ΔΕΥΑΝ: Το λάθος στο τέλος αποχέτευσης δεν επηρεάζει το συνολικό ποσό

 

Η Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπλίου ανακοινώνει ότι στους τελευταίους εκδοθέντες λογαριασμούς, που αφορούν την πόλη του Ναυπλίου, λόγω αλλαγής του προγράμματος ύδρευσης, έχει αναγραφεί λάθος ο υπολογισμός του τέλους αποχέτευσης. Αυτό όμως δεν επηρεάζει το τελικό συνολικό ποσό του λογαριασμού το οποίο έχει υπολογιστεί ορθώς σύμφωνα με τα κυβικά της κατανάλωσής σας.