Επιμελητήριο: Πού και πότε γίνονται οι εκλογές, ποιοι μπορούν να ψηφίσουν, ποια τα δικαιολογητικά των υποψηφίων

 

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Αργολίδας ανακοινώνει ότι οι εκλογές για την ανάδειξη νέων οργάνων Διοίκησης του Επιμελητηρίου θα διεξαχθούν το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου (10 πμ έως 6 μμ) στο Κρανίδι  στο χώρο του 1ου Δημοτικού σχολείου και την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου (9 πμ – 7 μμ) στο Άργος στο 1ο Λύκειο.

 

Ο αριθμός των τμημάτων και των αντιπροσώπων που θα εκλεγούν σε κάθε τμήμα του Επιμελητηρίου έχει ως εξής:

Εμπορικό Τμήμα: έδρες 6, Τμήμα Υπηρεσιών: έδρες 9, Μεταποιητικό Tμήμα: έδρες 6, σύνολο εδρών 21.

 

Δικαίωμα ψήφου στις εκλογές, έχουν τα μέλη του Επιμελητηρίου που έχουν εγγραφεί στα Μητρώα τουλάχιστον ένα χρόνο πριν, δηλαδή μέχρι 8/12/2016 και είναι ταμειακώς ενήμερα. Θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα τα νομικά πρόσωπα που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας στο ΓΕΜΗ μέχρι και το έτος 2016, τα φυσικά πρόσωπα που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης ΓΕΜΗ ή την ετήσια συνδρομή τους μέχρι και το έτος 2016 με τελευταία ημερομηνία πληρωμής την Δευτέρα 30/10/2017.

 

Κανένας ψηφοφόρος δεν δύναται να έχει περισσότερες από μία ψήφους όσες ιδιότητες και να έχει.

 

Αναλυτικά, ανά κατηγορία επιχείρησης, δικαίωμα να ψηφίσουν στις εκλογές έχουν:

 

1) Επί ατομικής επιχείρησης, το φυσικό πρόσωπο που αυτοδικαίως εγγράφεται στους εκλογικούς καταλόγους.

 

2) Επί νομικών προσώπων (προσωπικών, κεφαλαιουχικών εταιριών και συνεταιρισμών) οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι και ειδικότερα:
α. Κάθε προσωπική εταιρεία μέχρι 2 ψήφους ως εξής:
– Για τις ομόρρυθμες εταιρείες μέχρι 2 ψήφους 2 ομόρρυθμων εταίρων της, που υποδεικνύονται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
– Για τις ετερόρρυθμες εταιρείες μέχρι 2 ψήφους είτε 2 ομόρρυθμων εταίρων είτε του ομόρρυθμου και ενός ετερόρρυθμου, που υποδεικνύονται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
β. Κάθε εταιρία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) μέχρι 2 ψήφους των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της, που υποδεικνύονται από την εταιρεία.
γ. Κάθε μονοπρόσωπη ΕΠΕ μία  ψήφο, αυτή του διαχειριστή της.
δ. Κάθε ανώνυμη εταιρία (ΑΕ) 3 ψήφους των εκπροσώπων της, που υποδεικνύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να είναι μέλη αυτού ή ανώτατα διοικητικά στελέχη, που ορίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
ε. Κάθε ΙΚΕ 2 ψήφους των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της, που υποδεικνύονται από την εταιρεία.
στ. Κάθε μονοπρόσωπη ΙΚΕ μία ψήφο, αυτή του διαχειριστή της.
ζ. Κάθε υποκατάστημα, μία ψήφο, αυτή του εξουσιοδοτημένου διευθυντή του ή του αναπληρωτή αυτού.
η. Κάθε αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία και εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, μία ψήφο, αυτή του νόμιμου εκπροσώπου της ή του πράκτορα ή αντικλήτου της, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.
θ. Κάθε συνεταιρισμός, δύο ψήφους, αυτές του προέδρου και του γενικού γραμματέα ή των αναπληρωτών τους, οι οποίοι πρέπει να είναι μέλη του ΔΣ.
ι. Κάθε συνιδιοκτησία μία ψήφο του εξουσιοδοτημένου από τα μέλη της.

 

Το εκλογικό δικαίωμα ασκείται αυτοπροσώπως, από τους νομιμοποιούμενους προς τούτο, με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία. Τα νομικά πρόσωπα (προσωπικές, κεφαλαιουχικές εταιρίες, συνεταιρισμοί κ.λ.π.) , πρέπει να υποδείξουν-εξουσιοδοτήσουν τους εκλογικούς εκπροσώπους τους συμπληρώνοντας τα σχετικά έντυπα που παρέχονται από την υπηρεσία του Επιμελητηρίου και θα κατατίθενται στην υπηρεσία του Επιμελητηρίου έως τις 29/11/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

 

Εκλόγιμοι είναι όσοι έχουν δικαίωμα ψήφου και είναι εγγεγραμμένοι ατομικά ή ως μέλη εταιρείας μέχρι και τις 8/12/2014.

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκλόγιμοι να υποβάλουν υποψηφιότητα προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, (αίτηση υποψηφιότητας στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία: το ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, επάγγελμα, την επιχείρηση από την οποία ο υποψήφιος αντλεί το δικαίωμα να είναι εκλογέας και εκλόγιμος, το συνδυασμό στον οποίο μετέχει ο υποψήφιος και τα στοιχεία του επικεφαλής του συνδυασμού, με αίτηση του οποίου υποβάλλονται οι υποψηφιότητες των υπολοίπων στην εκλογική επιτροπή.

 

Στην αίτηση κάθε υποψηφίου θα επισυνάπτεται γραμμάτιο είσπραξης από το ταμείο του Επιμελητηρίου ποσού πενήντα ευρώ (50 €). Επίσης η αίτηση συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3γ του Ν. 2081/92 και δεν εμπίπτει στα ασυμβίβαστα που αναφέρονται στην παρ. 3 του ιδίου άρθρου, που προστέθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 3419/2005), όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και την Τετάρτη 8/11/2017 ώρα 15:00, στον Γραμματέα της Εκλογικής Επιτροπής κ. Αριστοτέλη Μιχαλόπουλο (τηλ.27510-67216).

Ο Πρόεδρος της Εκλογικής Επιτροπής
Δικηγόρος Σίμος Βαρδάκας

 

 

Σχολιάστε...

Γράψτε το σχόλιό σας
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Πρόσφατα σχόλια