Τα 25 θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο Άργους – Μυκηνών

 

Την Πέμπτη 29 Ιουνίου (8 μμ), θα συνεδριιάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Άργους – Μυκηνών για τα παρακάτω θέματα:

 

Οικονομικά Θέματα:

 

1. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2017

 

2. Επί του από 22-6-2017 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Καταβολή τελών σε τρείς ισόποσες δόσεις, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 3254/2004 και την παρ. 1 του άρθρου 50 του Ν. 4257/2014»

 

3. Επί του από 29-5-2017 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Διαγραφή ποσών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δημοτικού Φόρου επί των ακαθαρίστων εσόδων Ν. 2539/97 και των αντίστοιχων προστίμων»

 

4. Επί του από 22-6-2017 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Διαγραφή ποσού ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντος»

 

5. Επί του από 19-6-2017 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος»

 

6. Επί της υπ’ αριθ. 153/2017 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Άργους – Μυκηνών, με την οποία εγκρίνεται η Α΄ τριμηνιαία έκθεση απολογισμού έτους 2017, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010

 

7. Περί συνδιοργανώσεως από το Δήμο Άργους – Μυκηνών, τον Α.Ο. Διομήδη Άργους και την Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας του διεθνούς τουρνουά χάντμπολ με την ονομασία «danaon cup»

 

8. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Άργους – Μυκηνών

 

Τεχνικά Θέματα:

 

9. Περί εγκρίσεως 1 ου Α.Π.Ε., 1 ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή χλοοτάπητα στο γήπεδο Σκαφιδακίου Δ.Ε. Λέρνας»

 

10. Περί εγκρίσεως Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης (Πρωτόκολλο Παραλαβής) του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Νέας Κίου 2016»

 

11. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαρρυθμίσεις χώρων δημοτικού κτιρίου στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου»

 

12. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος στη Δ.Ε. Άργους 2014»

 

13. Περί προσωρινής έγκρισης (τροποποίησης) κυκλοφοριακής σύνδεσης για πρατήριο υγρών καυσίμων ιδιοκτησίας Χειβιδόπουλου Βασιλείου – Νεκταρίου με το Εθνικό Δίκτυο ΑΡ.07 Κορίνθου – Άργους – Τριπόλεως (οδός Τριπόλεως) εντός σχεδίου πόλης Άργους του Δήμου Άργους – Μυκηνών (σχετ. η υπ’ αριθ. 48/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

 

Τρέχοντα Θέματα:

14. Περί εγκρίσεως υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων για την αξιολόγηση της πρότασης: «Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης των Δήμων Άργους – Μυκηνών και Ναυπλιέων» (αριθμός πρότασης 293/2-2-2017)

 

15. Περί ανεγέρσεως ηρώων στην Τ.Κ. Ν. Ηραίου και στην Τ.Κ. Κουρτακίου και ορισμού εκπροσώπου του Δήμου για την συμμετοχή του στην επιτροπή κρίσης αισθητικής αρτιότητας των δύο ηρώων

 

16. Περί εγκρίσεως εισηγητικής έκθεσης της Ειδικής Επιτροπής για διαγραφή νηπίων για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο, απαλλαγής οικονομικής εισφοράς τροφείων για τους πιο πάνω μήνες και μείωσης τροφείων κατά το ήμισυ λόγω ασθένειας νηπίων

 

17. Περί χορηγήσεως παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκών Αγορών

 

18. Περί μεταβιβάσεως επαγγελματικής άδειας πωλητή Λαϊκών Αγορών

 

19. Περί αιτημάτων πωλητών της Λαϊκής Αγοράς Άργους για αλλαγή θέσεως στη συγκεκριμένη Λαϊκή Αγορά (σχετ. οι υπ’ αριθ. 12,13,14,15,16/2017 αποφάσεις της Επιτροπής Λαϊκής Αγοράς)

 

20. Επεκτάσεις δικτύου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού

 

21. Περί υλοτομίας μίας (1) μουριάς και τριών (3) πεύκων στην Δ.Κ. Κουτσοποδίου

 

22. Περί υλοτομίας μίας (1) λεύκας στην Τ.Κ. Αχλαδοκάμπου

 

23. Επί του υπ’ αριθ. Πρωτ. 12393/30-5-2017 εγγράφου της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Ενημέρωση για την διαδικασία του άρθρου 23 του Ν. 3889/2010» (σχετ. η υπ’ αριθ. 47/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

 

24. Επί της υπ’ αριθ. πρωτ.: 7552/31-3-2017 γνωμοδότησης της Δικηγόρου Ελένης Αποστολοπούλου επί της υπ’ αριθ. πρωτ.: 502/10-1-2017 αιτήσεως της κ. Λαγού Αικατερίνης (σχετ. η υπ’ αριθ. 105/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)

 

25. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή χλοοτάπητα στο γήπεδο Λιμνών Δ.Ε. Μυκηνών» με την συμμετοχή Δημοτικών Υπαλλήλων και ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, μετά από διαδικασία κληρώσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4257/2014 άρθρο 61 και Ν. 4024/2011 άρθρο 26