΩ8 // ΩΙ5ΖΩΨΔ-ΦΩ6 // ΩΨΥ0ΩΨΔ-ΠΛΑ // 7ΠΤΛΩΨΔ-ΞΣΚ // ΩΑΝΥΩΨΔ-0ΕΒ // ΩΤΤ8ΩΨΔ-ΩΦ7 // ΩΒΝΙΩΨΔ-ΓΟ4 // Ω3Ω2ΩΨΔ-49Ε // 7ΟΝΧΩΨΔ-4ΟΣ // ΩΑΓΚΩΨΔ-ΓΗΜ // ΒΙΥ1ΩΨΔ-3ΧΑ // 7ΥΑΓΩΨΔ-786 // 6Ω3ΙΩΨΔ-ΚΗΩ // ΒΙΥ1ΩΨΔ-Θ2Λ // ΒΜ4ΤΩΨΔ-3Υ6 // Ω5ΗΥΩΨΔ-ΞΨΩ // 70ΠΛΩΨΔ-7ΥΡ // 617ΥΩΨΔ-1Υ2 // 6774ΩΨΔ-ΠΨ1 // ΩΒ21ΩΨΔ-2ΩΤ // 6Θ3ΙΩΨΔ-6Α8 // ΩΩΩ8ΩΨΔ-ΡΕΕ // 7ΖΔΕΩΨΔ-ΟΜΙ // 7ΙΝΦΩΨΔ-ΚΣ7 // 7ΓΦΥΩΨΔ-ΗΗ9 // ΩΒΗΙΩΨΔ-ΗΜΒ // 7ΝΘΠΩΨΔ-18Ω // ΒΝΞΦΩΨΔ-ΜΧΩ // 6ΠΝΛΩΨΔ-613 // ΩΠΜΠΩΨΔ-ΝΑΛ // 63ΡΡΩΨΔ-6Ψ4 // 7ΘΥ9ΩΨΔ-838 // ΩΘ9ΗΩΨΔ-ΔΘΨ // ΩΓ3ΓΩΨΔ-2ΜΛ // 7ΛΡΦΩΨΔ-ΑΨΜ // 7Ω80ΩΨΔ-8ΡΠ // ΩΘΘΤΩΨΔ-5ΟΞ // 7ΟΨΖΩΨΔ-1Φ0 // 75Τ4ΩΨΔ-ΜΨΚ // Ω13ΚΩΨΔ-ΖΟΛ // 7ΕΩ1ΩΨΔ-ΛΔΦ // ΒΙΥ1ΩΨΔ-ΝΧ1 // 7ΒΟΥΩΨΔ-1ΣΛ // 7ΙΠ3ΩΨΔ-ΩΥΔ // 6ΨΙ8ΩΨΔ-ΚΤ1 // Ω9Υ9ΩΨΔ-ΕΜΛ // 7ΟΨΛΩΨΔ-ΛΑΔ // ΩΡΟΣΩΨΔ-Σ0Β // Ω1ΟΣΩΨΔ-5ΧΙ // ΩΛΓΦΩΨΔ-ΗΔΖ // ΒΙΕΩΩΨΔ-Υ0Ν // ΒΙΕΩΩΨΔ-ΣΧ5 // ΒΙΕ9ΩΨΔ-Ε67 // ΒΙΕ9ΩΨΔ-0ΔΙ // 4Α8ΨΩΨΔ-8ΥΤ // 457ΦΩΨΔ-ΞΤΥ // 4Α8ΞΩΨΔ-Ω0Φ // 4Α8ΞΩΨΔ-9ΛΚ // 4568ΩΨΔ-ΩΓΙ  // 4562ΩΨΔ-Υ5Ι // 4Α8ΨΩΨΔ-ΝΝΝ // 4Α8ΞΩΨΔ-70Ρ // 4568ΩΨΔ-ΑΜ4 // 4568ΩΨΔ-ΨΞΝ // 4Α8ΨΩΨΔ-57Λ // 4Α8ΨΩΨΔ-ΤΘΝ // 4ΑΓΤΩΨΔ-ΚΙ // 4568ΩΨΔ-ΣΟ4 // 4562ΩΨΔ-Θ64 // 4Α8ΞΩΨΔ-ΙΣΒ // 4ΑΓ3ΩΨΔ-Β // 4568ΩΨΔ-ΡΟΙ // 4562ΩΨΔ-ΣΞΔ // 4568ΩΨΔ-ΔΘ1 // 4562ΩΨΔ-0ΧΞ // 45ΒΧΩΨΔ-ΨΩ1 // 457ΦΩΨΔ-8ΛΗ // 457ΛΩΨΔ-Ζ8Ω // 457ΦΩΨΔ-ΙΜΣ // 457ΚΩΨΔ-ΡΧ1 // 4568ΩΨΔ-5Α0 // ΩΟ99ΩΨΔ-ΔΒΒ // 7Υ4ΜΩΨΔ-ΧΡΣ]

 

Καρ…. Π.

[73ΧΜΩΨΔ-Γ90 // 7ΓΒΗΩΨΔ-ΘΣ5 // 6ΠΘ5ΩΨΔ-Β6Σ // 65ΓΥΩΨΔ-Ε3Σ // Ω7ΒΠΩΨΔ-Υ3Ψ // ΩΩΧΥΩΨΔ-3Ω0 // Ω9ΒΘΩΨΔ-07Μ // Ω4ΝΙΩΨΔ-ΚΔΕ // 677ΙΩΨΔ-ΒΓΘ // ΩΨΛ9ΩΨΔ-3ΑΒ // ΩΘ1ΔΩΨΔ-ΥΣ5 // 76Ζ2ΩΨΔ-ΞΩΩ // ΩΠΙΣΩΨΔ-Μ1Π // Ω7ΝΕΩΨΔ-ΜΧ8 // Ω83ΘΩΨΔ-ΟΟ3 // 7ΔΛ4ΩΨΔ-ΨΡΗ // 6ΩΔΩΩΨΔ-Φ1Ψ // ΩΗΖΒΩΨΔ-ΟΧΖ // 6ΒΠΗΩΨΔ-ΑΗ2 // 6Φ4ΤΩΨΔ-ΓΚΒ // 7ΤΒΩΩΨΔ-0ΗΑ // 7Ε8ΩΩΨΔ-ΩΟΕ // Β2ΨΖΩΨΔ-7ΑΛ // Ω396ΩΨΔ-ΔΧ4 // Ω1Μ1ΩΨΔ-6ΧΚ // 739ΚΩΨΔ-0Ο1 // 7ΔΠ0ΩΨΔ-ΧΥ0 // Ω67ΓΩΨΔ-Σ48 // ΩΝ7ΓΩΨΔ-ΤΑ2 // Ω7ΖΩΩΨΔ-0ΑΨ // 7Υ1ΔΩΨΔ-Ξ1Η // ΩΖΣ5ΩΨΔ-Φ6Η // 7ΧΟ9ΩΨΔ-ΔΜ2 // 7ΗΣΩΩΨΔ-ΟΒ9 // Ω7ΒΔΩΨΔ-ΠΣΡ // ΩΘΧΑΩΨΔ-Υ4Ξ // ΒΥ2ΣΩΨΔ-Κ8Β // 7Υ2ΒΩΨΔ-ΘΧΝ // 6ΡΗΙΩΨΔ-Θ1Γ // 7Ν7ΒΩΨΔ-ΘΘΓ // Ω061ΩΨΔ-ΣΙ6 // ΒΝΟ3ΩΨΔ-4ΘΗ // 7Ι14ΩΨΔ-ΖΜΒ // 6ΠΙΤΩΨΔ-8Λ5 // 75Γ4ΩΨΔ-ΣΞ8 // ΩΣΘΑΩΨΔ-ΑΧΜ // ΩΙΡΖΩΨΔ-ΙΙ7 // Ω642ΩΨΔ-ΤΤ6 // 7ΜΖΑΩΨΔ-ΡΡ0 // Ω9Μ3ΩΨΔ-Ζ6Α // 6Λ0ΜΩΨΔ-ΙΓΚ // 6ΟΡΞΩΨΔ-861 // ΩΡ99ΩΨΔ-ΜΑ5 // 7ΠΒΙΩΨΔ-58Π // ΩΨ6ΟΩΨΔ-Ο0Λ // 7ΗΧΥΩΨΔ-ΜΜΞ // ΒΣΠΟΩΨΔ-ΙΧΤ // 71Γ4ΩΨΔ-ΖΛΙ // ΩΨΘΕΩΨΔ-Φ48 // ΩΕΛ8ΩΨΔ-ΠΕΞ // 7ΒΚΛΩΨΔ-59Ω // 74ΒΑΩΨΔ-ΒΤ7 // 793ΣΩΨΔ-Δ1Μ // 7ΦΠΥΩΨΔ-Ω4Ζ // 78Υ1ΩΨΔ-ΨΨΙ // 73ΗΨΩΨΔ-ΜΨΞ // ΒΙΨΓΩΨΔ-ΠΜΤ // 4Α81ΩΨΔ-3ΜΣ // 4Α32ΩΨΔ-Υ // 4Α32ΩΨΔ-0 // 4Α8ΗΩΨΔ-2ΜΞ // 45ΒΧΩΨΔ-ΤΤΓ//  // 45ΒΝΩΨΔ-ΗΘΞ // 4Α8ΗΩΨΔ-1ΔΙ // 4Α8ΗΩΨΔ-0ΛΨ // 457ΒΩΨΔ-ΣΜΠ // 4ΑΤΖΩΨΔ-1 // 4ΑΓ5ΩΨΔ-1 // 4ΑΘΦΩΨΔ-Μ // 4Α81ΩΨΔ-Κ20 // 4Α81ΩΨΔ-ΑΗΘ // 4562ΩΨΔ-Χ5Υ //4ΑΓ3ΩΨΔ-3 // 457ΦΩΨΔ-ΞΜ6 // 45ΒΔΩΨΔ-1ΕΑ // 45ΒΧΩΨΔ-Θ8Κ // 4ΑΣΟΩΨΔ-9ΧΤ // 457ΒΩΨΔ-2ΨΛ]

 

Βασ… Β.

[7ΑΔΘΩΨΔ-ΗΨΔ // ΩΕΧΕΩΨΔ-ΘΕΚ // 6Υ6ΤΩΨΔ-ΕΜΟ // ΩΟΟΩΩΨΔ-ΒΤΛ // ΩΘΦ7ΩΨΔ-Α51 // 7ΒΠΗΩΨΔ-99Χ // 6Ζ9ΦΩΨΔ-ΡΡΜ // ΩΓΦ7ΩΨΔ-ΛΟΡ // 689ΣΩΨΔ-Μ04 // ΨΒ8ΖΩΨΔ-ΕΓ8 // 7ΦΥ5ΩΨΔ-ΥΨΤ // 6Ξ3ΞΩΨΔ-Σ65 // 7ΙΙΘΩΨΔ-ΚΕΜ // 7ΖΝΔΩΨΔ-ΡΤΚ // 6ΚΜΩΩΨΔ-ΙΨΞ // ΩΝ1ΘΩΨΔ-ΧΡ2 // ΩΡ7ΖΩΨΔ-8ΥΩ // 7Μ33ΩΨΔ-Μ03 // 7ΘΦΤΩΨΔ-2ΟΚ // Ω0ΒΣΩΨΔ-ΦΡΖ // ΩΧΤΑΩΨΔ-Η47 // ΒΙΥΞΩΨΔ-ΞΘ6 // 7Ρ8ΖΩΨΔ-03Ζ // ΩΛΖΖΩΨΔ-ΣΜ1 // 757ΙΩΨΔ-4ΗΟ // 7ΠΚ9ΩΨΔ-ΟΣΔ // ΩΗΒ1ΩΨΔ-Ψ6Β // ΒΘ5ΝΩΨΔ-Ι5Χ // 78ΚΗΩΨΔ-57Ρ // 7ΜΕΡΩΨΔ-6ΒΨ // 7ΘΕΥΩΨΔ-ΘΡΜ // ΩΣ5ΦΩΨΔ-ΤΞΛ // 6Ν5ΝΩΨΔ-631 // 7Ω73ΩΨΔ-5ΨΘ // 7ΕΡΡΩΨΔ-ΕΞ4 // ΩΣΝΖΩΨΔ-5Β0 // Ω4Ο0ΩΨΔ-8ΛΦ // 74ΙΦΩΨΔ-ΟΤΛ // 6ΩΓΞΩΨΔ-ΤΥ9 // ΩΨΥΝΩΨΔ-Λ7Η // 73ΞΑΩΨΔ-ΔΜ3 // 6ΕΦΨΩΨΔ-ΡΙ8 // 7Φ8ΚΩΨΔ-ΜΤ9 // 7ΚΜΥΩΨΔ-Θ6Ο // 60Δ2ΩΨΔ-ΟΨΙ // ΒΙΥΞΩΨΔ-ΕΣ5 // 66Ξ7ΩΨΔ-Ω6Λ // 6ΡΟΜΩΨΔ-7ΕΨ // ΒΙΥΞΩΨΔ-3ΡΤ // 7ΜΙΓΩΨΔ-ΦΗΔ // 7ΝΠΝΩΨΔ-47Ε // ΒΙΡΥΩΨΔ-ΛΑΜ // ΒΙΕΩΩΨΔ-7ΦΣ // ΒΙΕΩΩΨΔ-Ψ47 // ΒΙΚ3ΩΨΔ-ΝΚ0 // ΒΙΚ3ΩΨΔ-61Ε // ΒΙΚ3ΩΨΔ-Η1Ν // 45ΒΧΩΨΔ-ΛΙ7 // 4ΑΓ5ΩΨΔ-Γ // 457ΦΩΨΔ-ΓΓΗ // 457ΦΩΨΔ-ΙΕΦ // 45ΒΧΩΨΔ-6Δ9 // 457ΦΩΨΔ-0ΗΤ // ΩΛΚΗΩΨΔ-13Π]

 

Κωτ… Ε. & ΣΙΑ ΟΕ

[7ΙΒΙΩΨΔ-1ΝΙ // 6ΗΜΝΩΨΔ-4ΚΦ // ΩΚΘ5ΩΨΔ-ΚΦΤ // ΩΘΘ6ΩΨΔ-ΛΡΛ // 71ΙΥΩΨΔ-ΝΣΘ // 7Σ56ΩΨΔ-ΣΟΤ // ΒΧΓ0ΩΨΔ-914 // ΒΙΕΩΩΨΔ-ΙΨΞ // 45ΒΝΩΨΔ-ΦΓ1 // 4Α32ΩΨΔ-Ξ // 457ΦΩΨΔ-0ΥΣ // 4Α8ΗΩΨΔ-ΡΓΦ // 457ΦΩΨΔ-ΥΔ4 // 45Β3ΩΨΔ-Μ7Σ // 4Α8ΞΩΨΔ-ΟΤΒ // 457ΒΩΨΔ-ΓΜΜ // 457ΚΩΨΔ-2ΕΒ // 4ΑΤΖΩΨΔ-3 // 4ΑΤΖΩΨΔ-0 // 4Α8ΞΩΨΔ-Τ03 // 4Α8ΞΩΨΔ-ΨΧ1 // 457ΦΩΨΔ-61Γ // 45Β3ΩΨΔ-5Ν3 // 4Α3ΗΩΨΔ-Σ // 457ΚΩΨΔ-ΓΟΕ // 4568ΩΨΔ-8Φ1 // 4562ΩΨΔ-ΗΕ8 // 457ΒΩΨΔ-ΙΥ7 // 4Α8ΗΩΨΔ-ΞΜΙ // 4568ΩΨΔ-ΔΥΡ // 45ΒΝΩΨΔ-ΟΓ5 // 457ΚΩΨΔ-ΙΓΙ // 45Β3ΩΨΔ-890 // 4568ΩΨΔ-ΖΜ7 // 4Α8ΗΩΨΔ-ΟΕΩ // 4568ΩΨΔ-ΞΤΧ // 4ΑΘΦΩΨΔ-Ν // 4Α8ΞΩΨΔ-Ζ77]

 

Μπο… Αφοι

[ΨΡΣΙΩΨΔ-7ΚΣ // 6ΡΧΙΩΨΔ-ΜΑ4 // ΩΔΗ3ΩΨΔ-ΓΜΨ // 7Λ2ΤΩΨΔ-0ΜΞ // 7Θ49ΩΨΔ-7ΗΗ // Ω8ΠΖΩΨΔ-ΨΜΤ // ΩΨ1ΜΩΨΔ-Ρ0Τ // 69ΧΟΩΨΔ-ΦΒ5 // ΨΟΓΖΩΨΔ-ΛΛΧ // 78Θ1ΩΨΔ-ΨΓ7 // Ψ4ΤΚΩΨΔ-ΝΦ4 // 65Τ9ΩΨΔ-ΞΝ5 // ΩΝΓ7ΩΨΔ-ΘΩΞ // 6ΚΡΤΩΨΔ-ΛΔΔ // 7ΥΔΦΩΨΔ-ΓΙΒ // ΩΝΓΑΩΨΔ-ΝΗΙ // 6ΛΑ9ΩΨΔ-ΓΡΤ // ΨΩΕΙΩΨΔ-0ΞΓ // 7Ν7ΔΩΨΔ-ΤΧ7 // ΩΖΡ6ΩΨΔ-Ι09 // 68ΚΕΩΨΔ-ΞΜΒ // 6ΞΞΩΩΨΔ-Ν2Υ // ΩΞΤΞΩΨΔ-75Γ // Ψ765ΩΨΔ-ΕΤΚ // 60ΡΟΩΨΔ-ΞΚΤ // 6ΑΟΟΩΨΔ-ΖΛ0 // 6ΔΙ2ΩΨΔ-0ΤΟ // Ω67ΣΩΨΔ-ΜΨΤ // ΒΧΓ6ΩΨΔ-5ΑΔ // ΩΨ7ΖΩΨΔ-ΙΓ4 // 6ΩΡΨΩΨΔ-Δ70 // ΒΝΧΡΩΨΔ-8ΘΤ // 7ΨΜ5ΩΨΔ-Μ3Ε // 74ΝΖΩΨΔ-9ΤΡ // 62ΦΩΩΨΔ-1ΘΙ // 6ΔΗΘΩΨΔ-ΨΙΗ // Β8ΟΡΩΨΔ-Υ5Ω // 6ΘΜΣΩΨΔ-ΕΤ3 // 7Τ0ΞΩΨΔ-ΨΕΩ // 7ΟΧΔΩΨΔ-Λ0Ο // ΩΝΙΓΩΨΔ-Ρ3Ε // 7ΡΚ7ΩΨΔ-ΣΤΞ // 7ΔΚΡΩΨΔ-63Υ // Ω5ΓΦΩΨΔ-ΗΔΟ // 6ΕΟΒΩΨΔ-ΕΥ0 // Ω3Ζ3ΩΨΔ-ΔΝΛ // ΩΝ2ΣΩΨΔ-ΙΟ1 // ΩΙΙΞΩΨΔ-0ΩΞ // 6Τ63ΩΨΔ-Σ3Β // 6ΣΚΞΩΨΔ-3ΥΣ // Ω6ΦΖΩΨΔ-ΓΡΖ // 7ΣΘΤΩΨΔ-ΜΧΙ // ΩΩΔ4ΩΨΔ-ΨΜΧ // 7ΧΟΞΩΨΔ-ΚΘΟ // Ω53ΚΩΨΔ-Δ44 // ΩΒΗΡΩΨΔ-ΜΜ7 // ΩΠΖΓΩΨΔ-ΖΨ6 // 7ΑΩ9ΩΨΔ-ΖΕ2 // ΩΥΧ4ΩΨΔ-ΝΔΣ // ΩΥ5ΛΩΨΔ-ΕΟ9 // 66Ω3ΩΨΔ-98Ε // Β2ΗΟΩΨΔ-ΙΥΦ // ΩΛ5ΩΩΨΔ-Ζ46 // 7ΥΟΨΩΨΔ-ΦΒΖ // ΩΗ3ΡΩΨΔ-ΙΨΕ // ΩΑΙΣΩΨΔ-ΣΡΩ // 7ΓΨΖΩΨΔ-8ΑΡ // 72Ρ6ΩΨΔ-ΑΔΘ // ΒΔΩΚΩΨΔ-ΙΛΠ // ΩΗ0ΒΩΨΔ-ΨΟΟ // ΩΡ7ΥΩΨΔ-Μ04 // ΒΙΡΥΩΨΔ-ΚΨΛ // ΒΙΕ9ΩΨΔ-Π5Β // ΒΙΨΓΩΨΔ-ΝΡΕ // 4Α32ΩΨΔ-Λ // 4Α32ΩΨΔ-1 // 4Α32ΩΨΔ-3 // 457ΚΩΨΔ-Η3Ι // 457ΛΩΨΔ-ΞΟΡ // 456ΥΩΨΔ-ΓΗΘ // 45Β3ΩΨΔ-1ΔΘ // 457ΛΩΨΔ-ΕΒΕ // 6ΡΨ6ΩΨΔ-Π33]

 

Φωτ… Χ.

[7ΣΝΛΩΨΔ-7ΗΚ // 6Η7ΙΩΨΔ-Θ20 // 7366ΩΨΔ-Ν57 // 6ΑΕΥΩΨΔ-ΧΑΟ // 6ΤΒΘΩΨΔ-ΨΑ9 // ΩΠΞΔΩΨΔ-4Ε2 // 66ΕΚΩΨΔ-8Ο5 // Ω0Λ5ΩΨΔ-Λ1Μ // 7ΞΑ0ΩΨΔ-1ΩΙ // Ω8ΑΧΩΨΔ-ΦΙΠ // 6ΤΞΠΩΨΔ-ΑΥΜ // 63Ι4ΩΨΔ-6ΩΥ // 6ΛΔΟΩΨΔ-ΓΕΡ // 7Λ8ΟΩΨΔ-ΝΥ9 // ΩΔΑΓΩΨΔ-ΑΤΨ // 7ΡΘΠΩΨΔ-ΔΧ6 // ΩΜΡΙΩΨΔ-3Φ2 // 7Ε76ΩΨΔ-Π60 // ΩΘΘΗΩΨΔ-ΣΣΒ // ΩΖΓΝΩΨΔ-ΕΥΓ // ΒΜΣΧΩΨΔ-ΨΩΨ // Β8ΝΙΩΨΔ-Δ3Ζ // 7ΙΜΨΩΨΔ-ΒΞΡ // 6ΕΟΠΩΨΔ-ΟΕΨ // Β8ΙΜΩΨΔ-ΧΩΟ // 77ΡΨΩΨΔ-ΗΗ0 // ΒΙΕ9ΩΨΔ-1ΔΕ]

 

Νικ… – Καλ…

[ΩΓ1ΡΩΨΔ-910 // 6Χ25ΩΨΔ-Ε91 // Ω5Ο9ΩΨΔ-29Σ // 6ΑΔΓΩΨΔ-ΦΓΜ // 6ΓΞΖΩΨΔ-ΣΙΛ // Ω9ΛΙΩΨΔ-8Β9 // ΩΞΠΡΩΨΔ-ΧΒΟ // 6ΞΞ4ΩΨΔ-3ΘΨ // 6ΠΠ3ΩΨΔ-69Θ // 6Ε3ΔΩΨΔ-ΤΑ6 // ΩΓΝΘΩΨΔ-ΩΓ1 // ΩΧ03ΩΨΔ-Υ16 // 7Γ7ΦΩΨΔ-ΖΒ3 // 6ΡΠΓΩΨΔ-ΠΔ2 // 6ΚΦ2ΩΨΔ-3ΝΝ // Ω1ΑΧΩΨΔ-3Α2 // 6Ι3ΧΩΨΔ-47Π // 7Ψ1ΘΩΨΔ-44Β // 6ΒΦΦΩΨΔ-ΧΗΤ // 6036ΩΨΔ-ΖΙΛ // 7ΑΚΝΩΨΔ-4Χ9 // 6ΨΟ2ΩΨΔ-5Β0 // 70ΝΑΩΨΔ-ΙΞΚ]

 

Ευσ… Ν.

[6ΥΚΣΩΨΔ-Ο1Ε // 6ΤΙΘΩΨΔ-ΩΒΣ // ΩΛΨ8ΩΨΔ-2ΡΣ // Ω13ΗΩΨΔ-ΥΓΔ // 7Ζ15ΩΨΔ-Β8Ω // 7Φ20ΩΨΔ-Π24 // 65ΠΝΩΨΔ-ΤΤ5 // 7Φ6ΕΩΨΔ-ΩΗΦ // 7ΚΜΤΩΨΔ-ΘΝΓ // ΨΠΚΦΩΨΔ-ΞΤΒ // ΩΔΜΗΩΨΔ-195 // ΩΧΝΝΩΨΔ-ΖΞΡ // Ω0ΗΥΩΨΔ-ΑΣΘ // 6ΟΨΛΩΨΔ-Φ05 // 7ΖΚ8ΩΨΔ-353 // 6ΡΣΑΩΨΔ-493 // 75ΧΤΩΨΔ-10Δ // ΩΓ2ΦΩΨΔ-ΗΩΒ // ΒΘΞΨΩΨΔ-6Ρ7 // ΩΛΤΧΩΨΔ-69Μ // ΩΕΒ3ΩΨΔ-ΟΧΖ // ΩΠΓΥΩΨΔ-ΑΓΕ // ΩΛ0ΞΩΨΔ-ΤΘΔ // 75ΞΒΩΨΔ-ΛΔΔ // ΒΙΙΨΩΨΔ-6Ι3 // 75Π9ΩΨΔ-ΛΑΤ // 60Ψ5ΩΨΔ-ΜΓΤ // 7ΝΔΙΩΨΔ-7ΓΦ // 770ΜΩΨΔ-2ΘΔ // ΒΙΥ1ΩΨΔ-ΦΛΩ // ΒΘΧΨΩΨΔ-1ΧΨ // 7ΔΔ4ΩΨΔ-ΜΗΓ // 7Ι04ΩΨΔ-ΡΔΓ // 74ΔΦΩΨΔ-ΡΣΤ // 6ΞΩΑΩΨΔ-ΗΦΓ // 76Β0ΩΨΔ-9Ο5 // ΩΞΡΝΩΨΔ-ΙΕ4 // 7ΨΗΗΩΨΔ-8ΔΘ // ΩΣΞΓΩΨΔ-ΖΓΘ // 7Ζ11ΩΨΔ-ΑΟΨ // ΩΖΔΥΩΨΔ-ΠΥΝ // ΩΟ77ΩΨΔ-ΥΘ4 // ΩΨΣΓΩΨΔ-ΛΥ7 // Ω4ΡΑΩΨΔ-ΛΞΨ // 6ΓΩΡΩΨΔ-99Γ // ΒΙΕΩΩΨΔ-7Τ0 // ΒΙΕΡΩΨΔ-2ΜΥ // ΒΙΕΩΩΨΔ-ΖΥΑ // ΒΙΚΝΩΨΔ-ΣΑ6 // ΒΙΕΡΩΨΔ-ΡΚΘ // ΒΙΡΥΩΨΔ-ΚΒΞ // ΒΙΡΥΩΨΔ-6ΚΨ // ΒΙΕΡΩΨΔ-ΜΩ4 // ΒΙΕΩΩΨΔ-ΕΟΧ // 45ΟΗΩΨΔ-0Λ1 // 457ΒΩΨΔ-Χ7Χ // 4562ΩΨΔ-ΠΕΡ // 4ΑΧΧΩΨΔ-ΔΦΜ // 4Α8ΩΩΨΔ-ΦΣ5 // 4Α8ΗΩΨΔ-ΛΙΨ // 4562ΩΨΔ-41Σ // 457ΒΩΨΔ-9ΟΞ // 457ΒΩΨΔ-Ρ2Ψ // 4Α8ΨΩΨΔ-ΩΝΔ // 4ΑΧΧΩΨΔ-ΧΒΙ // 457ΦΩΨΔ-305 // 45Β3ΩΨΔ-1ΞΦ // 4Α8ΨΩΨΔ-ΟΤΘ // 4ΑΓΤΩΨΔ-6Ω // 45ΒΝΩΨΔ-Ξ1Σ // 4ΑΓ5ΩΨΔ-Κ // 45ΒΧΩΨΔ-Ι2Ω // 45ΒΧΩΨΔ-6ΟΡ // 4Α3ΗΩΨΔ-Κ // 4Α8ΞΩΨΔ-ΩΨΓ // 4Α8ΨΩΨΔ-ΩΓΕ // 45Β3ΩΨΔ-83Ψ // 4Α8ΗΩΨΔ-1ΟΑ // 45ΒΧΩΨΔ-1ΞΨ // 45ΒΧΩΨΔ-Ξ32 // 45ΒΝΩΨΔ-ΡΧ7 // 4Α8ΩΩΨΔ-61Β // 457ΛΩΨΔ-Ο7Δ // 457ΛΩΨΔ-ΦΟΣ // 457ΦΩΨΔ-ΤΗ1 // 4Α8ΞΩΨΔ-ΔΓ0]

 

Τσι… Π.

[7ΕΜ2ΩΨΔ-Ι6Υ // 6ΥΚΕΩΨΔ-2ΩΚ // ΩΤ3ΦΩΨΔ-ΣΩ0 // ΩΛΓ8ΩΨΔ-Ω3Ψ // Ω8ΗΚΩΨΔ-ΗΡ0 // 79ΡΠΩΨΔ-ΛΑΡ // 6ΨΖΣΩΨΔ-ΥΔΖ // ΩΒΣ0ΩΨΔ-ΓΣ8 // 7ΥΛΞΩΨΔ-Ω00 // ΒΧ57ΩΨΔ-7ΙΕ // ΩΖΛ2ΩΨΔ-Χ0Ν // 7ΠΘΜΩΨΔ-Α9Λ // ΒΙΥ1ΩΨΔ-ΣΓΟ // 7ΚΟ7ΩΨΔ-Ο9Λ // ΩΑ9ΖΩΨΔ-ΕΚΑ // 67Γ3ΩΨΔ-65Β // 7Θ1ΚΩΨΔ-Ψ20 // ΩΨΠ9ΩΨΔ-Ψ2Β // ΩΓΑ2ΩΨΔ-Σ9Τ // Β3Σ7ΩΨΔ-5ΧΥ // 7ΚΣΦΩΨΔ-9Υ5 // 7ΞΖ6ΩΨΔ-ΤΗΕ // ΩΝΗΩΩΨΔ-Δ03 // 6Γ0ΛΩΨΔ-ΣΛ1 // 6ΟΖΣΩΨΔ-ΥΨΧ // ΩΡΥ6ΩΨΔ-Μ0Ρ // 6ΠΖ7ΩΨΔ-998 // Ω7ΝΤΩΨΔ-Η7Δ // ΒΙΕΩΩΨΔ-96Ω // ΒΙΕ9ΩΨΔ-ΤΤΞ // 4562ΩΨΔ-Κ2Ω // 456ΥΩΨΔ-058 // ΩΥ9ΥΩΨΔ-ΕΦΝ]

 

Που… Α.

[6365ΩΨΔ-ΓΣ2 // 7Υ19ΩΨΔ-219 // 7424ΩΨΔ-ΔΧΜ // 62ΦΞΩΨΔ-Χ2Τ // 79Κ3ΩΨΔ-9ΕΡ // 7ΛΣΣΩΨΔ-00Φ // ΒΙΗΥΩΨΔ-ΖΛΔ // ΒΙΡΥΩΨΔ-Δ6Η // ΒΙΗΥΩΨΔ-Χ40 // ΒΙΨΓΩΨΔ-ΚΥΗ // ΒΙΚΜΩΨΔ-ΒΛΩ // 4ΑΓ5ΩΨΔ-Μ // 4ΑΘΦΩΨΔ-Κ // 4ΑΘΦΩΨΔ-5 // 4ΑΓ3ΩΨΔ-Ψ]

 

Τσο… Ε.

[70Ε7ΩΨΔ-ΩΚΗ // ΨΗ8ΤΩΨΔ-04Α // 752ΔΩΨΔ-ΩΤ1 // 7Σ9ΖΩΨΔ-95Α // ΩΟ5ΖΩΨΔ-ΓΝΘ // 6ΨΗΤΩΨΔ-ΕΡΦ // 7ΗΑΤΩΨΔ-92Δ // 7ΝΓ0ΩΨΔ-ΨΟΣ // 69ΖΚΩΨΔ-Σ9Χ // ΩΩΑΟΩΨΔ-Π44 // 6ΜΚΦΩΨΔ-Ξ0Ι // Ω1ΕΟΩΨΔ-ΖΚΣ // 6ΟΦΧΩΨΔ-ΧΚΖ // 6Ω8ΟΩΨΔ-ΕΙ1 // 7Ρ97ΩΨΔ-31Φ // 7ΠΖΡΩΨΔ-ΖΦΒ // Β87ΚΩΨΔ-492 /// Ω6ΧΟΩΨΔ-ΩΜΕ // ΩΠ63ΩΨΔ-ΨΚΣ // ΩΛΦ5ΩΨΔ-Ψ0Ζ // ΩΣ6ΤΩΨΔ-ΓΙΠ // ΒΙΙΟΩΨΔ-2ΞΧ // 72Φ5ΩΨΔ-Ω6Σ // ΩΞΒΒΩΨΔ-7Φ0 // Ω6ΘΟΩΨΔ-93Φ // ΩΗΡΘΩΨΔ-42Ψ // ΒΙΦΦΩΨΔ-ΝΞΓ // ΩΖΠΒΩΨΔ-ΝΑΔ // 7Γ3ΜΩΨΔ-6ΤΩ // ΒΙΦΦΩΨΔ-ΞΕΗ // ΩΑΝ8ΩΨΔ-ΧΓΑ // 7ΖΞΞΩΨΔ-ΓΦ6 // 608ΨΩΨΔ-ΓΕΤ // ΒΙΕ9ΩΨΔ-Δ89 // ΒΙΕΩΩΨΔ-ΘΕΙ // 456ΥΩΨΔ-62Α // 456ΥΩΨΔ-970 // 457ΛΩΨΔ-Λ41 // 4Α3ΗΩΨΔ-Ρ // 4ΑΘΦΩΨΔ-Η // 4ΑΘΦΩΨΔ-Δ // 456ΥΩΨΔ-ΕΘΟ // 457ΒΩΨΔ-7ΩΞ // 457ΚΩΨΔ-6Υ8 // Ψ6ΒΠΩΨΔ-ΥΧ6]

 

Ταρ… Α.

[7ΥΘΓΩΨΔ-9ΥΔ // ΒΙΥ0ΩΨΔ-ΨΜ8 // ΩΘΝΔΩΨΔ-3ΣΨ // ΒΙΦΦΩΨΔ-ΒΟΘ // Β81ΝΩΨΔ-ΨΒ5 // ΒΣΟΡΩΨΔ-ΟΦΥ // ΒΙΦΦΩΨΔ-ΝΝ5 // 6Θ67ΩΨΔ-97Γ // ΒΙΥ1ΩΨΔ-6ΧΗ // 7Υ2ΨΩΨΔ-75Ρ // Ω7Υ9ΩΨΔ-ΒΚΟ // ΒΙΦΦΩΨΔ-Κ1Θ // ΒΑΙΝΩΨΔ-3ΥΔ // ΒΙΙΨΩΨΔ-Β3Π // ΒΙΥ1ΩΨΔ-ΗΛΦ // Ω150ΩΨΔ-Ζ52 // 70Γ1ΩΨΔ-ΕΟΔ // ΒΙΙΨΩΨΔ-Α8Ω // Ω3ΧΖΩΨΔ-ΕΑΣ // ΒΙΦΦΩΨΔ-ΦΕ0 // ΩΧ7ΠΩΨΔ-9ΧΧ // ΒΙΦΦΩΨΔ-3ΩΥ // 666ΥΩΨΔ-16Ο // ΩΥ66ΩΨΔ-ΖΤ6 // 7ΗΑ7ΩΨΔ-ΔΔΠ // 6ΦΝΦΩΨΔ-ΟΒΕ // 7ΒΔΕΩΨΔ-ΜΝΓ // 6ΠΥΟΩΨΔ-1ΙΛ // ΩΓΒ1ΩΨΔ-8ΤΗ // ΩΖΟ3ΩΨΔ-Ρ58 // ΒΙΥΞΩΨΔ-8ΤΘ // ΒΙΕΩΩΨΔ-Ο98 // ΒΙΕΩΩΨΔ-Μ1Ψ // ΒΙΕΡΩΨΔ-ΘΙ9 // ΒΙΕΡΩΨΔ-65Τ // ΒΙΕΩΩΨΔ-1ΙΝ // ΒΙΡΥΩΨΔ-ΑΛΝ // 456ΥΩΨΔ-ΙΥΒ // 45ΒΧΩΨΔ-ΤΞΩ  // 456ΥΩΨΔ-Ρ8Ψ // 4Α3ΗΩΨΔ-7 // 4Α3ΗΩΨΔ-2 // 4Α3ΗΩΨΔ-0 // 4Α3ΗΩΨΔ-Μ // 45ΒΧΩΨΔ-ΗΟ5 // 45ΒΧΩΨΔ-8Η6 // 456ΥΩΨΔ-ΘΚΘ // 4Α8ΩΩΨΔ-Α4Μ // 456ΥΩΨΔ-53Ν // 456ΥΩΨΔ-ΧΚΣ // 4Α8ΞΩΨΔ-ΤΑΖ]

 

Μαλ… Α.Ε.

[75ΞΕΩΨΔ-ΜΕΤ // ΩΠΓΦΩΨΔ-ΝΙΦ // 6ΛΠΜΩΨΔ-4Ξ3 // ΨΝΙΩΩΨΔ-ΨΛΓ // ΩΔΒ4ΩΨΔ-ΖΤΨ // Ω0Φ7ΩΨΔ-ΙΥΖ // 6ΚΞΓΩΨΔ-ΩΕΘ // 6ΘΘΞΩΨΔ-9ΝΝ // 78Δ2ΩΨΔ-1Θ3 // 75ΛΞΩΨΔ-7Ξ1 // 7Σ6ΗΩΨΔ-0Τ6 // 70Ι0ΩΨΔ-ΠΚΤ // 79ΣΑΩΨΔ-1ΛΖ // ΒΝΝ8ΩΨΔ-ΠΙΘ // 70ΗΝΩΨΔ-ΠΩΨ // 7ΛΒΩΩΨΔ-ΖΒΩ // 7ΔΑΦΩΨΔ-6ΧΞ // Ω9ΨΗΩΨΔ-ΙΗ5 // ΩΝΜΛΩΨΔ-ΝΓ4 // 7ΔΡΧΩΨΔ-ΕΤΙ // 6739ΩΨΔ-ΦΗ6 // ΩΡ7ΧΩΨΔ-ΚΛΦ // 774ΞΩΨΔ-ΡΗΗ // 6ΒΝΝΩΨΔ-Κ20 // 7Ρ2ΚΩΨΔ-ΕΞΨ // ΒΑ30ΩΨΔ-Ξ4Φ // 6ΡΖ0ΩΨΔ-ΟΦ2 // Ω7Χ3ΩΨΔ-Ψ5Ω // ΒΣ4ΩΩΨΔ-ΖΝΘ]

 

Καρ… Γ.

[6Γ2ΛΩΨΔ-4ΚΚ // ΩΛ3ΑΩΨΔ-ΞΤ5 // Ω8ΞΑΩΨΔ-ΧΙ9 // 6Η7ΙΩΨΔ-Π4Υ // 72ΦΜΩΨΔ-9ΕΖ // 7Σ8ΕΩΨΔ-2ΗΚ // 68ΛΧΩΨΔ-2ΟΕ // 61ΕΡΩΨΔ-9ΕΠ // 6Δ19ΩΨΔ-0ΜΡ // ΩΖΗΡΩΨΔ-ΜΦΖ // ΨΙΞΓΩΨΔ-ΝΘΝ // 73ΔΗΩΨΔ-ΞΧΨ // ΩΟΕΓΩΨΔ-1ΞΙ // 7ΜΤΝΩΨΔ-ΩΒΨ // Ω3ΠΥΩΨΔ-19Ι // 7Ζ5ΜΩΨΔ-ΔΗΞ // 6ΠΣΧΩΨΔ-Μ3Λ // 7ΧΑΜΩΨΔ-938 // Β8ΟΣΩΨΔ-ΕΨΨ // 7ΜΖΙΩΨΔ-Ν5Ω // ΒΑΔΝΩΨΔ-Α3Ρ // ΩΗΔΚΩΨΔ-Χ7Π // ΩΓΥΧΩΨΔ-ΝΞΦ // 77ΒΦΩΨΔ-ΖΓΜ // Ω0ΥΜΩΨΔ-7Ε7 // Ω49ΗΩΨΔ-03Δ // 6Ε93ΩΨΔ-59Ε // 7ΠΘ2ΩΨΔ-Ν70 // ΒΙΥΞΩΨΔ-ΦΤ2 // ΒΧΣΕΩΨΔ-ΔΚΔ // ΩΟ53ΩΨΔ-5ΟΧ // 7Ε2ΧΩΨΔ-ΔΙΧ // 6ΓΠΔΩΨΔ-84Τ // ΒΙΥΞΩΨΔ-ΓΤΔ // 79ΤΧΩΨΔ-ΔΡ9 // 7ΨΕΜΩΨΔ-Χ11 // 75ΛΠΩΨΔ-2Χ4 // 6ΕΜΕΩΨΔ-6ΘΡ // ΩΗΤΩΩΨΔ-ΛΒΗ // ΩΞ3ΚΩΨΔ-ΚΘΒ // ΒΖΘΗΩΨΔ-ΥΡΘ // ΒΙΥΞΩΨΔ-ΠΕΞ // ΒΙΥΞΩΨΔ-7ΙΧ // ΩΧΝΝΩΨΔ-4Ψ0 // 708ΑΩΨΔ-Π5Ω // ΩΧΖΠΩΨΔ-Ξ6Ξ // ΩΟΟ5ΩΨΔ-Α6Σ // 752ΔΩΨΔ-1Ρ2 // ΩΠΟ2ΩΨΔ-54Π // 7ΟΨΦΩΨΔ-0ΦΗ // 7ΘΡΟΩΨΔ-ΤΑΝ // 7Σ1ΞΩΨΔ-9Η7 // ΩΙ6ΙΩΨΔ-0ΦΦ // Ω0Ν6ΩΨΔ-ΓΓΧ // 7297ΩΨΔ-ΑΝ6 // 7ΓΖΕΩΨΔ-ΤΕΠ // ΒΖ5ΩΩΨΔ-ΑΥΤ // ΒΙΥΞΩΨΔ-4ΣΥ // Ω8ΗΙΩΨΔ-3ΙΒ // 69ΠΖΩΨΔ-1Θ9 // 7ΘΛ1ΩΨΔ-ΡΡΘ // 7Ε9ΚΩΨΔ-91Π // Ω1ΓΑΩΨΔ-43Β // 7ΑΜΜΩΨΔ-ΞΜΨ // Β8ΟΥΩΨΔ-ΖΨΞ // 7ΘΓΑΩΨΔ-639 // ΒΙΕΩΩΨΔ-2ΔΓ // ΒΙΕΩΩΨΔ-ΧΞ3 // ΒΙΕΩΩΨΔ-Α6Μ // 4ΑΓ5ΩΨΔ-Ν]

 

Ηλι… Χ.

[ΩΤ73ΩΨΔ-ΥΣΧ // 6ΙΖ9ΩΨΔ-ΦΚΦ // ΩΛ5ΑΩΨΔ-Π6Δ // 7ΚΖΣΩΨΔ-2Η7 // 70Μ8ΩΨΔ-Ψ9Ν // ΩΧΗ0ΩΨΔ-ΓΓΓ // ΩΝΩ9ΩΨΔ-ΖΦΞ // 7ΧΚΣΩΨΔ-Α4Ζ // ΩΨΚ9ΩΨΔ-Μ8Ψ // 6ΛΩΒΩΨΔ-6ΑΗ // 6ΞΦΩΩΨΔ-ΧΨΚ // ΨΩ55ΩΨΔ-Ρ00 // ΩΗ2ΚΩΨΔ-1ΓΗ // 6ΟΓΑΩΨΔ-ΒΨΖ // 72ΤΔΩΨΔ-ΥΦΣ // ΩΨΝΒΩΨΔ-Β8Ο // 7ΞΣΧΩΨΔ-2ΔΠ // ΩΛΘ4ΩΨΔ-7ΟΞ // ΩΓΜΒΩΨΔ-799 // ΒΜ77ΩΨΔ-ΧΣΧ // 6Ψ0ΝΩΨΔ-52Π // Ω8Ο1ΩΨΔ-ΘΞ3 // 7Ι73ΩΨΔ-225 // 61ΚΞΩΨΔ-4ΙΕ // 6ΓΙ3ΩΨΔ-ΓΑ4 // 737ΓΩΨΔ-ΒΗΟ // ΩΨΞΠΩΨΔ-ΣΡΗ // 757ΛΩΨΔ-ΙΥΝ // ΩΝΗΤΩΨΔ-84Β // Ω3ΣΞΩΨΔ-Α47 // ΩΗ1ΙΩΨΔ-ΟΒΖ // ΩΘ0ΖΩΨΔ-ΕΨΘ // Ω7Ψ0ΩΨΔ-5Σ6 // ΒΤΜΕΩΨΔ-87Ζ // Ω79ΧΩΨΔ-4Θ9 // 7ΖΗΠΩΨΔ-65Φ // 6ΞΣΤΩΨΔ-Β26 // 7ΚΝ8ΩΨΔ-Ο0Σ // 7Ω1ΟΩΨΔ-7ΗΣ // ΒΙΕΡΩΨΔ-Σ2Ε // ΒΙΕΡΩΨΔ-5ΗΩ // ΒΙΕΡΩΨΔ-8ΑΘ // ΒΙΕΡΩΨΔ-6Θ8 // ΒΙΕΡΩΨΔ-ΞΚ2 // 4Α32ΩΨΔ-Ο // 4568ΩΨΔ-0Υ4 // 456ΜΩΨΔ-Ε4Μ // 456ΜΩΨΔ-026 // 4568ΩΨΔ-9ΛΨ]

 

Μακ… Π.

[6ΝΧΒΩΨΔ-ΝΤΛ // ΩΖΙ5ΩΨΔ-ΡΩΖ // 7ΩΚΛΩΨΔ-ΔΩΤ // 7ΤΡΩΩΨΔ-Ψ25 // 7ΓΣΜΩΨΔ-Ρ4Η // 7ΩΗΞΩΨΔ-9ΑΖ // 66Μ0ΩΨΔ-ΙΡΖ // ΩΘ8ΨΩΨΔ-9ΒΚ // ΩΕΦΣΩΨΔ-ΗΔΕ // 6ΗΚΘΩΨΔ-ΡΤΓ // 6Β8ΒΩΨΔ-ΜΙΓ // ΒΙΕΩΩΨΔ-63Φ // ΒΙΚΝΩΨΔ-Κ1Θ // ΒΙΚΝΩΨΔ-9Β3 // ΒΙΕ9ΩΨΔ-ΣΙ3 // 4Α32ΩΨΔ-7 // 457ΛΩΨΔ-ΞΙ0 // 4ΑΤΖΩΨΔ-Β // 457ΦΩΨΔ-ΖΞ5 // 4Α3ΗΩΨΔ-Δ]

 

Κυρ… Α.. κ Σια

[ΩΞΟ5ΩΨΔ-Ε4Κ // 61Ω2ΩΨΔ-04Ν // 69ΖΨΩΨΔ-6Α3 // 7Α9ΒΩΨΔ-Κ9Ω // 6ΦΓΛΩΨΔ-ΜΜΠ // 6558ΩΨΔ-ΦΨΨ // ΩΖ7ΔΩΨΔ-4ΤΨ // 7ΛΥΦΩΨΔ-Β3Υ // 7ΧΡΧΩΨΔ-ΝΥ4 // ΩΙΕΑΩΨΔ-ΞΞΡ // Β2ΙΒΩΨΔ-Ξ30 // ΩΝ98ΩΨΔ-ΞΡΗ // ΩΩΑΥΩΨΔ-ΒΗΞ // ΩΛΙΛΩΨΔ-Κ52 // Ω8ΦΓΩΨΔ-ΨΚΒ // 69Ε3ΩΨΔ-1ΙΖ // 7ΔΥΥΩΨΔ-Ν2Ζ // ΩΓΝ7ΩΨΔ-ΘΨΛ // 7ΓΒΗΩΨΔ-ΛΦΛ // ΒΜ72ΩΨΔ-Ψ5Τ // ΩΩΓΕΩΨΔ-ΦΓΒ // ΒΙΕ9ΩΨΔ-ΕΗ0 // ΒΙΨΓΩΨΔ-0ΔΨ // ΒΙΡΥΩΨΔ-363 // 4Α8ΞΩΨΔ-3ΘΦ // 4Α8ΨΩΨΔ-ΟΔ7]

 

 Κατ… – Μπο…

[629ΜΩΨΔ-ΕΥΧ // Ψ4ΥΡΩΨΔ-5ΓΒ // 6ΜΖΚΩΨΔ-ΡΒ4 // 7Φ9ΟΩΨΔ-ΜΟ7 // Ω7Λ3ΩΨΔ-Ι4Ψ // 60ΟΗΩΨΔ-ΓΡΑ // 6Λ2ΛΩΨΔ-ΑΞΧ // Ω743ΩΨΔ-ΔΟΑ // Ω0ΔΝΩΨΔ-Κ3Μ // 72Π6ΩΨΔ-9ΡΑ // 7622ΩΨΔ-ΡΕΛ // Ω3Α9ΩΨΔ-ΟΦ2 // 6Η3ΣΩΨΔ-2ΒΤ // ΒΔΝ6ΩΨΔ-ΒΞ6 // ΩΠ34ΩΨΔ-ΦΤΚ // ΩΩΤΛΩΨΔ-ΜΒΖ // 6ΟΦ0ΩΨΔ-ΘΣΗ]

 

Μαζ… Π.

[ΩΝΛΘΩΨΔ-ΩΤΨ // ΩΙΦΞΩΨΔ-ΧΟΓ // ΩΟΒΔΩΨΔ-ΖΘΟ // Ω3ΑΘΩΨΔ-4ΜΘ // Ψ4ΒΨΩΨΔ-Ν5Θ // ΨΩ1ΓΩΨΔ-ΒΔ8 // 7ΑΚ7ΩΨΔ-Γ2Ν // ΒΔΠ1ΩΨΔ-9ΓΙ // 6ΤΛ0ΩΨΔ-ΞΧ2 // 66ΚΨΩΨΔ-ΠΟΩ // ΩΙΕΛΩΨΔ-Ξ2Τ // ΒΜΗΖΩΨΔ-7ΥΚ // Ω26ΕΩΨΔ-ΦΩΖ // Ω8Υ8ΩΨΔ-ΥΛΗ // ΒΙΗΝΩΨΔ-Σ4Ο // ΩΗΓΝΩΨΔ-ΡΟ1 // 6ΣΓ9ΩΨΔ-62Θ // 7ΨΔΕΩΨΔ-3ΚΗ // ΩΘ50ΩΨΔ-83Ο // 72ΤΧΩΨΔ-ΙΝΥ // Ω5ΘΥΩΨΔ-Μ9Υ // ΩΑΞΝΩΨΔ-ΑΘΡ // 7Ψ9ΣΩΨΔ-ΖΩΥ // ΒΙΡΥΩΨΔ-Β7Θ // ΒΙΡΥΩΨΔ-ΔΘΩ]

 

Τζα… Α.

[ΩΜΣ4ΩΨΔ-ΛΚ0 // 673ΡΩΨΔ-6ΟΑ // 6ΤΞ6ΩΨΔ-ΔΗΔ // 7ΨΖ7ΩΨΔ-ΨΩΟ // 7Ψ4ΤΩΨΔ-ΚΧΡ // 7ΕΧ2ΩΨΔ-ΩΘΕ // 64ΡΓΩΨΔ-ΞΝ9 // 6ΕΥ9ΩΨΔ-Γ0Α // 6ΡΣΔΩΨΔ-39Ω // 6Ω56ΩΨΔ-ΨΝΠ // 6Μ2ΦΩΨΔ-5ΓΩ // 7Ω8ΑΩΨΔ-77Υ // ΒΙΥ1ΩΨΔ-1ΑΑ // 6ΔΦΩΩΨΔ-3Δ3 // 7Κ1ΩΩΨΔ-9ΒΣ // ΒΙΥ1ΩΨΔ-ΚΜΤ // 7Ψ7ΜΩΨΔ-Ζ3Ε // ΒΝΣΔΩΨΔ-ΡΥΣ // 7ΑΗ0ΩΨΔ-1ΚΝ // ΩΛ3ΑΩΨΔ-4ΝΒ // 6Ο5ΞΩΨΔ-ΙΞΒ // ΒΣΛΤΩΨΔ-ΠΚΑ // 711ΑΩΨΔ-ΨΜΕ // 7ΠΗΛΩΨΔ-2ΝΨ // 6ΡΓΨΩΨΔ-ΧΑΖ // ΒΙΥ1ΩΨΔ-Σ1Ψ // 783ΣΩΨΔ-ΟΟ7 // ΒΙΡΥΩΨΔ-ΘΩΒ // 4Α32ΩΨΔ-Π // 4568ΩΨΔ-5ΛΚ // 4568ΩΨΔ-4ΚΝ // 45Β3ΩΨΔ-Φ1Ν // 4ΑΓ5ΩΨΔ-Θ // 4ΑΓ3ΩΨΔ-Τ // 4568ΩΨΔ-ΛΥ2 // 45ΒΧΩΨΔ-ΧΝΡ // 456ΜΩΨΔ-6ΟΚ]

 

Ανδ… Αφοι

[7ΘΣΨΩΨΔ-17Ν // 6ΒΙ6ΩΨΔ-4Ω4 // 6Γ2ΗΩΨΔ-ΟΙΔ // ΒΑΣΖΩΨΔ-ΓΥΧ // Β3ΝΗΩΨΔ-ΝΟ9 // Β8ΝΚΩΨΔ-9ΝΖ // 748ΨΩΨΔ-ΕΓΟ // ΒΥΓΑΩΨΔ-Κ6Β // 7ΧΡΖΩΨΔ-3ΦΞ // ΩΙΜΜΩΨΔ-ΚΜΦ // 7Α5ΣΩΨΔ-ΧΒΚ // 7ΜΦΛΩΨΔ-ΔΘΛ // ΒΜ0ΑΩΨΔ-ΠΙΝ // Β8ΠΔΩΨΔ-66Υ // 7ΨΦ5ΩΨΔ-ΩΜΟ // ΩΤ33ΩΨΔ-Ψ9Π]

 

Προ… Π.

[Ω79ΔΩΨΔ-Μ1Υ // ΩΔΨ4ΩΨΔ-9ΝΕ // ΩΓΘΩΩΨΔ-ΡΡΡ // 6ΖΙΕΩΨΔ-22Θ // ΩΛΣΠΩΨΔ-ΣΛΔ // 62ΩΠΩΨΔ-07Ψ // 66ΛΔΩΨΔ-ΥΙ1 // 7ΤΦΛΩΨΔ-ΒΣΘ // Ω1ΜΔΩΨΔ-ΓΑΕ // ΩΙΠΞΩΨΔ-ΝΛΔ // 6ΠΙΓΩΨΔ-ΣΓΠ // ΩΟΠΨΩΨΔ-0ΜΖ // ΩΤΠΤΩΨΔ-Ω5Θ // 690ΝΩΨΔ-ΛΒΠ // ΩΘΕΨΩΨΔ-Σ7Ν // 4562ΩΨΔ-ΩΓΑ // 4ΑΣΟΩΨΔ-9ΘΒ // 457ΦΩΨΔ-Ν59]

 

Παπ… Χ.

[7Ζ5ΝΩΨΔ-6ΩΒ // ΒΝ18ΩΨΔ-33Λ // Ω5Ν6ΩΨΔ-ΒΟΖ // Ω62ΙΩΨΔ-ΩΦ7 // ΩΚΩΦΩΨΔ-4ΥΧ // 6ΟΡ0ΩΨΔ-Β0Θ // ΩΛΥ9ΩΨΔ-56Ο // ΩΙΞ8ΩΨΔ-0Μ3 // ΩΘΝΤΩΨΔ-ΤΨ7 // 7ΓΩ4ΩΨΔ-Φ6Ι // Ω7ΤΥΩΨΔ-ΙΕ8 // 6Η4ΝΩΨΔ-ΞΤΩ // ΒΧΡΜΩΨΔ-2Χ7 // ΩΥΓΟΩΨΔ-ΥΒΑ]

 

Κοτ… Μ.

[6ΦΧΡΩΨΔ-2ΥΛ // Ω22ΠΩΨΔ-ΘΗΙ // 7ΓΦΓΩΨΔ-Ζ02 // 66Ν5ΩΨΔ-4ΞΕ // 6ΠΩΟΩΨΔ-ΠΕ0 // 6ΨΠΑΩΨΔ-ΓΔ6 // 7ΗΤ2ΩΨΔ-ΗΑΨ // ΩΙΑΓΩΨΔ-ΚΚΣ // 67ΧΣΩΨΔ-ΘΘΛ // 75ΑΘΩΨΔ-Ο8Ψ // ΩΤΩΛΩΨΔ-ΛΓΕ // Ω67ΛΩΨΔ-ΘΓΘ // 6Θ6ΞΩΨΔ-ΛΓ5 // 7ΧΠΚΩΨΔ-ΨΞΔ // ΩΣΤΧΩΨΔ-7ΦΒ // 7ΕΝΠΩΨΔ-4ΕΛ // 66ΡΓΩΨΔ-56Α // 69ΣΧΩΨΔ-ΣΓ1 // ΨΗΛΖΩΨΔ-ΘΨ0 // 7ΓΗΧΩΨΔ-4ΤΣ // Ω7ΝΠΩΨΔ-6ΧΠ // 6ΒΙΕΩΨΔ-0ΦΘ // 7ΦΧΞΩΨΔ-ΟΗΚ // 66Ψ9ΩΨΔ-6Ε5 // Ω5ΑΗΩΨΔ-9ΘΓ // 6ΕΒΘΩΨΔ-ΖΟ8 // 7Κ60ΩΨΔ-Ν42 // ΩΨ4ΩΩΨΔ-Ι4Ζ // ΩΠΘΥΩΨΔ-Ζ35 // 6ΞΘ7ΩΨΔ-ΣΥΡ // 641ΦΩΨΔ-40Τ // Ψ5ΖΒΩΨΔ-ΛΓΤ // ΩΤΧ0ΩΨΔ-ΞΚΡ // ΩΧΨΞΩΨΔ-ΠΕ4 // 7ΞΙΑΩΨΔ-Φ1Α // 77ΜΛΩΨΔ-ΗΑΑ // ΩΒ5ΛΩΨΔ-ΛΜΓ // ΩΩΗΟΩΨΔ-Δ92 // ΩΣΙ1ΩΨΔ-ΒΡΔ // 79ΖΩΩΨΔ-ΠΩ0 // Ω3ΙΧΩΨΔ-0ΛΕ // ΒΙΦ2ΩΨΔ-ΝΑΣ // 7ΕΗΨΩΨΔ-Τ5Υ // ΩΦ80ΩΨΔ-ΛΨΨ // 7ΧΔΥΩΨΔ-Τ7Κ // Ω9Ζ0ΩΨΔ-ΟΔΙ // ΩΝΡΠΩΨΔ-ΨΝΚ // Ψ48ΟΩΨΔ-ΖΡΗ // ΒΙΦΥΩΨΔ-Λ8Π // ΒΙΦ2ΩΨΔ-7ΘΚ // ΒΧΩΗΩΨΔ-2ΓΜ // 7ΠΑΔΩΨΔ-ΔΟΡ // ΒΙΥΗΩΨΔ-ΣΒΓ // 6ΠΓΣΩΨΔ-ΘΣΠ // ΒΙΥΗΩΨΔ-Ω1Θ // 6ΠΦ6ΩΨΔ-ΝΛ3 // 7ΑΘΤΩΨΔ-Λ4Π // ΩΩΦ5ΩΨΔ-Π6Ι // 6Π5ΙΩΨΔ-95Γ // ΒΙΥΗΩΨΔ-ΔΞΣ // 7314ΩΨΔ-ΥΗΨ // ΩΖΛΞΩΨΔ-ΡΔΗ // ΒΙΦΔΩΨΔ-65Σ // ΩΩΑ0ΩΨΔ-Γ4Λ // ΩΚΕΒΩΨΔ-47Ξ // 7Ζ9ΥΩΨΔ-ΞΧ9  // 7ΤΦΛΩΨΔ-ΞΒΖ // ΒΙΥΗΩΨΔ-Β27 // ΩΗΩ0ΩΨΔ-ΑΗΝ // 605ΠΩΨΔ-Β2Θ // Ω6ΨΓΩΨΔ-ΖΗ9 // ΩΘΜΙΩΨΔ-ΒΜΗ // ΩΞΠ2ΩΨΔ-3ΩΣ // 7Θ3ΕΩΨΔ-Ξ5Θ // 78Ω1ΩΨΔ-6ΤΦ // ΒΙΦΥΩΨΔ-Μ1Λ // ΩΚΠ7ΩΨΔ-ΦΝΙ // ΒΙΥΚΩΨΔ-ΙΧ0 // 6ΚΑΡΩΨΔ-Ρ9Γ // 6Π1ΓΩΨΔ-ΤΔΓ // ΒΣ5ΘΩΨΔ-ΩΑ6 // 7ΡΒΝΩΨΔ-05Η // ΒΙΚΝΩΨΔ-ΡΜΠ // ΒΙΗ0ΩΨΔ-5ΕΦ // ΒΙΨ1ΩΨΔ-ΨΨΓ // 45Ψ6ΩΨΔ-ΦΜ6 // 4ΑΓΓΩΨΔ-8 // 45Ψ6ΩΨΔ-ΑΑΘ // 4ΑΓΓΩΨΔ-Ξ // 4ΑΓΓΩΨΔ-Χ // 4Α8ΟΩΨΔ-20Υ // 45ΨΨΩΨΔ-ΕΩ6 // 4ΑΘΛΩΨΔ-Υ // 45Ψ6ΩΨΔ-9Ψ7 // 4ΑΘΕΩΨΔ-3 // 4Α8ΟΩΨΔ-ΑΟ2 // 45Ψ9ΩΨΔ-ΡΟΓ // 4Α8ΟΩΨΔ-3ΤΞ // 4ΑΓΥΩΨΔ-Ω // 45Ο1ΩΨΔ-5ΗΓ // 45Ο1ΩΨΔ-9ΜΧ // 4Α8ΟΩΨΔ-Σ8Π // 45Ο1ΩΨΔ-ΨΔ8 // 45Ψ6ΩΨΔ-ΣΚΑ // 4ΑΤΖΩΨΔ-Π // 4Α8ΟΩΨΔ-4ΨΩ // ΩΣ60ΩΨΔ-ΗΤΚ // ΩΘΜΧΩΨΔ-0ΥΒ // ΩΑΩΧΩΨΔ-3ΒΨ // Ω0Ψ7ΩΨΔ-ΙΧΠ // 675ΧΩΨΔ-Σ0Β // 68Α3ΩΨΔ-ΓΤ3]

 

Εξε.. Α.Ε.

[ΩΕ6ΚΩΨΔ-6ΟΚ // 6ΡΒΨΩΨΔ-ΝΒΛ // 6213ΩΨΔ-Ι79 // 6ΒΡ5ΩΨΔ-6ΟΝ // 6ΔΝΤΩΨΔ-ΓΚ6 // Ω42ΒΩΨΔ-4ΣΨ // 7ΗΚΟΩΨΔ-ΡΧΔ // 7ΖΛΧΩΨΔ-ΜΝΡ // Ω16ΥΩΨΔ-Δ91 // 7ΦΠΔΩΨΔ-40Υ // 7ΤΕΖΩΨΔ-Ξ0Β // Ω16ΙΩΨΔ-ΒΓΥ // 6ΨΦΜΩΨΔ-0ΝΑ // 670ΔΩΨΔ-Κ5Ξ // ΩΙΒΨΩΨΔ-9ΟΧ // 68Ο3ΩΨΔ-4Ι3 // 7ΑΖΘΩΨΔ-7ΩΓ // 7ΕΘΓΩΨΔ-1Γ0 // 7ΖΑ5ΩΨΔ-Γ5Ω // ΩΠΒΕΩΨΔ-Φ3Υ // ΩΜΙ1ΩΨΔ-391 // Ω8Π7ΩΨΔ-ΑΦ8 // Β2ΑΝΩΨΔ-4ΩΗ // ΒΙΦΔΩΨΔ-3ΓΘ // 7ΗΓΥΩΨΔ-3Ε9 // 6Η9ΛΩΨΔ-Ψ1Κ // ΒΥ20ΩΨΔ-Σ70 // ΩΣΣΩΩΨΔ-ΛΘΩ // 7ΩΒ9ΩΨΔ-ΗΓΡ // ΒΔΞ3ΩΨΔ-ΚΒΔ // ΒΙΦΔΩΨΔ-9ΝΓ // ΒΙΙ7ΩΨΔ-5ΤΩ // Ω6Ω9ΩΨΔ-ΓΨ4 // ΒΙΦΔΩΨΔ-ΧΟΟ // ΒΛ1ΠΩΨΔ-Β21 // ΩΠΤΧΩΨΔ-8ΑΩ]

 

Μπα… Β. Κ Σια Ο.Ε.

[7ΗΝΧΩΨΔ-ΗΧΦ // ΩΟΑ3ΩΨΔ-3ΩΨ // 6ΚΟ0ΩΨΔ-ΙΙΜ // 769ΔΩΨΔ-Α6Ψ // Ω4ΑΧΩΨΔ-Η9Α // ΩΝΧΚΩΨΔ-Α0Ζ // 706ΙΩΨΔ-ΘΕΥ // ΩΤ8ΥΩΨΔ-ΚΧΚ // 62ΤΟΩΨΔ-ΥΛΙ // 60ΣΠΩΨΔ-ΣΞΦ // 67ΧΚΩΨΔ-ΥΔΦ // ΩΕΥΣΩΨΔ-Ι6Μ // 6Β4ΝΩΨΔ-ΑΤΙ // 63ΠΟΩΨΔ-Ψ9Φ // 7ΤΥΑΩΨΔ-ΓΜΨ // Ω6ΝΔΩΨΔ-176 // // 6Ρ3ΜΩΨΔ-ΕΘΦ // 75Ψ1ΩΨΔ-ΘΗΓ // ΩΥΠΣΩΨΔ-ΦΛΩ // ΒΙΦΔΩΨΔ-5ΦΛ // Ω1ΖΩΩΨΔ-9ΜΤ // ΒΙΦΔΩΨΔ-ΕΑΖ // Ω37ΛΩΨΔ-Β49 // ΩΟΓΠΩΨΔ-ΣΚ7 // 7ΚΤΑΩΨΔ-ΣΨ0 // ΒΜΨΓΩΨΔ-Θ6Ζ // ΩΖΑΙΩΨΔ-19Δ // ΩΝΗΠΩΨΔ-ΑΔΩ]

 

Μαν… Χ.

[7ΧΟΔΩΨΔ-363 // Ω59ΟΩΨΔ-6Ξ9 // ΩΒ2ΒΩΨΔ-ΤΡΣ // 6ΚΚΝΩΨΔ-Η4Σ // Ω2ΩΣΩΨΔ-Μ3Θ // ΩΘΡΜΩΨΔ-ΝΜΒ // ΩΓ19ΩΨΔ-Ρ4Δ // 6ΘΚΛΩΨΔ-8ΣΒ // ΩΖ9ΥΩΨΔ-ΔΘΠ // 6Ω2ΕΩΨΔ-0ΛΔ // 7ΥΩ3ΩΨΔ-ΦΩΣ // ΩΟΑ1ΩΨΔ-ΜΒ8 // 6ΛΡ6ΩΨΔ-ΟΞΩ // Ψ7ΞΥΩΨΔ-Ξ6Δ // 6ΕΖ6ΩΨΔ-ΖΘΓ // ΩΨΜΙΩΨΔ-ΘΤΧ // Ω9ΨΚΩΨΔ-5Θ2 // ΩΧ91ΩΨΔ-84Γ // 7ΑΩ4ΩΨΔ-3Β2 // 7ΗΧ7ΩΨΔ-9ΕΩ // ΒΙ09ΩΨΔ-Ν27 // 7ΡΡΝΩΨΔ-ΔΛ5 // ΩΞΜΥΩΨΔ-8ΔΤ // ΩΣΡΛΩΨΔ-ΤΔΗ // ΩΟΝΛΩΨΔ-ΟΩΝ // 6Π9ΠΩΨΔ-ΑΜ2 // ΒΙ09ΩΨΔ-Μ3Φ // 7ΑΒΜΩΨΔ-Ω4Κ // Ω3ΤΔΩΨΔ-ΒΗΨ // 7Α42ΩΨΔ-Κ7Θ // ΩΕ2ΖΩΨΔ-2Ο5 // Ω1Ω2ΩΨΔ-ΣΝΧ // 7ΥΦΦΩΨΔ-Β7Β // 7785ΩΨΔ-ΛΗΩ // 6ΩΓ1ΩΨΔ-65Θ // 6ΥΠ6ΩΨΔ-Λ74 // ΒΙΥ1ΩΨΔ-7ΒΝ // 457ΦΩΨΔ-ΥΜ2 // 4Α8ΟΩΨΔ-4Χ4 // 45ΟΗΩΨΔ-Δ0Σ // 457ΦΩΨΔ-Ρ7Χ // 6ΔΟ5ΩΨΔ-ΟΡΡ]

 

Σπα… Π.

[ΨΗΦΛΩΨΔ-1ΤΛ // 6ΛΠΟΩΨΔ-ΙΣ9 // ΩΚ0ΥΩΨΔ-6Ο5 // 66ΣΣΩΨΔ-ΝΙΨ // 7Τ6ΗΩΨΔ-ΤΞΨ // Ω5Φ1ΩΨΔ-2ΦΛ // Ψ4ΘΛΩΨΔ-3ΔΡ // Ω8Ω1ΩΨΔ-Κ8Π // 7Η80ΩΨΔ-ΩΧΟ // 7ΝΩ8ΩΨΔ-ΡΨΑ // 7ΙΑΥΩΨΔ-ΔΨ1 // Ω09ΨΩΨΔ-487 // ΒΙΙΨΩΨΔ-Τ3Λ // 7Η95ΩΨΔ-ΖΛΟ // ΒΘΘΔΩΨΔ-ΒΙΧ // ΒΙΦ2ΩΨΔ-ΙΑ6 // 773ΥΩΨΔ-ΟΞ6 // ΒΙΦΥΩΨΔ-ΗΨΡ // ΒΙΦ2ΩΨΔ-Γ2Δ // 66ΔΩΩΨΔ-1ΥΩ // ΩΘ4ΖΩΨΔ-6ΣΚ // 7581ΩΨΔ-1Ω1 // ΒΙΦΥΩΨΔ-0ΣΔ // ΒΙΦ2ΩΨΔ-406 // 6ΡΤΡΩΨΔ-ΕΙΑ // ΩΤ84ΩΨΔ-ΒΨΤ // 7ΝΤ5ΩΨΔ-ΣΤΧ // ΩΕΔ9ΩΨΔ-ΗΩΖ // 781ΧΩΨΔ-Ω6Υ // ΩΘ4ΙΩΨΔ-ΕΓ5 // ΒΙΥ1ΩΨΔ-Ρ8Ε // 7ΥΜΤΩΨΔ-ΡΕΠ // ΒΙΦ2ΩΨΔ-ΝΟΗ // ΩΙΔΖΩΨΔ-47Γ // ΒΙΦΥΩΨΔ-6ΘΝ // 7ΙΜΛΩΨΔ-Δ0Ω // ΒΙΕΕΩΨΔ-5Μ5 // 4Α8ΟΩΨΔ-ΗΟΗ // 45Ψ1ΩΨΔ-ΩΒΡ // 4Α3ΙΩΨΔ-Α // 4Α3ΠΩΨΔ-Ε6 // 45Ψ1ΩΨΔ-ΕΛΦ // 4570ΩΨΔ-Φ9Κ // 4Α8ΟΩΨΔ-Δ3Π // 4Α5ΜΩΨΔ-ΤΑΞ // 4Α8ΟΩΨΔ-ΚΑΕ // 45Ψ1ΩΨΔ-814 // Ω3ΖΠΩΨΔ-ΒΒ8]

 

Κεχ… Ι.

[7ΑΑ3ΩΨΔ-ΤΒ0 // 77ΨΩΩΨΔ-ΙΤΡ // 6Γ06ΩΨΔ-ΥΟΨ // ΩΧΛΗΩΨΔ-ΘΑΔ // ΨΙΘΖΩΨΔ-Ξ4Ω // 69Ρ0ΩΨΔ-ΕΧ7 // 7ΑΘΡΩΨΔ-Σ21 // 7Γ49ΩΨΔ-ΨΙΕ // 4Α8ΟΩΨΔ-ΩΝΛ // 4Α8ΟΩΨΔ-92Κ // 4Α8ΟΩΨΔ-ΜΩΗ // 4Α8ΟΩΨΔ-ΝΡ4 // 4Α8ΟΩΨΔ-ΛΧΑ // 4Α8ΟΩΨΔ-Σ4Ρ // 45Ψ6ΩΨΔ-ΨΞΦ]

 

Μαυ… X.

[ΩΛΘΓΩΨΔ-ΣΣ2 // 792ΦΩΨΔ-ΛΛΚ // ΩΤ8ΛΩΨΔ-73Λ // 7Ε0ΩΩΨΔ-7Ι6 // 73Ο7ΩΨΔ-ΣΟΞ // ΒΤ4ΖΩΨΔ-ΙΙΠ // Ω7Τ4ΩΨΔ-7ΧΔ // 7ΔΗΞΩΨΔ-ΨΟΕ // 739ΞΩΨΔ-ΨΧ9 // 7Ν99ΩΨΔ-ΤΓΟ // ΩΨΣΞΩΨΔ-ΒΔΕ // 76ΙΕΩΨΔ-1ΤΨ // ΩΒΗΝΩΨΔ-15Υ // ΩΕΩΨΩΨΔ-ΣΚ0 // ΩΨΕΟΩΨΔ-ΒΨΑ // ΒΑΛΘΩΨΔ-8Ξ8 // 6Κ8ΔΩΨΔ-ΧΞΑ // ΒΤΥΝΩΨΔ-ΘΗ0 // 7Μ8ΟΩΨΔ-ΘΟΙ // Ω415ΩΨΔ-ΜΟΝ // 7ΔΗΚΩΨΔ-ΗΝ6 // 6ΒΛΥΩΨΔ-ΘΝ9 // 61ΠΔΩΨΔ-Ρ3Ξ // ΒΥΖΤΩΨΔ-ΣΙΘ // ΩΔΕΒΩΨΔ-ΤΝ0 // ΒΙΚΥΩΨΔ-ΠΒΘ // ΒΙΨ0ΩΨΔ-Ω79 // ΒΙΚΥΩΨΔ-ΨΛΝ // 4ΑΘΧΩΨΔ-Ψ // 4ΑΘΙΩΨΔ-Ι]

 

Θεο… Χ.

[70ΔΙΩΨΔ-Π08 // 7ΗΒΥΩΨΔ-9ΔΚ // 6ΔΛΣΩΨΔ-ΝΟΨ // 6ΓΒ6ΩΨΔ-ΗΒΓ // 6ΦΑΙΩΨΔ-ΕΒΘ // 7810ΩΨΔ-ΡΣΚ // 6ΤΣ9ΩΨΔ-46Ο // 6Ψ6ΛΩΨΔ-Τ4Λ // 6ΦΛΤΩΨΔ-ΦΑΦ // Ω14ΨΩΨΔ-Δ9Υ // 6ΧΔ8ΩΨΔ-09Β // ΩΞΗΝΩΨΔ-9ΣΗ // ΩΘΡΙΩΨΔ-50Ο // 76ΛΜΩΨΔ-ΗΥΣ // Ω6ΨΦΩΨΔ-ΕΕΞ // ΩΤ5ΓΩΨΔ-Τ3Μ // ΩΛΝΥΩΨΔ-Θ3Ξ // 7ΟΨΦΩΨΔ-Χ4Κ // ΩΨΘΚΩΨΔ-Ξ2Γ // 7ΡΓ7ΩΨΔ-4ΨΑ // 6ΩΟ5ΩΨΔ-ΧΝΖ // ΩΔΤΟΩΨΔ-ΟΟΝ // 45Ψ6ΩΨΔ-8ΡΞ // 4Α8ΟΩΨΔ-ΣΒ9 // 45Ο1ΩΨΔ-ΑΦΞ // 4ΑΘΧΩΨΔ-Θ // 45ΨΠΩΨΔ-ΒΒΩ // 45Ο1ΩΨΔ-ΞΥΑ // 45ΨΞΩΨΔ-Ρ7Ν // 45Ψ6ΩΨΔ-ΞΓΙ // 45Ο1ΩΨΔ-3ΦΓ // 45Ψ6ΩΨΔ-ΧΙΟ // 456ΥΩΨΔ-ΑΚΚ // 45Ο1ΩΨΔ-ΚΞ7 // 456ΥΩΨΔ-ΖΔΣ // ΩΧ35ΩΨΔ-3Λ9 // 63ΥΘΩΨΔ-4ΚΨ // 6ΕΨΕΩΨΔ-Ω9Ο]

 

Ηλε… – Μαρ… Β.

[ΩΑΓΔΩΨΔ-ΠΞΘ // 6Λ9ΥΩΨΔ-Χ5Η // 7Μ4ΞΩΨΔ-Ξ2Τ // ΩΓ5ΨΩΨΔ-3ΣΨ // 79Κ5ΩΨΔ-Β4Ω // 7ΙΨΠΩΨΔ-Ν70 // 6ΤΖΜΩΨΔ-ΖΟΝ // ΩΦΥΞΩΨΔ-ΦΘΙ // Ω3ΘΥΩΨΔ-0ΤΣ // ΒΙΚΥΩΨΔ-ΕΜΘ // 45Β2ΩΨΔ-ΒΙΝ // 45ΒΣΩΨΔ-ΟΕΕ // 45ΒΔΩΨΔ-ΞΑ5 // 45ΒΣΩΨΔ-05Φ // 45ΒΔΩΨΔ-05Α]

 

Κου… Χ.

[7ΖΛΖΩΨΔ-8Χ3 // 7ΖΡΧΩΨΔ-8ΘΖ // ΩΤΨ2ΩΨΔ-ΩΚΓ // 65Φ6ΩΨΔ-ΕΛ5 // Ω6ΘΤΩΨΔ-ΞΙΑ // 702ΧΩΨΔ-3ΦΒ // 69ΨΚΩΨΔ-ΞΡΣ // Ψ0ΡΑΩΨΔ-ΔΣΣ // ΩΟΒΠΩΨΔ-36Φ // 7ΚΟΑΩΨΔ-ΧΚΚ // 6ΨΖ1ΩΨΔ-ΝΥΦ // 7ΛΙΤΩΨΔ-Π7Α // Ω77ΖΩΨΔ-ΓΧΒ // 6ΓΛΨΩΨΔ-ΞΦΥ // 7ΥΞ4ΩΨΔ-ΩΦΟ // ΩΟΠ2ΩΨΔ-9ΚΚ // ΩΛΣΣΩΨΔ-82Δ // ΒΙΗΗΩΨΔ-Ρ25 // ΒΙΚΤΩΨΔ-ΖΧΠ // ΒΙΕΩΩΨΔ-ΠΒΚ]

 

Δαν… Β. κ Σια Ο.Ε.

[7ΗΚΛΩΨΔ-Ω08 // ΩΡ66ΩΨΔ-ΚΟΦ // 7115ΩΨΔ-630 // Ω5Ε5ΩΨΔ-ΘΨ9 // Ω16ΣΩΨΔ-Λ9Μ // Ω9ΞΤΩΨΔ-ΗΛΒ // 71ΗΕΩΨΔ-8Σ9 // 7ΝΤΞΩΨΔ-ΑΩ2 // ΩΙΡΔΩΨΔ-Ι3Ο // 61ΨΜΩΨΔ-4ΑΟ // ΩΣΨΞΩΨΔ-6ΘΧ // 78ΓΤΩΨΔ-ΘΤΚ // 693ΩΩΨΔ-Μ0Η // 7Α9ΞΩΨΔ-ΥΙΒ // ΩΒΒ4ΩΨΔ-Μ7Υ // ΩΡΖΠΩΨΔ-ΦΥΑ // ΩΜΓΤΩΨΔ-Ε5Μ // ΩΘΑ3ΩΨΔ-5Σ5 // ΒΙΕΟΩΨΔ-1Ψ1 // ΒΙΕ4ΩΨΔ-Β3Β // ΒΙΚΥΩΨΔ-Γ2Δ // ΒΙΕΡΩΨΔ-ΛΣ0]

 

Κολ… Αφοι

[6Η02ΩΨΔ-Ν2Ε // 7ΦΕΖΩΨΔ-ΩΑΩ // 6ΧΒΟΩΨΔ-2Η4 // 7Ξ8ΥΩΨΔ-ΡΥΡ // ΒΙΦ2ΩΨΔ-Λ1Δ // ΩΧΞΔΩΨΔ-ΔΣΦ // Ω2ΔΧΩΨΔ-ΗΙΠ // 7ΨΤ8ΩΨΔ-ΘΩΖ // ΒΧΙΤΩΨΔ-0ΗΥ // ΒΙΦΦΩΨΔ-ΧΜΖ // Ω6ΑΜΩΨΔ-ΘΥΞ // 7ΧΛΠΩΨΔ-Α2Φ // 7Β77ΩΨΔ-67Ν // 7Κ30ΩΨΔ-8ΤΙ // 72ΨΝΩΨΔ-Ω0Η // ΒΙΦΦΩΨΔ-ΥΔΗ // ΩΑΔΞΩΨΔ-ΘΔΩ // ΒΙΕΩΩΨΔ-4Α3 // 4576ΩΨΔ-ΗΛ2 // 457ΩΩΨΔ-8ΓΦ // 4Α3ΘΩΨΔ-Ν // 4Α8ΦΩΨΔ-ΗΧΓ]

 

Καλ… Χ.

[72ΨΔΩΨΔ-5Υ5 // 6ΔΙΘΩΨΔ-5Β9 // ΩΥΥΑΩΨΔ-Θ2Ο // Ω4ΧΕΩΨΔ-ΞΓΟ // 6Ξ0ΑΩΨΔ-6ΗΧ // ΩΕ4ΜΩΨΔ-ΧΛ7 // 7ΣΦ4ΩΨΔ-ΡΣ3 // 7Κ17ΩΨΔ-96Ε // 6ΟΞΚΩΨΔ-ΚΣΝ // 7ΙΛΨΩΨΔ-ΨΒ8 // 61Ν8ΩΨΔ-Κ5Ω // 6346ΩΨΔ-95Τ // 6ΚΚ1ΩΨΔ-Β5Τ // ΨΒΟ7ΩΨΔ-3ΑΜ // 73Κ4ΩΨΔ-ΔΔΡ // 6Ι24ΩΨΔ-8Ι8 // 7719ΩΨΔ-37Τ // 691ΤΩΨΔ-7Η5 // 65Η9ΩΨΔ-ΙΟΤ // 7ΗΓΦΩΨΔ-7Λ8 // 7ΛΣΦΩΨΔ-9ΘΤ // 6ΥΦ0ΩΨΔ-Ψ6Π // ΩΜΕΞΩΨΔ-ΕΤΓ // 7ΜΕΚΩΨΔ-9ΞΒ // ΩΗΞ4ΩΨΔ-ΡΡΞ // 7Χ11ΩΨΔ-ΠΕΜ // Ω2Τ3ΩΨΔ-Γ30 // ΩΘΙ4ΩΨΔ-Π71 // 67ΧΛΩΨΔ-2ΘΦ // 77ΖΚΩΨΔ-90Σ // ΒΜΒΚΩΨΔ-Ι21 // 75ΣΥΩΨΔ-ΠΚΟ // ΩΓΓΨΩΨΔ-23Η // 7ΔΗΦΩΨΔ-ΗΣ7 // ΩΑΡΖΩΨΔ-ΝΒΥ // 7ΛΞ9ΩΨΔ-Ψ02 // ΩΔ52ΩΨΔ-Ζ08 // 6ΞΥΔΩΨΔ-ΔΛΥ // ΒΝ1ΤΩΨΔ-ΞΣ9 // 7ΙΚΤΩΨΔ-ΕΩΙ // ΩΜΜΜΩΨΔ-1ΚΑ // ΩΜ1ΝΩΨΔ-72Χ // ΒΙΗΝΩΨΔ-ΥΛ2 // ΩΩΩΨΩΨΔ-29Β // ΒΙΥ0ΩΨΔ-33Κ // ΒΙΥΚΩΨΔ-Ω6Σ // 7Π4ΓΩΨΔ-8ΗΞ // 7ΔΓΑΩΨΔ-4ΓΞ // Ω2ΣΙΩΨΔ-36Ω // 7ΡΛΨΩΨΔ-Θ9Χ // 7ΠΨΓΩΨΔ-4Ψ8 // ΩΠΟΑΩΨΔ-ΟΟΣ // ΒΝΑΥΩΨΔ-4ΙΠ // 74ΒΚΩΨΔ-9ΗΦ // 7ΣΩΓΩΨΔ-Ρ1Π // Β8Ξ8ΩΨΔ-ΖΒΔ // ΒΜ4ΣΩΨΔ-ΣΨ7 // 7Ζ1ΛΩΨΔ-ΗΜΨ // 7ΤΘ5ΩΨΔ-ΥΓΗ // ΩΛΔΓΩΨΔ-ΑΞΓ // 6ΩΑΓΩΨΔ-Λ1Θ // 7ΞΓΦΩΨΔ-3ΤΦ // ΒΜ6ΤΩΨΔ-ΞΛΞ // 7ΤΧΦΩΨΔ-ΛΡ5 // ΒΙΨ1ΩΨΔ-ΣΨΨ // ΒΛ14ΩΨΔ-Ι5Ε // ΒΙΕΛΩΨΔ-ΘΕΗ // ΒΙΨ1ΩΨΔ-ΞΕΟ // 4565ΩΨΔ-2Κ4 // 45ΒΜΩΨΔ-Ρ86 // 4Α3ΙΩΨΔ-1 // 457ΕΩΨΔ-02Χ // 4Α3ΙΩΨΔ-Ρ // 4ΑΓΥΩΨΔ-Ξ // 4ΑΓΥΩΨΔ-Δ // 4ΑΘ4ΩΨΔ-Ι // 4Α31ΩΨΔ-ΙΗ // 4ΑΜΒΩΨΔ-5ΞΕ // 45ΒΜΩΨΔ-Τ8Ο // 4565ΩΨΔ-ΗΩΘ // ΩΓΒΗΩΨΔ-555 // Ω4ΦΕΩΨΔ-ΠΑ2 // ΨΦΣ1ΩΨΔ-9ΣΘ]

 

Πιτ… Α.

[66Τ6ΩΨΔ-ΔΟ2 // ΒΜ0ΜΩΨΔ-Ψ6Λ // ΩΠΙ7ΩΨΔ-4ΜΥ // ΒΙΥΗΩΨΔ-7ΒΕ // ΩΨΨ1ΩΨΔ-Π1Υ // ΩΗ0ΞΩΨΔ-751 // 7ΘΠΣΩΨΔ-ΚΗ1 // ΒΙΗΜΩΨΔ-ΥΣ1 // ΩΙΞ0ΩΨΔ-ΖΟΒ // ΩΧ3ΥΩΨΔ-ΕΜΜ // 7ΘΗ1ΩΨΔ-Χ53 // ΒΙΥΚΩΨΔ-ΩΞΕ // 6ΗΚ5ΩΨΔ-0ΗΕ // 7ΣΖΘΩΨΔ-ΠΒΣ // ΩΓ5ΟΩΨΔ-8Θ4 // 7Η3ΚΩΨΔ-2ΙΣ // Ω66ΚΩΨΔ-ΗΣ2 // 7ΘΣ1ΩΨΔ-ΒΛ8 // ΒΙΙΨΩΨΔ-ΧΥΕ // 6ΨΕΖΩΨΔ-ΓΛΚ // 73ΚΟΩΨΔ-ΩΨ0 // 6ΖΞ0ΩΨΔ-1ΘΦ // 76Η8ΩΨΔ-Φ36 // 7ΛΤΦΩΨΔ-ΦΗ9 // ΒΙΙΟΩΨΔ-93Τ // 6Ρ0ΒΩΨΔ-ΤΧ6 // ΒΙΞ4ΩΨΔ-ΤΥΧ // ΒΙΨΕΩΨΔ-093 // ΒΙΨΗΩΨΔ-ΜΜΨ // ΒΙΨΕΩΨΔ-ΓΓΗ // ΒΙΨΗΩΨΔ-ΑΟΚ // ΒΙΚΑΩΨΔ-ΗΗ4 // 4Α5ΖΩΨΔ-Δ1Τ // 45Ψ9ΩΨΔ-Λ04 // 45Ψ9ΩΨΔ-Ξ6Χ // 4ΑΘ2ΩΨΔ-Β // 4ΑΘ2ΩΨΔ-Φ // 45ΨΨΩΨΔ-ΟΤΛ // 4Α5ΜΩΨΔ-09Τ // 45ΨΨΩΨΔ-4ΛΝ // 45ΨΨΩΨΔ-ΒΔΙ]

 

Αργ… Γ.

[ΩΔ81ΩΨΔ-Η68 // ΩΡΣ9ΩΨΔ-Ψ6Ζ // 66ΙΒΩΨΔ-ΝΥ9 // 7Τ6ΥΩΨΔ-2ΒΩ // ΩΔ3ΡΩΨΔ-Γ0Ν // 7ΞΡΟΩΨΔ-Κ1Υ // ΩΠΗ8ΩΨΔ-Γ6Α // 63ΣΦΩΨΔ-ΣΞΤ // 7ΙΕ2ΩΨΔ-94Χ // 6Κ0ΟΩΨΔ-ΡΘΝ // 72ΡΓΩΨΔ-ΓΞ0 // 66ΣΓΩΨΔ-ΩΦ2 // 6ΚΥΖΩΨΔ-8ΧΗ // 6Λ7ΥΩΨΔ-2ΟΧ // Ω5ΤΞΩΨΔ-Ζ91 // 7ΗΠΥΩΨΔ-ΕΓΖ // ΒΖΤΝΩΨΔ-ΝΨΨ // 6ΚΟΤΩΨΔ-ΥΧΒ // ΒΖΖ9ΩΨΔ-76Β // 6ΛΡ1ΩΨΔ-3ΦΝ // Ω5ΓΖΩΨΔ-1ΧΖ // Ω7ΟΔΩΨΔ-ΨΙΞ // 7Θ3ΕΩΨΔ-Ε58 // 79ΦΤΩΨΔ-4ΕΕ // 7Θ5ΓΩΨΔ-Ο52 // ΒΙΗΜΩΨΔ-ΙΡΗ // ΩΣΖΒΩΨΔ-ΩΒΔ // 68ΧΗΩΨΔ-375 // ΒΙΨ1ΩΨΔ-ΔΨΝ // ΒΛ1ΒΩΨΔ-8ΩΥ // ΒΙΨΨΩΨΔ-4ΟΩ // ΒΙΨΨΩΨΔ-2Φ9 // ΒΛ14ΩΨΔ-2ΨΓ // ΒΙΕΕΩΨΔ-ΧΣ1 // 45ΨΨΩΨΔ-0ΡΠ // 4577ΩΨΔ-Ι6Β // 45ΨΨΩΨΔ-9Ξ7 // 457ΦΩΨΔ-ΕΤΕ // 45ΨΨΩΨΔ-ΜΕΥ // 45Ψ9ΩΨΔ-ΥΗ5]

 

Ενθ… Γκα… -Ντα…-Πετ…

[Ω7ΕΑΩΨΔ-ΔΡΖ // 6ΛΣΧΩΨΔ-ΣΒΩ // 6Ψ9ΩΩΨΔ-ΥΔΜ // ΩΜΚΧΩΨΔ-ΣΘ1 // Ω98ΣΩΨΔ-Υ4Ζ // 7ΑΕΔΩΨΔ-ΝΟΒ // 6ΔΘΧΩΨΔ-ΤΑ2 // ΩΗΑ2ΩΨΔ-51Ψ // 6ΣΠ8ΩΨΔ-ΨΥΠ // 6ΔΩΡΩΨΔ-Ρ9Ω // 7Κ8ΚΩΨΔ-ΠΧΞ // 76ΓΖΩΨΔ-ΑΧΥ // Ω7ΖΟΩΨΔ-Π32 // ΩΜΜ7ΩΨΔ-Υ1Ζ // Ω22ΡΩΨΔ-7Β8 // ΒΙΙΟΩΨΔ-ΣΡ5 // ΩΓ26ΩΨΔ-ΛΓ2 // ΩΜΞΠΩΨΔ-Η5Ζ // 76Η3ΩΨΔ-0ΛΘ // 6Λ15ΩΨΔ-ΙΡΣ // 742ΦΩΨΔ-ΡΝΓ // ΒΙΕΛΩΨΔ-ΠΧΡ // ΒΙΨΗΩΨΔ-8ΡΛ // ΒΛ1ΠΩΨΔ-ΜΛΑ // 4ΑΘΓΩΨΔ-ΘΠ // 4ΑΘΓΩΨΔ-1 // 45ΨΨΩΨΔ-ΤΙΕ]

 

Παπ… Ε.

[ΩΜ15ΩΨΔ-ΚΡΕ // ΨΞΨ8ΩΨΔ-Β50 // 7ΜΜΙΩΨΔ-ΛΟ1 // 6ΡΕΦΩΨΔ-52Ζ // 6Μ1ΘΩΨΔ-ΠΑΑ // 7ΕΒΠΩΨΔ-12Ζ // ΩΙ5ΚΩΨΔ-ΞΑΙ // 7Μ6ΖΩΨΔ-ΞΝΝ // ΒΙΗΧΩΨΔ-5ΡΒ // ΒΙΙΟΩΨΔ-ΦΤΡ // 7ΣΛ9ΩΨΔ-3ΗΗ // 7ΖΠΩΩΨΔ-ΒΘΒ // ΩΚΣ9ΩΨΔ-ΝΡΨ // 7ΛΥΤΩΨΔ-4ΙΡ // 7ΡΥΘΩΨΔ-69Β // 6ΒΔΤΩΨΔ-ΗΑΕ // 63ΔΡΩΨΔ-ΑΞΨ // ΩΘΨΦΩΨΔ-2Ν0 // ΒΙΕΡΩΨΔ-ΨΞΣ // ΒΙΡ5ΩΨΔ-8ΛΔ // ΒΙΨΗΩΨΔ-ΨΔΦ // 4ΑΘΓΩΨΔ-0]

 

Πιτ… Γ. M. C.

[ΩΠ8ΕΩΨΔ-ΥΧΛ // 6ΜΓ8ΩΨΔ-Ω1Π // 78ΡΚΩΨΔ-Ρ06 // ΩΙΕΤΩΨΔ-ΟΘ1 // 7ΙΟΥΩΨΔ-39Ι // 7ΙΒ7ΩΨΔ-1Β5 // ΩΚΚΟΩΨΔ-ΡΞ0 // ΨΔΠ4ΩΨΔ-Ρ43 // ΩΖΣΚΩΨΔ-26Τ // ΩΓΧΧΩΨΔ-ΡΔΩ // ΩΛ1ΘΩΨΔ-ΠΦΟ // 7ΒΝΣΩΨΔ-90Γ // Ω9ΝΛΩΨΔ-0ΛΕ // 62Σ6ΩΨΔ-ΘΣ0 // 6ΓΔΘΩΨΔ-Β37 // 71ΛΖΩΨΔ-ΜΗΔ // 62ΧΞΩΨΔ-ΠΥ7 // 7ΡΚΩΩΨΔ-2Ω6 // 63ΠΧΩΨΔ-Φ76 // Ω2ΛΔΩΨΔ-ΨΕ3 // 7ΘΙΦΩΨΔ-Τ7Β // ΩΥΓΞΩΨΔ-Τ2Ξ // 6ΒΨΝΩΨΔ-ΤΨΩ // ΩΞ61ΩΨΔ-Ω3Ζ // Ω6ΥΨΩΨΔ-2ΒΞ // 66ΑΕΩΨΔ-2Λ0 // ΩΞΠ0ΩΨΔ-ΣΤΧ // 7ΜΠΝΩΨΔ-Ε3Φ // 7ΕΖ0ΩΨΔ-Ξ1Μ // 6688ΩΨΔ-5Η3]

 

Λευ… Ζ. κ Σια Ο.Ε.

[7Γ3ΤΩΨΔ-ΥΥ7 // 692ΑΩΨΔ-5ΓΟ // 72Π7ΩΨΔ-ΩΨΥ // ΩΔΗΝΩΨΔ-Ρ5Ξ // 7Χ7ΟΩΨΔ-ΞΧΦ // 6ΜΗΒΩΨΔ-ΗΙΥ // Ω1ΝΧΩΨΔ-8Υ1 // ΩΝΥΕΩΨΔ-ΘΜΩ // ΒΙΗΧΩΨΔ-ΟΨΡ // 64ΚΜΩΨΔ-2ΣΤ // 6ΥΦ2ΩΨΔ-8ΤΟ // ΒΙΙΟΩΨΔ-Ι05 // Ψ16ΣΩΨΔ-ΘΒΚ // ΩΠΩ9ΩΨΔ-9ΞΘ // ΩΣΚΞΩΨΔ-6Σ8 // ΩΩΙ6ΩΨΔ-ΔΨ5 // ΩΤΔΠΩΨΔ-ΕΨ5 // 7ΨΖΤΩΨΔ-ΛΔΞ // Β84ΔΩΨΔ-Θ13 // ΒΙΕΡΩΨΔ-9ΟΗ // ΒΙΨΗΩΨΔ-0ΙΔ // 4ΑΘ7ΩΨΔ-Ν // 4ΑΘ6ΩΨΔ-4 // 4ΑΘΓΩΨΔ-63]

 

Κωσ… Γ. Α.Ε.

[7Ο23ΩΨΔ-1ΜΩ // 70Ξ7ΩΨΔ-ΔΧ2 // Ω0Ι0ΩΨΔ-Υ9Ψ // Ω828ΩΨΔ-Ρ20 // 7Ι3ΝΩΨΔ-41Μ // ΩΗΦ4ΩΨΔ-71Α // 7ΚΠ7ΩΨΔ-Χ1Ι // 7ΓΤ5ΩΨΔ-Ρ1Η // 7ΖΦΟΩΨΔ-ΝΕΞ // ΩΦ7ΤΩΨΔ-ΖΔΤ // 6ΩΧΣΩΨΔ-ΒΤΤ // 6ΥΦΨΩΨΔ-ΡΧΑ // ΩΟΨΙΩΨΔ-ΝΨΗ // 784ΞΩΨΔ-98Λ // 7ΚΧΘΩΨΔ-ΣΨΜ // ΩΟΠΟΩΨΔ-Φ0Β // ΩΡΟΜΩΨΔ-7ΤΙ // ΒΝΨΦΩΨΔ-ΦΡΗ // 7ΠΡΔΩΨΔ-ΤΜΗ // ΒΧΡΝΩΨΔ-Δ5Μ // Β3ΑΙΩΨΔ-ΔΘΩ // Ω617ΩΨΔ-ΕΥΘ // ΒΔ1ΗΩΨΔ-ΞΩΓ // ΒΙΕ7ΩΨΔ-7ΤΛ // 4ΑΘΓΩΨΔ-4 // 45ΒΧΩΨΔ-4ΔΛ // 4ΑΜ2ΩΨΔ-3Ρ4 // 4Α87ΩΨΔ-4ΗΓ // ΩΘΓ7ΩΨΔ-8ΓΚ // 728ΗΩΨΔ-ΤΥΖ]

 

Γαμ… – Κων…

[6ΛΡ5ΩΨΔ-ΗΨ4 // ΩΛ3ΚΩΨΔ-ΧΥΩ // 7295ΩΨΔ-ΞΒΓ // Ω94ΖΩΨΔ-ΝΨΞ // ΩΔ5ΜΩΨΔ-ΗΙΙ // 7ΕΦ1ΩΨΔ-9ΥΚ // ΩΠΘΟΩΨΔ-ΝΗ6 // Ω6ΔΑΩΨΔ-ΝΥΑ // ΒΖΜ0ΩΨΔ-Η42 // ΒΙΗΗΩΨΔ-312 // 456ΤΩΨΔ-5Α4 // 4576ΩΨΔ-ΟΗΙ // 4ΑΧ8ΩΨΔ-ΗΥ0 // 4ΑΜΩΩΨΔ-ΓΟΙ]

 

Δημ… Δ.

[Ω056ΩΨΔ-ΦΜΓ // 6ΨΒΠΩΨΔ-ΖΕ4 // 7ΜΕΓΩΨΔ-92Ω // ΩΚΣΨΩΨΔ-ΦΜΓ // 6Ξ1ΡΩΨΔ-ΟΕΜ // ΩΜΚΙΩΨΔ-8ΔΤ // Ψ4ΘΛΩΨΔ-3ΧΑ // 7ΞΙΠΩΨΔ-167 // ΨΛ7ΧΩΨΔ-Κ7Κ // 7ΡΗΛΩΨΔ-420 // 6ΒΟΧΩΨΔ-ΠΩ6 // 71ΩΨΩΨΔ-Θ4Ο // 75ΧΔΩΨΔ-ΠΙ1 // ΨΒΚ2ΩΨΔ-Β49 // ΩΡΣ2ΩΨΔ-778 // ΩΣΔΗΩΨΔ-ΛΓΥ // 7Τ9ΟΩΨΔ-Μ5Ψ // 6ΨΜΡΩΨΔ-ΙΓΜ // 6Α6ΕΩΨΔ-0ΑΓ // 7Ι65ΩΨΔ-ΣΜΤ // Ω8Δ6ΩΨΔ-Δ7Τ // 6Μ4ΤΩΨΔ-ΔΤ3 // 70ΨΙΩΨΔ-ΑΨΛ // Ω7ΚΞΩΨΔ-ΓΤΔ // 690ΥΩΨΔ-94Ξ // 6ΥΟ6ΩΨΔ-ΣΛΑ // 73ΦΟΩΨΔ-ΧΥΧ // 6Δ62ΩΨΔ-7ΜΠ // 71Ψ7ΩΨΔ-1ΧΧ // 6ΞΖΛΩΨΔ-93Α // 7ΨΙΨΩΨΔ-Η6Χ // 7ΣΤ1ΩΨΔ-Τ4Ν // 7ΡΨΦΩΨΔ-ΥΓΓ // 6ΧΞ0ΩΨΔ-ΕΕ7 // 6Ε1ΩΩΨΔ-ΙΙΧ // 7ΔΖΦΩΨΔ-ΖΘΑ // 66Ζ5ΩΨΔ-12Ν // 6Ν3ΑΩΨΔ-Υ94 // 7Ξ6ΒΩΨΔ-ΥΦΨ // 72Ω4ΩΨΔ-8Λ7 // 6ΙΚ9ΩΨΔ-Ε2Ζ // 6Η6ΥΩΨΔ-102 // ΩΝ3ΤΩΨΔ-1ΨΥ // ΩΚΘΙΩΨΔ-Ν0Ω // Ω9ΕΦΩΨΔ-ΤΘΥ // 7ΜΣΨΩΨΔ-5ΑΛ // 6ΘΨ4ΩΨΔ-ΞΔΑ // ΩΑ0ΕΩΨΔ-Ξ6Β // 7ΥΩ6ΩΨΔ-ΑΥ2 // 73Χ9ΩΨΔ-3Ω0 // 7ΘΡΓΩΨΔ-Ζ93 // 7ΠΒΛΩΨΔ-329 // ΩΠ4ΤΩΨΔ-Υ92 // ΒΙ07ΩΨΔ-ΥΣΨ // 7ΧΗΡΩΨΔ-ΩΡΩ // 7ΘΩΗΩΨΔ-1ΤΜ // ΒΙΙ7ΩΨΔ-ΙΒΙ // 7416ΩΨΔ-ΥΗΜ // 6ΡΥ7ΩΨΔ-ΙΩΩ // ΒΙΦΑΩΨΔ-Ψ1Γ // ΒΙΙ7ΩΨΔ-287 // 7Γ73ΩΨΔ-ΣΨΙ // Β8Ε8ΩΨΔ-Β23 // 73Ψ5ΩΨΔ-Χ4Θ // ΩΚ3ΥΩΨΔ-ΤΦΘ // ΩΝ2ΙΩΨΔ-2ΚΩ // 7ΗΜΥΩΨΔ-ΟΓΠ // 6Β81ΩΨΔ-8ΓΝ // 74ΖΣΩΨΔ-1ΘΜ // 7ΘΓΗΩΨΔ-Γ6Ν // ΒΖΤΒΩΨΔ-Σ0Α // ΩΩΑΝΩΨΔ-7Χ9 // ΨΟΥΨΩΨΔ-1ΑΡ // Ω7ΥΤΩΨΔ-79Ρ // 7967ΩΨΔ-8ΧΘ // ΒΙΨ0ΩΨΔ-6ΛΣ // ΒΙΚΖΩΨΔ-ΖΑΗ // ΒΙΚΖΩΨΔ-ΦΝ2 // ΒΙΚΖΩΨΔ-4ΜΦ // ΒΙΗΗΩΨΔ-020 // ΒΙΚΘΩΨΔ-ΧΙ1 // ΒΙΚΖΩΨΔ-Λ3Π // ΒΙΗΗΩΨΔ-1ΤΤ // ΒΙΨΞΩΨΔ-6ΨΨ // 457ΦΩΨΔ-ΓΞΒ // 4Α32ΩΨΔ-Δ // 4Α32ΩΨΔ-Β // 4Α32ΩΨΔ-4 // 4ΑΘΔΩΨΔ-Σ // 4Α8ΤΩΨΔ-77Π // 4Α31ΩΨΔ-Ο8 // 4570ΩΨΔ-Ο1Ν // ΩΔ54ΩΨΔ-ΙΚΑ // 63ΒΜΩΨΔ-ΙΥΒ // 60Δ2ΩΨΔ-ΠΝ1]

 

Λεκ… Α.

[ΩΜ8ΒΩΨΔ-5ΜΤ // Ψ7Υ6ΩΨΔ-ΦΚΥ // 7ΩΨΥΩΨΔ-5Η3 // 60Η8ΩΨΔ-ΤΜ3 // ΩΥΧΧΩΨΔ-ΘΤΣ // Ψ7ΧΗΩΨΔ-ΘΝΓ // 623ΔΩΨΔ-Ω7Ρ // Ω4ΕΒΩΨΔ-ΗΡΟ // 6Ο8ΣΩΨΔ-Π0Φ // 7ΑΖ8ΩΨΔ-ΛΔΥ // 71ΔΛΩΨΔ-ΗΕΡ // 7ΡΠΞΩΨΔ-87Γ // 6ΧΧΒΩΨΔ-Ω0Τ // 63ΕΒΩΨΔ-ΞΔ8 // 6ΞΨΤΩΨΔ-ΑΟΧ // 75ΘΞΩΨΔ-3ΜΚ // 728ΑΩΨΔ-8ΥΦ // ΩΘ1ΚΩΨΔ-ΘΘ7 // 7ΚΒΛΩΨΔ-ΞΗΤ // ΩΠΗΔΩΨΔ-ΝΒΠ // 60Ω1ΩΨΔ-ΒΛ4 // 6ΑΝΘΩΨΔ-Μ3Ξ // ΒΧΚ4ΩΨΔ-ΓΣΗ // 7ΟΝ7ΩΨΔ-ΩΔ8 // 7Ω5ΛΩΨΔ-ΣΞΑ // 7ΩΖΒΩΨΔ-ΥΩΞ // ΩΕΤΠΩΨΔ-0Α5 // ΩΘΗ8ΩΨΔ-ΩΛΡ // 69ΝΡΩΨΔ-ΙΟ6 // 70ΜΞΩΨΔ-ΟΟΓ // ΩΒΧ3ΩΨΔ-ΧΧΨ // Ω23ΝΩΨΔ-71Β // Β305ΩΨΔ-Ι2Ε // ΒΙΦΦΩΨΔ-ΧΚΚ // 79ΑΙΩΨΔ-219 // 6ΛΜΖΩΨΔ-5ΧΛ // ΒΙΦΘΩΨΔ-52Η // Β8ΕΞΩΨΔ-8Ο3 // 7ΕΘΩΩΨΔ-ΖΝΜ // ΩΨΛ9ΩΨΔ-Ρ5Χ // 7ΞΜΧΩΨΔ-ΝΦΟ // ΒΙΗΗΩΨΔ-4ΒΘ // ΒΙΨΕΩΨΔ-0ΗΓ // ΒΙΗΗΩΨΔ-ΣΓΧ // 4ΑΓΓΩΨΔ-Σ // 4ΑΘΣΩΨΔ-Λ // 4Α31ΩΨΔ-7 // 45Β2ΩΨΔ-Ι9Τ // 4Α8ΩΩΨΔ-449 // 457ΓΩΨΔ-0ΓΑ // 457ΓΩΨΔ-ΕΑΓ // 4ΑΣΥΩΨΔ-Η4Η // Ω9Θ0ΩΨΔ-4ΝΨ // 715ΓΩΨΔ-ΧΕΝ // 7Κ1ΨΩΨΔ-2ΧΘ] //

 

Δρυ… Αφοι

[ΩΒΓ7ΩΨΔ-ΞΨ4 // ΩΚΣΧΩΨΔ-ΠΧΗ // ΩΔ7ΨΩΨΔ-ΞΡΝ // 6ΦΕΞΩΨΔ-ΦΥΚ // 66Φ1ΩΨΔ-ΛΦΔ // 69Ψ1ΩΨΔ-ΘΤΕ // 73Ρ8ΩΨΔ-7ΟΡ // ΩΞΩΧΩΨΔ-ΞΩ9 // 61Ρ1ΩΨΔ-ΑΘ1 // ΩΜΗ6ΩΨΔ-ΧΩΩ // 70ΞΟΩΨΔ-310 // 6ΙΨΙΩΨΔ-73Ι // ΩΧ9ΟΩΨΔ-Ρ1Τ // 79ΓΧΩΨΔ-ΕΒΟ // 64Λ5ΩΨΔ-Κ4Μ // 7ΒΤΝΩΨΔ-ΞΝΗ // ΩΜΚΒΩΨΔ-6Σ8 // 79ΣΔΩΨΔ-8ΛΑ // Ω5Ν9ΩΨΔ-ΣΝΥ // 7ΚΒ3ΩΨΔ-Σ39 // 75ΑΛΩΨΔ-ΣΡΕ // 7ΜΤΧΩΨΔ-9ΔΞ // 7ΖΨΛΩΨΔ-ΛΔ2 // ΒΙΨΗΩΨΔ-ΟΝ7 // ΒΙΕΛΩΨΔ-Ω50 // 69ΜΜΩΨΔ-ΩΩΚ]

 

Δασ… Π.

[63Η5ΩΨΔ-Κ4Ρ // ΩΩΒΛΩΨΔ-Υ1Υ // 6Ζ7ΙΩΨΔ-ΑΨΧ // ΩΛ3ΥΩΨΔ-2Η4 // 7Θ4ΒΩΨΔ-ΝΓΨ // 6ΛΡΗΩΨΔ-Δ4Τ // 6ΕΖ4ΩΨΔ-ΕΘΠ // 6Δ1ΣΩΨΔ-Ω2Ρ // 6ΝΑ7ΩΨΔ-Π9Φ // 66ΥΧΩΨΔ-ΥΧ5 // ΨΩΨ8ΩΨΔ-Λ2Θ // ΩΠΩ3ΩΨΔ-Η5Ξ // ΩΑΥΜΩΨΔ-4ΜΚ // 7ΤΜΜΩΨΔ-Β5Π // 7ΦΤΩΩΨΔ-ΦΤΘ // Ω8ΒΘΩΨΔ-ΟΓΛ // 6Υ4ΡΩΨΔ-ΟΓΠ // 7Π44ΩΨΔ-ΛΣΚ // 7ΗΒΖΩΨΔ-ΟΨΗ // 6Ω2ΝΩΨΔ-Σ21 // ΒΙ0ΩΩΨΔ-ΟΥ6 // Ω89ΛΩΨΔ-3ΧΑ // 7ΠΦΚΩΨΔ-Υ7Α // ΩΗΔ0ΩΨΔ-ΨΞΛ // ΩΙΣ5ΩΨΔ-4ΨΤ // 6ΧΟΤΩΨΔ-ΛΨΖ // 70ΥΧΩΨΔ-95Ρ // ΩΑΥΤΩΨΔ-ΔΙ4 // 7ΘΨΨΩΨΔ-ΛΙΑ // Ω9ΗΥΩΨΔ-Κ2Μ // ΩΖΜΩΩΨΔ-Χ1Θ // ΒΙΥΚΩΨΔ-ΗΒΗ // 6ΒΔΕΩΨΔ-ΩΞΤ // Β5ΓΛΩΨΔ-ΕΓ2 // ΒΙ0ΒΩΨΔ-Θ5Ε // ΒΙΨΓΩΨΔ-ΦΣ8]

 

Μαχ… Π.

[6ΩΝΚΩΨΔ-ΦΕΙ // ΩΗΦΘΩΨΔ-9ΕΤ // 67ΗΩΩΨΔ-Σ73 // Ω02ΑΩΨΔ-ΤΔΣ // ΒΙΥ1ΩΨΔ-Ψ1Ζ // 7ΨΧΜΩΨΔ-ΣΗ6 // 7ΧΝΙΩΨΔ-9ΛΙ // Ω971ΩΨΔ-8Κ1 // ΩΝ9ΩΩΨΔ-8ΜΙ // ΩΞΑΕΩΨΔ-Ρ90 // Ω6ΕΩΩΨΔ-Β1Π // 6ΠΤΛΩΨΔ-ΛΝΠ // 7ΖΓΑΩΨΔ-Ξ4Ρ // Ω3Υ7ΩΨΔ-ΗΜΟ // 7ΕΩΒΩΨΔ-0ΔΓ // 45Ψ6ΩΨΔ-ΟΚΗ // 457ΞΩΨΔ-ΗΟΗ // 4ΑΘΚΩΨΔ-Γ]

 

Αγγ… Αφοι

[Ω6Ζ9ΩΨΔ-4Φ4 // 7Τ3ΞΩΨΔ-ΛΤΗ // 73ΝΙΩΨΔ-Λ7Ξ // Ω6ΦΚΩΨΔ-ΧΝΦ // 73Μ7ΩΨΔ-ΣΧΘ // 6ΣΑ6ΩΨΔ-ΘΓΔ // ΩΠ22ΩΨΔ-86Φ // 7ΨΠΗΩΨΔ-Δ5Φ // 66ΠΜΩΨΔ-ΕΡΓ // 6Ε9ΓΩΨΔ-Β2Υ // 77ΣΤΩΨΔ-7Ε3 // 7Μ8ΩΩΨΔ-9ΟΝ // ΒΙΗ5ΩΨΔ-ΩΔΙ // 7ΙΣ9ΩΨΔ-5Σ5 // ΒΙΙ6ΩΨΔ-Σ6Π // ΒΙΥΞΩΨΔ-ΙΧ3 // ΒΙΞΟΩΨΔ-394 // ΒΛ1ΠΩΨΔ-4ΣΕ // ΒΙΗΥΩΨΔ-ΥΣ0]

 

ART… L. ABEE

[72ΙΔΩΨΔ-ΖΔΔ // 6Ξ3ΣΩΨΔ-719 // ΩΔΙΨΩΨΔ-ΚΩΤ // 7ΙΕΑΩΨΔ-Σ6Ω // 77ΜΘΩΨΔ-ΛΨΘ // 6ΕΒΖΩΨΔ-31Ρ // 68ΜΑΩΨΔ-Ξ6Π // 631ΗΩΨΔ-ΙΡΚ // ΩΓΡΒΩΨΔ-ΔΞ5 // Ω3ΚΜΩΨΔ-ΤΚΝ // 753ΕΩΨΔ-Τ0Ψ // 72Γ9ΩΨΔ-ΔΩΖ // Ω5ΕΡΩΨΔ-ΔΡΖ // ΨΩ8ΥΩΨΔ-9ΚΛ]

 

Βλασ… Κ.

[7ΞΖ1ΩΨΔ-ΕΘΠ // 6ΟΛ3ΩΨΔ-3ΦΘ // 7ΒΑ1ΩΨΔ-Π6Η // 7Ν8ΖΩΨΔ-Β5Υ // 643ΩΩΨΔ-ΗΥΝ // ΨΚΟΡΩΨΔ-ΒΜΩ // ΩΕΨΕΩΨΔ-ΨΑΡ // 63ΡΞΩΨΔ-ΝΥ3 // 6ΧΓΥΩΨΔ-ΒΜΙ // ΩΔΜΠΩΨΔ-09Ψ // 6Ω40ΩΨΔ-86Ζ // 7ΦΩΧΩΨΔ-ΑΒ1 // 6ΕΕΔΩΨΔ-8ΩΕ // ΩΛΧΟΩΨΔ-Γ6Ε // 7ΓΗΜΩΨΔ-Β3Δ // Ψ9ΘΥΩΨΔ-ΞΡΡ // Ψ9Ε0ΩΨΔ-ΣΛΧ // ΩΒΗ1ΩΨΔ-ΚΥΘ // Ω0Β2ΩΨΔ-ΜΕΟ // 7ΗΧΦΩΨΔ-ΜΨ9 // Ω57ΡΩΨΔ-ΓΤ8 // 70ΤΘΩΨΔ-ΤΟΜ // ΒΜΙΒΩΨΔ-9ΒΨ // 61ΕΚΩΨΔ-ΓΗ3 // 78Ε8ΩΨΔ-9Ν3 // 7ΚΘΑΩΨΔ-3ΑΨ // 6Ο5ΒΩΨΔ-970 // 7ΔΠ4ΩΨΔ-ΨΘΛ // ΩΞ9ΗΩΨΔ-ΝΓΞ // 788ΘΩΨΔ-Ο9Υ // ΒΙΗΜΩΨΔ-ΧΒ0 // ΩΝΧΣΩΨΔ-ΙΗΜ // ΩΤΓ5ΩΨΔ-ΝΦΙ // 7ΑΒΨΩΨΔ-ΩΨ4 // 7Φ78ΩΨΔ-ΟΘΤ // ΒΙ07ΩΨΔ-ΚΕ5 // 7Ω3ΧΩΨΔ-Χ08 // 6Τ8ΤΩΨΔ-ΞΓΞ // 6ΚΦ0ΩΨΔ-ΔΧΗ // Ω14ΑΩΨΔ-ΩΡΠ // ΒΙΙ9ΩΨΔ-2Υ6 // 7Κ2ΝΩΨΔ-ΧΞΑ // 7ΘΡ4ΩΨΔ-33Υ // 69ΔΓΩΨΔ-ΖΟΖ // 7ΖΤ3ΩΨΔ-ΥΞ4 // 7Ν6ΗΩΨΔ-ΡΓΧ // 7ΨΞΧΩΨΔ-Σ27 // Β31ΡΩΨΔ-ΩΥ8 // 75ΜΡΩΨΔ-ΤΛ5 // 7ΑΧ7ΩΨΔ-Ε0Ο // 6ΝΒ4ΩΨΔ-Μ2Ν // ΒΜ3ΠΩΨΔ-ΚΒΠ // ΩΟ5ΠΩΨΔ-4ΩΤ // 73ΥΑΩΨΔ-4Θ5 // ΒΙΗΜΩΨΔ-8ΛΧ // ΩΨΩΦΩΨΔ-Ω0Ι // ΒΙ09ΩΨΔ-8Κ8 // 6Γ0ΖΩΨΔ-Ξ2Α // ΒΙ07ΩΨΔ-ΝΝ0 // Ω7ΘΖΩΨΔ-ΜΓ6 // ΒΙΗ2ΩΨΔ-34Υ // ΒΙ09ΩΨΔ-Ρ7Ξ // ΒΙΗΥΩΨΔ-ΠΕΥ // ΒΙΚΣΩΨΔ-ΟΩΜ // ΒΙΗΤΩΨΔ-ΞΜΟ // ΒΙΚΣΩΨΔ-Ζ86 // ΒΙΗΗΩΨΔ-ΨΑΚ // ΒΙΚΣΩΨΔ-Ξ62 // ΒΙΗΤΩΨΔ-Ο7Ω // ΒΙΗΗΩΨΔ-Ζ4Α // ΒΙΗΗΩΨΔ-ΤΞΦ // ΒΙΗ3ΩΨΔ-14Μ // ΒΙΗΤΩΨΔ-ΦΟΡ // ΒΙΚΜΩΨΔ-6ΨΖ // ΒΙΚΣΩΨΔ-ΚΓ8 // 4Α5ΜΩΨΔ-ΒΕΡ]

 

Τερ… Αφοι

[ΩΙΟ5ΩΨΔ-4ΨΓ // 7ΧΡΡΩΨΔ-ΗΔΛ // 7ΗΚ8ΩΨΔ-Η2Κ // Ψ71ΞΩΨΔ-ΖΝ3 // ΩΙΒΓΩΨΔ-3ΒΘ // 79ΤΑΩΨΔ-Β5Β // ΩΗΤΞΩΨΔ-ΝΦ0 // 7ΥΜΔΩΨΔ-Σ7Φ // 6Κ5ΒΩΨΔ-3ΛΝ // 64Ν6ΩΨΔ-ΩΧ1 // 7Η4ΨΩΨΔ-ΝΗΡ // Ω4ΥΙΩΨΔ-ΩΗ4 // ΩΗΚ2ΩΨΔ-ΨΥ3 // 6ΨΔΟΩΨΔ-ΒΨΖ // 6ΠΜΘΩΨΔ-4ΒΨ // 6ΗΘΤΩΨΔ-ΖΨΤ // ΨΛΦ8ΩΨΔ-8ΤΧ // 6ΔΟΩΩΨΔ-4ΜΟ // 78Μ1ΩΨΔ-9ΛΑ // ΩΑΩΝΩΨΔ-Η0Η // 68ΥΦΩΨΔ-0ΑΟ // 6Ψ91ΩΨΔ-ΗΧ4 // ΨΞΝΕΩΨΔ-Ο9Ψ // Ω61ΘΩΨΔ-5ΡΨ // ΨΩ19ΩΨΔ-73Κ // 6ΘΥΘΩΨΔ-ΒΙΧ // ΩΛ03ΩΨΔ-3ΓΩ // Ω2ΛΞΩΨΔ-9Ι6 // 6Ν7ΚΩΨΔ-ΕΗΓ // ΩΤΧΧΩΨΔ-ΚΦΕ // ΩΠ04ΩΨΔ-ΔΔΘ // 70Β6ΩΨΔ-Ο53 // Ω1ΥΕΩΨΔ-1ΜΞ // ΩΝΟΡΩΨΔ-41Μ // ΩΛΚΦΩΨΔ-7ΩΩ // ΩΙΟ6ΩΨΔ-19Ζ // 7Σ6ΕΩΨΔ-Θ7Ο // 6ΕΥΚΩΨΔ-ΣΝΦ // 7ΝΗΑΩΨΔ-6ΧΡ // ΒΧΖΔΩΨΔ-0ΟΤ // 7817ΩΨΔ-5ΘΨ // Ω4ΩΙΩΨΔ-5ΩΗ // ΒΙΔΖΩΨΔ-ΗΞ3 // 76ΛΥΩΨΔ-ΙΛ0 // Ψ7ΡΚΩΨΔ-Θ7Θ]

 

Inf… Μονοπρόσωπη ΙΚΕ

[631ΘΩΨΔ-ΩΟΓ // 6ΝΝ6ΩΨΔ-ΞΞΣ // 6ΔΥ2ΩΨΔ-ΠΡΛ // 6ΣΞΥΩΨΔ-Φ5Θ // 6ΖΗΘΩΨΔ-ΦΗΙ // 7ΔΝΖΩΨΔ-Κ51 // ΩΜ2ΚΩΨΔ-Ι9Ζ // 6Ν4ΦΩΨΔ-ΡΑΓ // ΩΔΑΔΩΨΔ-ΡΗΧ // ΩΓΘ7ΩΨΔ-ΡΩΥ // Ω3ΠΕΩΨΔ-ΙΥΟ // Ψ7ΧΞΩΨΔ-ΝΡΧ // 7ΗΧΛΩΨΔ-Ε8Π // 78Θ1ΩΨΔ-ΒΕΧ // 6ΖΣΠΩΨΔ-2ΗΞ // Ω8ΩΔΩΨΔ-3Η8 // Ω7ΛΝΩΨΔ-ΩΜΙ // 61ΖΥΩΨΔ-ΕΨΟ // 65Ω7ΩΨΔ-ΠΩ9 // 6ΖΔΧΩΨΔ-Β05]

 

Info… Α.Ε.

[70Χ2ΩΨΔ-ΟΗ4 // Ω0ΑΖΩΨΔ-ΨΜΡ // ΩΣ1ΣΩΨΔ-564 // 6ΦΣΜΩΨΔ-ΨΝΩ // ΩΜΡΠΩΨΔ-645 // ΩΠ8ΓΩΨΔ-ΟΕ9 // 6ΕΧΧΩΨΔ-Υ1Π // 718ΥΩΨΔ-4Ι5 // 7ΧΨΒΩΨΔ-ΠΕΥ // 76Ω8ΩΨΔ-ΒΗΙ // 6ΕΣΗΩΨΔ-ΛΞΤ // 73ΚΡΩΨΔ-3ΗΦ // 7022ΩΨΔ-34Ε // 64ΠΒΩΨΔ-2ΥΚ // ΩΡΞΖΩΨΔ-ΣΑ4 // 6ΚΟ8ΩΨΔ-ΠΩΕ // 7ΞΜΧΩΨΔ-Δ97 // ΩΣΔ5ΩΨΔ-3ΔΛ // 6ΠΒΓΩΨΔ-ΒΥΡ // ΩΕΒ1ΩΨΔ-48Ω // ΩΕΦ8ΩΨΔ-ΠΤΒ // Ψ48ΨΩΨΔ-6ΓΕ // Ω7Π8ΩΨΔ-ΚΝΞ // ΩΔ2ΚΩΨΔ-0ΑΕ // 7ΓΖ2ΩΨΔ-ΤΕΓ // Ω4Ν8ΩΨΔ-Γ7Τ // 7ΞΧ2ΩΨΔ-7ΕΧ // 68ΠΥΩΨΔ-ΓΕΝ // 6ΗΜΚΩΨΔ-ΥΚΥ // ΩΛΘΠΩΨΔ-ΣΝΚ // 7Ι1ΔΩΨΔ-8Δ3 // 6Ξ47ΩΨΔ-7ΘΔ // 730ΧΩΨΔ-ΧΒ5 // 6ΩΗ8ΩΨΔ-ΚΥ2 // ΩΞΘΘΩΨΔ-ΥΩΧ // ΒΙΦ8ΩΨΔ-5ΜΔ // 6ΤΗ2ΩΨΔ-76Σ // ΒΙΦ8ΩΨΔ-3Ξ8 // 67ΛΔΩΨΔ-3Β8 // 69ΗΑΩΨΔ-ΜΣΘ // 7ΩΟΦΩΨΔ-5ΓΣ // ΒΙ0ΕΩΨΔ-1ΒΠ // 67ΚΝΩΨΔ-ΚΘΥ // ΒΙ07ΩΨΔ-ΙΓΤ // 7Π2ΛΩΨΔ-ΣΛΚ // 7ΜΣΞΩΨΔ-Θ59 // Ω9Ψ6ΩΨΔ-254 // ΒΙ07ΩΨΔ-62Ρ // 6ΚΙΡΩΨΔ-ΝΒΑ // ΩΦΑ7ΩΨΔ-3ΣΤ // 7ΩΞΕΩΨΔ-767 // 7ΤΙΡΩΨΔ-00Ο // ΒΙΦΥΩΨΔ-ΕΘΗ // 7Σ6ΘΩΨΔ-ΞΕ7 // ΩΑΟΗΩΨΔ-ΜΤΥ // ΒΙΦΥΩΨΔ-ΜΞ4 // 6ΕΕ8ΩΨΔ-Π2Ν // 7Η40ΩΨΔ-Ζ4Κ // 7Υ77ΩΨΔ-7ΑΡ // ΒΙΗΝΩΨΔ-ΒΧΝ // Ω6ΔΥΩΨΔ-609 // ΩΦΜ5ΩΨΔ-1ΗΕ // ΒΙΗΝΩΨΔ-Ω1Ξ // ΒΙΗΝΩΨΔ-Λ6Υ // Ω7ΕΧΩΨΔ-Ζ5Ν // ΒΙ0ΕΩΨΔ-5ΡΚ // 6ΝΙΞΩΨΔ-Δ9Τ // 7ΡΦ1ΩΨΔ-ΩΙΟ // Ω1ΝΡΩΨΔ-ΡΓΘ // ΒΙΕΒΩΨΔ-ΟΣΙ // ΒΙΕΒΩΨΔ-5ΞΤ // ΒΙΕ9ΩΨΔ-4Ε0 // ΒΙΕΒΩΨΔ-793 // ΒΙΚΝΩΨΔ-1Ψ5 // ΒΙΕ9ΩΨΔ-ΣΜΘ // ΒΙΕ9ΩΨΔ-Ε31 // ΒΙΕ9ΩΨΔ-ΤΘΟ // ΒΙΕΒΩΨΔ-ΖΒ7 // ΒΙΗΦΩΨΔ-ΣΩΑ // ΒΙΕ9ΩΨΔ-7ΞΣ]

 

Αργ… Δ.

[ΩΗ5ΖΩΨΔ-1ΓΞ // 7ΣΨΧΩΨΔ-7Ν8 // 6ΘΑΚΩΨΔ-2Ο1 // 6ΚΩΙΩΨΔ-Β4Η // 7ΒΧΡΩΨΔ-0ΓΟ // 792ΡΩΨΔ-9Θ5 // 7ΔΤΡΩΨΔ-ΗΣΤ // 7ΦΧΨΩΨΔ-Κ2Ξ // 7ΗΠΤΩΨΔ-ΦΕ0 // Β83ΧΩΨΔ-Τ8Ω // ΒΝΒΟΩΨΔ-ΧΡΩ // Ω54ΚΩΨΔ-ΜΣΓ // 657ΣΩΨΔ-ΛΣΜ // ΩΡΙ2ΩΨΔ-Ο31 // ΒΙΙ7ΩΨΔ-ΗΔ3 // ΩΙ1ΣΩΨΔ-ΛΑΣ // ΒΙΦ2ΩΨΔ-4ΧΠ // 7ΟΨΟΩΨΔ-ΕΘ4 // ΒΙΕΚΩΨΔ-7ΑΤ // ΒΙΚΝΩΨΔ-Λ99 // 6Β3ΣΩΨΔ-2ΥΛ]

 

Καρ… Γ.

[Ω9ΝΨΩΨΔ-ΙΑ3 // 661ΕΩΨΔ-ΟΡΘ // 7Σ1ΕΩΨΔ-Π31 // 6Θ2ΔΩΨΔ-ΕΞΕ // ΩΑΨΤΩΨΔ-03Λ // ΩΟΤΔΩΨΔ-Λ3Φ // 7ΚΖΤΩΨΔ-ΧΤ3 // 7Χ3ΝΩΨΔ-7ΜΛ // 7Λ3ΤΩΨΔ-ΠΣΧ // 66ΖΣΩΨΔ-61Μ // 7Λ2ΠΩΨΔ-42Α // 7ΝΒΗΩΨΔ-ΖΒΡ // ΩΝΧΔΩΨΔ-1ΟΖ // Ψ7ΤΣΩΨΔ-Ε64 // 74ΡΑΩΨΔ-ΨΙΝ // 7ΨΑΩΩΨΔ-Ω9Χ // ΒΙΦ2ΩΨΔ-ΧΔΨ // ΒΝΠΩΩΨΔ-ΙΑΨ // ΒΙΦΖΩΨΔ-9ΧΣ // ΒΙΙ7ΩΨΔ-Π0Ε // ΩΤΘΦΩΨΔ-61Μ // 64ΜΩΩΨΔ-ΛΩ5 // ΩΛ55ΩΨΔ-Γ0Ω // ΩΞΚΒΩΨΔ-ΙΛ4 // Ω9ΒΚΩΨΔ-2ΚΖ // Ω8ΚΕΩΨΔ-ΧΗΚ // ΒΜ3ΠΩΨΔ-ΝΥΚ // ΩΔΗΓΩΨΔ-5ΩΥ // 7Κ8ΟΩΨΔ-ΦΒ2 // ΒΙΚΤΩΨΔ-ΦΨΡ // ΒΙΞΠΩΨΔ-Ι0Λ // ΒΙΞΡΩΨΔ-Λ4Ν // ΒΙΗΤΩΨΔ-Τ1Ο // ΒΙΚ3ΩΨΔ-8ΤΦ // ΒΙΗΗΩΨΔ-3ΑΥ // ΒΙΗΤΩΨΔ-ΣΙΚ // Ω9ΧΡΩΨΔ-Ε0Ι]

 

Κου…. Ε.

[ΩΛ1ΦΩΨΔ-ΑΣ4 // 6ΟΛΛΩΨΔ-36Χ // 6ΦΨΘΩΨΔ-ΠΣΥ // 6ΟΠΟΩΨΔ-0ΛΖ // Ω0ΘΜΩΨΔ-ΣΕ8 // ΩΑΒ7ΩΨΔ-Δ6Σ // 7ΑΛΙΩΨΔ-Δ71 // ΩΩΕΕΩΨΔ-ΦΛΩ // 7004ΩΨΔ-ΙΦΩ // ΩΞ18ΩΨΔ-ΧΜΔ // 7Γ2ΠΩΨΔ-5ΘΞ // Ω7ΓΚΩΨΔ-Φ12 // 7Χ5ΩΩΨΔ-ΩΦΥ // 68Β4ΩΨΔ-2ΗΣ // 7Ρ5ΝΩΨΔ-Τ1Υ // 63Ι4ΩΨΔ-ΕΛΤ // ΩΠΖΔΩΨΔ-ΚΦ4 // 7315ΩΨΔ-Φ98 // 61Χ1ΩΨΔ-76Η // 78ΖΤΩΨΔ-55Ν // 69Μ4ΩΨΔ-6ΤΟ // Ω1Μ1ΩΨΔ-ΣΧΡ // 6ΟΟΡΩΨΔ-0ΑΠ // ΩΨ1ΝΩΨΔ-ΔΚ8 // 7ΔΤΗΩΨΔ-9ΣΠ // 7ΔΡ6ΩΨΔ-ΞΝ3 // ΩΑΨ7ΩΨΔ-Ζ5Δ // 7ΡΡΓΩΨΔ-Ι2Τ // 7ΦΨ6ΩΨΔ-5Ν8 // ΩΥΖ8ΩΨΔ-ΥΚΠ // ΩΚΑ8ΩΨΔ-69Κ // ΩΦ4ΚΩΨΔ-Π7Η // 73ΒΟΩΨΔ-ΥΚ1 // 7ΞΜΗΩΨΔ-ΚΣΩ // 7ΟΜΗΩΨΔ-ΑΥΘ // ΩΚΛΔΩΨΔ-ΝΙΤ // ΒΝΔΕΩΨΔ-6Γ2 // 6ΞΠΗΩΨΔ-ΧΦ2 // ΩΓ0ΙΩΨΔ-ΔΜΓ // 60Ε0ΩΨΔ-ΓΗΒ]

 

Σκλ… Α.

[Ω29ΧΩΨΔ-ΞΙΟ // ΨΞ6ΑΩΨΔ-ΙΔΝ // 7Δ9ΖΩΨΔ-0ΟΘ // Ω4Π6ΩΨΔ-Τ6Γ // 6ΧΤΡΩΨΔ-ΗΗΙ // 6ΧΧΩΩΨΔ-ΤΤΦ // 69Υ3ΩΨΔ-ΘΓΜ // ΩΒΣΝΩΨΔ-8ΓΞ // 7ΑΟ7ΩΨΔ-ΡΦ1 // 7Ι5ΔΩΨΔ-Γ37 // Ω287ΩΨΔ-Β71 // 79ΚΒΩΨΔ-ΣΔΙ // Ψ4Ι9ΩΨΔ-26Τ // ΨΙ6ΨΩΨΔ-Π0Ο // ΩΟΒΔΩΨΔ-Ξ1Ρ // 7Σ76ΩΨΔ-ΖΛΠ // 695ΜΩΨΔ-ΕΜΤ // 7ΥΧΑΩΨΔ-ΡΨΝ // 7Υ4ΗΩΨΔ-ΩΧ3 // Ω9Ο8ΩΨΔ-49Λ // 7ΘΘΩΩΨΔ-ΝΔ8 // ΩΧΤΚΩΨΔ-89Ν // Ω0ΟΘΩΨΔ-ΕΜΗ // 6ΘΣΘΩΨΔ-ΣΤΞ // 7Σ4ΡΩΨΔ-ΚΩ4 // 7ΧΘΕΩΨΔ-0Ι2 // 75ΝΙΩΨΔ-ΦΩ0 // ΩΠΚΞΩΨΔ-ΕΥΠ // 6ΧΓΕΩΨΔ-6ΣΖ // 6ΔΕΔΩΨΔ-ΣΤΦ // ΩΚΙ3ΩΨΔ-Φ7Τ // Ω1ΣΚΩΨΔ-ΦΩ8 // 6ΗΣΘΩΨΔ-30Χ // Ω71ΑΩΨΔ-ΟΥΝ // 6ΝΘ0ΩΨΔ-8ΛΙ // 7Ι9ΩΩΨΔ-ΛΧ6 // ΩΣΜ5ΩΨΔ-9Ι1 // ΩΦ5ΕΩΨΔ-ΠΡΟ // ΩΓΘ4ΩΨΔ-ΒΒ3 // 6ΝΧΤΩΨΔ-Δ62 // 6ΞΔ5ΩΨΔ-Β9Δ // 6ΜΖΔΩΨΔ-Ζ1Ω // Ω1Α4ΩΨΔ-ΡΧΤ // ΩΒΑΓΩΨΔ-Υ60 // 74ΒΦΩΨΔ-ΔΘΒ // 7ΜΔΥΩΨΔ-ΛΛ1 // ΩΝΨ1ΩΨΔ-5Ρ7 // 7ΒΥΘΩΨΔ-Δ9Γ // ΩΟ9ΜΩΨΔ-Ν7Φ // 7ΘΥΙΩΨΔ-93Ε // 7ΜΚΗΩΨΔ-ΕΟ5 // 7ΟΛ1ΩΨΔ-ΦΤΒ // Β5Υ9ΩΨΔ-ΠΗΒ // Ω4Α3ΩΨΔ-ΕΒ9 // ΩΨΝ6ΩΨΔ-Β6Ψ // 7Ε7ΥΩΨΔ-ΙΕΝ // ΒΙΚΘΩΨΔ-2ΦΓ // 4Α32ΩΨΔ-Ν // 4ΑΘ3ΩΨΔ-7 // 45ΟΛΩΨΔ-1Γ4 // 45ΟΛΩΨΔ-06Φ]

 

Θωμ… Γ.

[6ΚΞ0ΩΨΔ-ΝΡΛ // Ω2ΣΑΩΨΔ-Ψ7Ω // 6ΧΕΚΩΨΔ-ΤΩΑ // Ω970ΩΨΔ-ΖΩΘ // 7ΚΖΛΩΨΔ-2ΡΟ // 76Ο8ΩΨΔ-1Σ2 // 60ΩΛΩΨΔ-6ΞΓ // 7Ν1ΨΩΨΔ-ΔΛΓ // Ω9Τ1ΩΨΔ-9Ρ0 // 6ΗΗ2ΩΨΔ-ΒΟ6 // Ω2ΡΓΩΨΔ-ΔΝΥ // 62ΨΦΩΨΔ-ΔΑΓ // ΩΖΠΒΩΨΔ-7ΣΡ // 66ΙΠΩΨΔ-ΧΕΖ // 71ΩΦΩΨΔ-Γ69 // 7ΥΑΓΩΨΔ-Θ5Σ // 7ΦΗ4ΩΨΔ-Λ1Ι // ΩΗΩΧΩΨΔ-ΖΕΤ // ΩΤΕΡΩΨΔ-ΗΑ7 // Ω53ΜΩΨΔ-Τ2Σ // 6Π51ΩΨΔ-Υ0Κ // ΩΣΡΥΩΨΔ-ΤΘ3 // 7Ζ6ΚΩΨΔ-Μ3Ζ // 6ΩΓ5ΩΨΔ-99Θ // ΩΑ4ΒΩΨΔ-ΧΓ4 // 7ΓΗ8ΩΨΔ-4Ν0 // Ω529ΩΨΔ-1Γ2 // ΩΠΤΚΩΨΔ-56Κ // Β2ΒΘΩΨΔ-Ρ1Ψ // 6ΟΨΦΩΨΔ-1ΨΡ // ΩΥ7ΑΩΨΔ-44Μ // ΩΝΥΙΩΨΔ-8ΓΑ // ΩΟΩΒΩΨΔ-ΨΝΧ // Β2Ε0ΩΨΔ-ΙΦΩ // ΩΙ5ΞΩΨΔ-09Τ // Ω1ΖΒΩΨΔ-3Τ7 // 7Α4ΤΩΨΔ-Τ6Τ // ΒΙΦΖΩΨΔ-ΤΩ9 // 77Λ5ΩΨΔ-Ο7Ξ // 67ΤΙΩΨΔ-ΕΛ3 // 6ΟΑΨΩΨΔ-Κ1Η // ΩΝΕ7ΩΨΔ-ΨΓ2 // 67ΩΜΩΨΔ-9Η1 // 7Θ18ΩΨΔ-86Γ // ΒΙΕΒΩΨΔ-Η7Γ // ΒΙΗΤΩΨΔ-ΔΥΜ // 4Α35ΩΨΔ-Ν // 4ΑΘ7ΩΨΔ-8 // 4Α31ΩΨΔ-Σ // 4Α31ΩΨΔ-Ν // 4Α58ΩΨΔ-8ΡΘ // 4Α5ΜΩΨΔ-ΞΤΑ // 4ΑΘΡΩΨΔ-3 // 4ΑΘ7ΩΨΔ-Σ // ΩΜ5ΞΩΨΔ-Φ9Η // Ω6Ψ6ΩΨΔ-Σ3Ε]

 

Ελε… Α.

[ΩΚΕΦΩΨΔ-5ΘΣ // ΩΦΩΔΩΨΔ-7ΡΩ // Ω86ΚΩΨΔ-ΠΡ2 // Ω6ΛΓΩΨΔ-ΠΙΜ // 6ΨΚΙΩΨΔ-42Ι // 6ΡΦΡΩΨΔ-ΕΙΘ // Β5Δ7ΩΨΔ-2ΕΙ // ΒΜΛΤΩΨΔ-ΙΓΠ // ΒΙΦ2ΩΨΔ-2ΟΝ // 6ΦΒΚΩΨΔ-ΨΧΞ // ΒΙ09ΩΨΔ-Λ7Λ // ΒΙΙ6ΩΨΔ-ΟΗΦ // ΒΙΞΡΩΨΔ-ΧΗ2 // 4ΑΜΩΩΨΔ-5Μ7 // 45ΒΝΩΨΔ-ΥΙΓ // 457ΛΩΨΔ-3ΑΝ // 4Α8ΤΩΨΔ-ΖΘΩ // 4Α8ΠΩΨΔ-ΠΘΧ // 4Α8ΦΩΨΔ-7Ω9 // 4ΑΣ4ΩΨΔ-Ρ57 // 4Α8ΟΩΨΔ-ΑΞΡ // 4Α3ΣΩΨΔ-Ο // 4ΑΜΩΩΨΔ-Φ77 // 4ΑΜΩΩΨΔ-ΑΧ9]

 

Σου… Ι.

[68ΨΗΩΨΔ-Α1Κ // 7ΛΠΧΩΨΔ-ΣΟ2 // 6Σ6ΒΩΨΔ-ΗΞ4 // 6ΗΘ6ΩΨΔ-ΔΕΜ // ΩΡ6ΕΩΨΔ-ΕΨΗ // 7Μ2ΗΩΨΔ-ΝΤ2 // 6ΕΞ2ΩΨΔ-3ΕΦ // 6ΡΜΖΩΨΔ-ΞΚΓ // ΩΛΚΣΩΨΔ-Ν5Θ // 6ΕΒ6ΩΨΔ-Λ06 // 6ΙΚ0ΩΨΔ-Η9Ψ // 74ΧΩΩΨΔ-9ΙΕ // ΩΓ8ΟΩΨΔ-Υ31 // ΩΚΒΞΩΨΔ-ΔΗ1 // 6ΦΛΚΩΨΔ-Κ4Λ]

 

Χαρ… Α. κ Σια Ε.Ε.

[ΩΦΒΠΩΨΔ-Χ6Φ // 65ΞΑΩΨΔ-9ΩΖ // Ω29ΦΩΨΔ-9ΜΙ // 6ΡΔΨΩΨΔ-ΘΗΑ // 6ΒΙΥΩΨΔ-ΑΗ7 // 7ΙΗΑΩΨΔ-ΡΓ7 // 6ΖΞΟΩΨΔ-5ΒΜ // 6ΕΑΙΩΨΔ-ΛΜ1 // ΨΞΡΠΩΨΔ-ΟΑ2 // 703ΔΩΨΔ-ΩΜ7 // 66Μ9ΩΨΔ-0Τ7 // 6ΟΩ8ΩΨΔ-4ΜΔ // Ω3ΨΑΩΨΔ-ΡΤΔ // 6Η9ΜΩΨΔ-ΡΙΩ // 6ΤΘΙΩΨΔ-20Ε // 7ΜΩ2ΩΨΔ-5ΗΦ // ΩΑ14ΩΨΔ-Ζ6Β // 7ΚΒ5ΩΨΔ-ΕΡ7 // 679ΦΩΨΔ-0Ξ0 // ΩΤΣΔΩΨΔ-Π00 // 73Ι5ΩΨΔ-4ΜΔ // 6ΟΨΘΩΨΔ-Ε6Η // ΒΧΤ9ΩΨΔ-ΔΚΤ // ΩΖΔΞΩΨΔ-ΟΨΥ // ΩΞΔ0ΩΨΔ-24Α // 6Ε86ΩΨΔ-Λ5Φ // 6ΔΡΕΩΨΔ-Λ10 // Ω8ΜΑΩΨΔ-Ν6Τ // 61ΣΤΩΨΔ-ΧΩΝ]

 

Παν… Δ.

[79ΑΡΩΨΔ-4ΣΟ // 6ΧΒΚΩΨΔ-ΔΞΚ // 6Τ88ΩΨΔ-0ΘΤ // Ω96ΟΩΨΔ-0ΚΓ // Ψ9Ε5ΩΨΔ-8ΥΣ // 77Α7ΩΨΔ-Ξ20 // 64Λ1ΩΨΔ-ΟΘΜ // 6ΛΝΗΩΨΔ-ΟΜΔ // 79ΡΧΩΨΔ-5ΞΞ // 7ΜΤΒΩΨΔ-Ξ9Η // 6ΒΡΝΩΨΔ-Ε7Δ // ΩΝ32ΩΨΔ-Η62 // ΩΣΥ5ΩΨΔ-1ΓΒ // 6ΣΖΕΩΨΔ-ΡΗΒ // Ω0ΓΙΩΨΔ-Β13 // 6ΨΙΨΩΨΔ-ΒΒΤ // 7Λ9ΡΩΨΔ-0ΔΛ // ΒΖΩΤΩΨΔ-6ΤΤ // 79ΝΞΩΨΔ-8Σ2 // 7ΚΦ4ΩΨΔ-41Ο // 6ΥΨΥΩΨΔ-ΛΓ1]

 

Δαμ… Γ.

[73ΠΣΩΨΔ-738 // 6ΖΡ0ΩΨΔ-Ξ5Χ // 6ΤΝΣΩΨΔ-ΟΥ6 // 70ΠΜΩΨΔ-Β9Φ // ΩΩΓΩΩΨΔ-Τ29 // 6ΒΗΗΩΨΔ-ΛΟΟ // 7ΣΥΚΩΨΔ-4ΞΟ // ΨΠ2ΤΩΨΔ-ΖΒΕ // ΩΦΔ8ΩΨΔ-ΕΓΡ // 6Λ6ΞΩΨΔ-Τ8Ψ // ΒΙΦΖΩΨΔ-ΞΓΥ // ΒΙ07ΩΨΔ-4Κ6 // 6ΩΛΔΩΨΔ-8ΙΦ // ΒΙ09ΩΨΔ-ΘΚΡ // 75Γ4ΩΨΔ-1ΦΗ // Β3ΙΩΩΨΔ-Η01 // 7ΞΤΑΩΨΔ-ΞΚ2 // ΒΝΜΝΩΨΔ-Δ0Κ // ΩΦΛΥΩΨΔ-ΝΩΦ // ΒΙΗΧΩΨΔ-01Ρ // 7ΝΖΣΩΨΔ-8ΟΙ // Ω1ΔΠΩΨΔ-Π9Ν // ΒΙΗΥΩΨΔ-ΣΓ2 // ΒΙΚΜΩΨΔ-4Ρ0 // 4Α58ΩΨΔ-0ΥΓ]

 

Πετ… ΑΕ

[6ΞΑΑΩΨΔ-ΥΘ7 // ΩΔ5ΟΩΨΔ-ΖΒ8 // 6Ο6ΑΩΨΔ-ΗΥΠ // 7ΦΧΝΩΨΔ-857 // 6ΣΨΤΩΨΔ-1Η6 // 6Κ1ΒΩΨΔ-Υ16 // ΩΘ31ΩΨΔ-ΑΑΚ // 7ΤΟΒΩΨΔ-ΨΣΕ // 6Ψ60ΩΨΔ-Ν5Ξ // 6ΥΒΓΩΨΔ-3Η9 // Ω9ΛΝΩΨΔ-6ΕΑ // ΩΗΒ0ΩΨΔ-8ΑΥ // ΨΩ56ΩΨΔ-5Η9 // 70Ω1ΩΨΔ-442 // 6ΒΝΓΩΨΔ-ΙΘΤ // Ω2ΕΞΩΨΔ-Τ25 // 6ΡΞ3ΩΨΔ-ΟΧΦ // 6Δ41ΩΨΔ-0Φ8 // 7ΔΛ9ΩΨΔ-0ΣΑ // 772ΔΩΨΔ-ΑΚΗ // Ω8Θ2ΩΨΔ-9ΒΕ // 6Γ0ΤΩΨΔ-3ΟΞ // 7Α9ΥΩΨΔ-0ΗΓ // ΨΡΒΡΩΨΔ-ΛΓ8 // 640ΡΩΨΔ-ΖΟ1 // ΩΔ9ΕΩΨΔ-2Λ7 // Ω648ΩΨΔ-ΓΓ4 // 7ΤΛΙΩΨΔ-ΝΑΙ // ΩΛΓΖΩΨΔ-Μ1Η // ΩΔ45ΩΨΔ-ΠΦΨ // 7Η6ΑΩΨΔ-ΦΤΥ // ΩΣ6ΝΩΨΔ-ΕΑΧ // 6ΧΖΑΩΨΔ-ΞΛΚ // 7Β5ΚΩΨΔ-86Π // Ω244ΩΨΔ-66Ζ // ΩΒΕΗΩΨΔ-ΒΙΘ // ΩΒ2ΗΩΨΔ-Ο8Ο // Ω1ΠΒΩΨΔ-4Α7 // Ω08ΔΩΨΔ-122 // 7ΖΣΜΩΨΔ-190 // 7ΧΡ8ΩΨΔ-218 // 78Ζ1ΩΨΔ-9ΥΠ // ΩΔ4ΔΩΨΔ-Υ2Μ // 7ΛΨΜΩΨΔ-Π8Ε // ΩΞΚΠΩΨΔ-Σ5Υ // ΒΙΦΦΩΨΔ-ΙΒΠ // 7ΗΟΚΩΨΔ-ΜΚΓ // 7174ΩΨΔ-9ΒΥ // 6115ΩΨΔ-ΧΚΑ // ΩΞΕΠΩΨΔ-Π5Ψ // Ω9ΗΖΩΨΔ-3ΓΕ // ΩΦΘΘΩΨΔ-ΠΨ7 // ΩΦΡ0ΩΨΔ-9Α8 // ΒΙΦΑΩΨΔ-ΩΓΔ // 734ΛΩΨΔ-ΧΤΔ // ΩΛ95ΩΨΔ-Ν90 // ΩΔΟΓΩΨΔ-Σ04 // ΩΘ3ΣΩΨΔ-ΗΦ3 // 7ΓΩ3ΩΨΔ-ΩΩΗ // ΒΙΚΝΩΨΔ-ΦΧΕ // ΒΙΞΟΩΨΔ-Κ2Θ // ΒΙΚΥΩΨΔ-ΠΛΥ // 45ΒΧΩΨΔ-ΡΜΧ // 4ΑΜ4ΩΨΔ-ΤΤΖ // 4ΑΧ8ΩΨΔ-Ζ5Ε // 4570ΩΨΔ-ΟΥΥ // 4570ΩΨΔ-Ο6Λ // 4568ΩΨΔ-Γ2Τ // 4ΑΜ7ΩΨΔ-4ΒΓ // 4ΑΣ2ΩΨΔ-2Β1 // 4568ΩΨΔ-2ΞΥ // 45ΒΖΩΨΔ-7ΩΧ // 4Α5ΖΩΨΔ-ΜΙ1 // 4568ΩΨΔ-Δ1Θ // 4565ΩΨΔ-ΖΝΚ // 45ΨΠΩΨΔ-ΩΓ9 // 4565ΩΨΔ-5Ε4 // 4570ΩΨΔ-ΔΣ8 // 45ΨΟΩΨΔ-Φ07 // ΩΠ5ΣΩΨΔ-ΚΧ8 // 78ΞΦΩΨΔ-Δ1Ο]

 

Παπ… Ε. & ΣΙΑ ΟΕ

[7Λ5ΟΩΨΔ-2Ρ7 // ΩΦΦΩΩΨΔ-0ΔΝ // 7ΘΝ8ΩΨΔ-ΒΔΘ // 6Ξ5ΚΩΨΔ-ΒΥ2 // 6ΡΔ2ΩΨΔ-1Ο4 // 4565ΩΨΔ-ΒΒ4 // 4576ΩΨΔ-8ΜΖ // 4576ΩΨΔ-ΘΟΤ // 45Ψ4ΩΨΔ-ΕΜ2 // 456ΥΩΨΔ-ΗΥΧ // 4565ΩΨΔ-758 // 457ΒΩΨΔ-5ΥΘ // 45Ψ4ΩΨΔ-Λ6Μ // 4Α8ΗΩΨΔ-Ψ3Μ // 45Ψ6ΩΨΔ-Φ7Τ // 4577ΩΨΔ-06Ψ // 4570ΩΨΔ-7ΣΖ // 4577ΩΨΔ-Ε7Ω]

 

Fal… S.

[69ΟΗΩΨΔ-ΞΙΥ // 7ΣΜΛΩΨΔ-ΥΛ3 // Ψ4Ο9ΩΨΔ-189 // ΩΖΕΖΩΨΔ-ΙΛ7 // Ω525ΩΨΔ-9Μ4 // 6ΚΕΥΩΨΔ-ΡΨ5 // ΩΥ59ΩΨΔ-ΕΕΦ // 7ΑΖ8ΩΨΔ-0ΛΨ // Ω609ΩΨΔ-6Γ9 // 7Η8ΜΩΨΔ-Ρ1Φ // ΩΔΩ4ΩΨΔ-ΦΩΔ // 739ΡΩΨΔ-ΛΣΣ // 7ΗΧΨΩΨΔ-ΦΕΠ // ΩΥΕΜΩΨΔ-4ΜΓ // ΩΨΠΘΩΨΔ-9ΛΧ // 7ΘΧΙΩΨΔ-ΞΦ0 // 7Μ5ΨΩΨΔ-8ΔΧ // ΩΩ4ΟΩΨΔ-9Ψ8 // 6ΩΝΖΩΨΔ-Μ4Γ // 69ΑΘΩΨΔ-ΥΦΗ // 6Φ39ΩΨΔ-2ΙΦ // ΩΞΑΝΩΨΔ-1ΕΔ // ΩΖΙ8ΩΨΔ-5Μ3 // 7ΞΘ9ΩΨΔ-7ΘΤ] //

 

Γου… Ι.

[ΩΑ21ΩΨΔ-ΖΜ3 // 756ΨΩΨΔ-ΗΙΖ // ΩΠΚΒΩΨΔ-ΠΚ4 // 60ΡΔΩΨΔ-ΗΒ3 // ΨΠΙΑΩΨΔ-Α6Ε // ΩΞΩΧΩΨΔ-ΩΚΑ // 7ΘΡΓΩΨΔ-Β9Σ // 7Ω81ΩΨΔ-ΧΙΩ // 6ΥΖΘΩΨΔ-ΨΓΟ // Ω45ΘΩΨΔ-ΗΤΩ // Ω3ΖΓΩΨΔ-Υ4Κ // 7ΕΤΘΩΨΔ-ΡΕΜ // 7ΝΧΟΩΨΔ-Κ5Ξ // 7ΩΦ6ΩΨΔ-32Ρ // ΒΙΗ5ΩΨΔ-ΤΨΕ // 78ΠΝΩΨΔ-ΠΞΜ // ΩΒ08ΩΨΔ-6ΔΑ // ΒΙΥΞΩΨΔ-Ρ2Σ // ΒΙΥΞΩΨΔ-Ξ0Ω // ΒΙΨ9ΩΨΔ-ΚΜ0 // ΒΙΕΕΩΨΔ-Θ1Υ // 4ΑΘΙΩΨΔ-Η // 4Α3ΞΩΨΔ-Χ]

 

Κοσ… Α.

[7ΤΖ4ΩΨΔ-ΝΗΜ // ΩΤΕΔΩΨΔ-Κ57 // 698ΡΩΨΔ-ΩΡΟ // ΩΦΑ1ΩΨΔ-ΗΡΥ // 6ΣΦΓΩΨΔ-6ΘΘ // 6ΒΦΨΩΨΔ-ΡΩΥ // 628ΖΩΨΔ-Ε4Π // ΩΧ02ΩΨΔ-109 // 7ΒΘΘΩΨΔ-2ΡΜ // 6ΞΝΔΩΨΔ-ΞΒΦ // ΩΝΥ8ΩΨΔ-ΒΘΘ // 6Η0ΕΩΨΔ-7Α1 // 76ΨΟΩΨΔ-6ΩΤ // ΩΛ9ΜΩΨΔ-Λ7Ρ // Ω67ΣΩΨΔ-8Ρ1 // 733ΛΩΨΔ-Α5Η // ΩΣΠΑΩΨΔ-1ΕΠ // 6ΠΕΑΩΨΔ-Λ13 // ΩΔΑΑΩΨΔ-6ΤΥ // 7ΝΞΥΩΨΔ-ΨΒΣ // Ω1ΩΚΩΨΔ-ΩΜΣ // 6ΩΣΚΩΨΔ-ΡΣ7 // ΩΛΗΤΩΨΔ-ΩΘΜ // 6ΒΩ2ΩΨΔ-ΥΗΛ // ΩΛΩΧΩΨΔ-558 // 730ΝΩΨΔ-Ζ4Τ // 7ΚΟΖΩΨΔ-Θ8Ρ // 7ΩΘΚΩΨΔ-Ζ2Σ // 7Π4ΟΩΨΔ-ΚΨΜ // 7ΞΘΧΩΨΔ-ΓΦΙ // 7Φ5ΧΩΨΔ-9Τ8 // 7ΜΠΧΩΨΔ-Π1Υ // 634ΚΩΨΔ-4Κ5 // 6ΒΥΚΩΨΔ-Α30 // 7ΣΔ1ΩΨΔ-Π9Ζ // 7ΔΥΗΩΨΔ-3ΤΙ // 77ΘΝΩΨΔ-338 // 6ΚΩΘΩΨΔ-ΡΡ1 // 7ΡΗ7ΩΨΔ-10Τ // 7ΩΑΤΩΨΔ-ΥΔ1 // ΩΖΑΛΩΨΔ-1ΩΓ // Ω695ΩΨΔ-ΨΩΑ // 69ΚΤΩΨΔ-ΜΡΨ // 64Α4ΩΨΔ-4Β1 // 65Ι4ΩΨΔ-Γ6Ν // 6ΩΕΒΩΨΔ-ΙΤΗ // 6ΚΞΠΩΨΔ-7ΦΗ // 7ΥΙΑΩΨΔ-ΗΛΕ // 6ΘΞΨΩΨΔ-ΒΗΤ // ΩΔΔ8ΩΨΔ-89Ν // ΩΤΛΒΩΨΔ-ΧΟ6 // ΩΗΣ2ΩΨΔ-ΣΗΡ // Ω6ΔΖΩΨΔ-Θ08 // Ω1ΨΛΩΨΔ-Η93 // 7Ν5ΤΩΨΔ-Γ17 // ΩΡ4ΚΩΨΔ-ΞΙΘ // 70ΚΦΩΨΔ-Μ3Σ // 6ΒΒΥΩΨΔ-2ΕΦ // 7ΘΓΜΩΨΔ-5ΨΤ // ΩΡΛΒΩΨΔ-4ΚΞ // 7ΔΗ2ΩΨΔ-ΝΑΙ // 7Φ6ΝΩΨΔ-ΑΣ1 // 72ΝΥΩΨΔ-ΚΝΦ // ΒΙΞΒΩΨΔ-ΑΗΦ // ΒΙΕΩΩΨΔ-0ΑΠ // ΒΙΕ9ΩΨΔ-ΣΔΒ // ΒΙΕΟΩΨΔ-Δ56 // ΒΙΗΥΩΨΔ-ΨΞΠ // ΒΙΨΞΩΨΔ-ΡΡ3 // 4ΑΘ7ΩΨΔ-Ξ // 4ΑΘ7ΩΨΔ-Π // 4ΑΓΥΩΨΔ-4 // 4ΑΘΑΩΨΔ-3 // ΩΙΓΗΩΨΔ-ΖΧΧ // 69ΤΘΩΨΔ-ΙΔ8 // 6Θ9ΓΩΨΔ-ΧΟΛ

 

Μου…Ν.

[Ω43ΣΩΨΔ-ΒΩΑ // Ω9Λ2ΩΨΔ-9Τ3 // 7ΖΕ5ΩΨΔ-8Ρ5 // Ω5ΖΙΩΨΔ-5ΒΒ // ΩΨ1ΨΩΨΔ-Φ4Σ // 7ΦΡ6ΩΨΔ-9ΜΠ // ΩΣΧΗΩΨΔ-ΝΚΜ // 7Π7ΣΩΨΔ-ΖΕΑ // ΩΓΓΘΩΨΔ-ΡΓΝ // ΒΥΠΤΩΨΔ-83Ε // ΒΤΛΦΩΨΔ-5ΑΟ // Ω3ΡΥΩΨΔ-ΡΟΞ // ΒΙΦΓΩΨΔ-6Ω2 // Ω3Χ4ΩΨΔ-6ΔΞ // 4Α8ΩΩΨΔ-ΔΞ1 // 4565ΩΨΔ-ΗΦΤ // 4570ΩΨΔ-4Ν9 // 4565ΩΨΔ-0Β9 // 457ΕΩΨΔ-3ΔΤ // 4Α8ΩΩΨΔ-ΠΙΒ

 

 

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Διαβάστε ακόμη

Ακόμα πιο κοντά στην άνοδο ο Παναργειακός – Νίκησε και το Πυλί

Παναργειακός-Πυλί 3-0 Ακόμα πιο κοντά βρίσκεται στο όνειρο της ανόδου στη Super League 2 (Β' Εθνική) βρίσκεται ο Παναργειακός. Τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε...

Σύσκεψη στις Μυκήνες για τις Ζώνες Προστασίας του Μνημείου

Σύσκεψη στις Μυκήνες για τις Ζώνες Προστασίας του Μνημείου Σύσκεψη εργασίας πραγματοποιήθηκε σήμερα στο παλαιό Δημαρχείο των Μυκηνών παρουσία φορέων και των μελών του Κ.Α.Σ....

Τα προβλήματα των σχολικών κτιρίων της Αργολίδας στη Βουλή από το ΚΚΕ

προβλήματα σχολείων Αργολίδας στη Βουλή από ΚΚΕ Για τα οξυμένα προβλήματα της σχολικής στέγης της Π.Ε. Αργολίδας και τον αντισεισμικό έλεγχο των σχολικών κτιρίων έκαναν...

Ακόμα πιο κοντά στην άνοδο ο Παναργειακός – Νίκησε και το Πυλί

Παναργειακός-Πυλί 3-0 Ακόμα πιο κοντά βρίσκεται στο όνειρο της ανόδου στη Super League 2 (Β' Εθνική) βρίσκεται ο Παναργειακός. Τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε...

Σύσκεψη στις Μυκήνες για τις Ζώνες Προστασίας του Μνημείου

Σύσκεψη στις Μυκήνες για τις Ζώνες Προστασίας του Μνημείου Σύσκεψη εργασίας πραγματοποιήθηκε σήμερα στο παλαιό Δημαρχείο των Μυκηνών παρουσία φορέων και των μελών του Κ.Α.Σ....

Τα προβλήματα των σχολικών κτιρίων της Αργολίδας στη Βουλή από το ΚΚΕ

προβλήματα σχολείων Αργολίδας στη Βουλή από ΚΚΕ Για τα οξυμένα προβλήματα της σχολικής στέγης της Π.Ε. Αργολίδας και τον αντισεισμικό έλεγχο των σχολικών κτιρίων έκαναν...

Απαγορεύσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης σε τμήματα του λιμανιού του Ναυπλίου έως τις 2/5

Ανακοινώσεις από το Λιμεναρχείο Ναυπλίου 1. Ανακοινώνεται ότι για την εύρυθμη διεξαγωγή της Αθλητικής Διοργάνωσης "RUN GREECE ΝΑΥΠΛΙΟ 2024" απαγορεύεται η κυκλοφορία και η στάθμευση...

Απαγορεύσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης σε τμήματα του λιμανιού του Ναυπλίου έως τις 2/5

Ανακοινώσεις από το Λιμεναρχείο Ναυπλίου 1. Ανακοινώνεται ότι για την εύρυθμη διεξαγωγή της Αθλητικής Διοργάνωσης "RUN GREECE ΝΑΥΠΛΙΟ 2024" απαγορεύεται η κυκλοφορία και η στάθμευση...

Το νέο ΔΣ του Συλλόγου Μηχανικών Αργους

Ανακοίνωση του Συλλόγου Μηχανικών Αργους Στις 28 Φεβρουαρίου 2024 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η συνέλευση του Συλλόγου Μηχανικών Αργους. Ταυτόχρονα διεξήχθησαν εκλογές και ανάδειξη νέου προεδρείου του...

Ορκίστηκε δημοτικός σύμβουλος Ναυπλιέων ο Δ. Καραγιάννης στη θέση της Κ. Αναστασίου-Σμυρναίου

Δημοτικός σύμβουλος Ναυπλιέων ο Δ. Καραγιάννης  Ορκίστηκε δημοτικός σύμβουλος Ναυπλιέων ο πρώτος επιλαχών από τον συνδυασμό της μείζονος αντιπολίτευσης Δημήτρης Καραγιάννης, μετά την αυτοδίκαιη έκπτωση...

Πρόσφατα θέματα

Πρόσφατα θέματα

Ακόμα πιο κοντά στην άνοδο ο Παναργειακός – Νίκησε και το Πυλί

Παναργειακός-Πυλί 3-0 Ακόμα πιο κοντά βρίσκεται στο όνειρο της ανόδου...

7 πράγματα που δεν γνωρίζαμε για το Παρίσι (γράφει η Δώρα Αντωνοπούλου)

7 πράγματα που δεν γνωρίζαμε για το Παρίσι Γράφει η Δώρα...

Δώρο Πάσχα: Πότε πληρώνεται, πώς υπολογίζεται – Ποινικό αδίκημα η μη καταβολή του

Δώρο Πάσχα: Πότε πληρώνεται πώς υπολογίζεται Μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη...

Ημερίδα στον “Δαναό” για το Άργος στην 3η και 2η χιλιετία π.Χ.

Ημερίδα στον "Δαναό" για το Άργος π.Χ. Ημερίδα διοργανώνει ο...

Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων Αργολίδας: “Aπάντηση στο «Διοικητικό Συμβούλιο» του Σ.Ε.Τ.Α.Α”

Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Κίνησης Εργαζομένων Αργολίδας Στο Δελτίου Τύπου με...

Τροπάρια της Μ. Εβδομάδας στην ποντιακή διάλεκτο στον Άγιο Πέτρο Άργους

Τροπάρια της Μ. Εβδομάδας στην ποντιακή διάλεκτο στον Άγιο...