Τα 43 θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους – Μυκηνών

 

Την Τρίτη 25 Απριλίου, στις 7 μμ, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Άργους – Μυκηνών για να αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα:

 

1. Περί αποδοχής ποσού 300.000 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες αποκατάστασης τμημάτων του δημοτικού οδικού δικτύου στην Τ.Κ. Λιμνών»

 

2. Περί τροποποιήσεως Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Άργους – Μυκηνών έτους 2017

 

Οικονομικά Θέματα:

 

3. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2017

 

4. Επί του από 15-3-2017 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Διαγραφή ποσών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δημοτικού φόρου επί των ακαθαρίστων εσόδων του Ν. 2539/97 και των αντίστοιχων προστίμων ετών 2014 – 2015» – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

 

5. Περί ψηφίσεως πιστώσεως για την πληρωμή εξόδων στα πλαίσια της εορτής του πολιούχου της πόλεως του Άργους Αγίου Πέτρου

 

6. Επί της υπ’ αριθ. 10/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Μέριμνα και Αθλητισμός» με θέμα: «Τελική διαμόρφωση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2017 Ν.Π. Κοινωνική Μέριμνα και Αθλητισμός»

 

7. Περί εγκρίσεως απολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δήμου Άργους – Μυκηνών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

 

8. Περί εγκρίσεως απολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δήμου Άργους – Μυκηνών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

 

Τεχνικά Θέματα:

 

9. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Κουτσοποδίου 2014»

 

10. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Μικρά Τεχνικά Έργα Δ.Ε. Κουτσοποδίου»
11. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Επιστέγαση Υπόστεγου Δημοτικού Σχολείου Ινάχου»

 

12. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Μυκηνών»
13. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος στη Δ.Ε. Κουτσοποδίου»

 

14. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος στη Δ.Ε. Άργους»

 

15. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας στο Φίχτι»

 

16. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος στη Δ.Ε. Μυκηνών 2015»

 

17. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος στη Δ.Ε. Άργους 2015»

 

18. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή βάσεων κερκίδων στο γήπεδο Άργους»

 

19. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση προαύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Ινάχου»

 

20. Περί εγκρίσεως 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Διαμόρφωση προαύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Κουτσοποδίου»
21. Περί εκτελέσεως του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης τμημάτων του δημοτικού οδικού δικτύου στην Τ.Κ. Λιμνών του Δήμου Άργους – Μυκηνών»
22. Περί εκτελέσεως του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος Δ.Ε. Άργους»
23. Περί εκτελέσεως του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος Δ.Ε. Λέρνας, Ν. Κίου και Αχλαδοκάμπου»
24. Περί εκτελέσεως του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος Δ.Ε. Κουτσοποδίου, Λυρκείας, Μυκηνών και Αλέας»
25. Περί παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ολοκληρωμένη αστική ανάπλαση ιστορικού κέντρου Άργους και καταγραφή – βελτίωση αστικής κινητικότητας και ασφάλειας κίνησης πεζών»
26. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: «Ολοκληρωμένη αστική ανάπλαση ιστορικού κέντρου Άργους και καταγραφή – βελτίωση αστικής κινητικότητας και ασφάλειας κίνησης πεζών»
27. Περί εγκρίσεως της μελέτης «Μελέτη Βελτιώσεων – Τροποποιήσεων Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Άργους»

 

28. Περί άδειας διέλευσης (εμπλουτισμού) καλωδίων ΟΤΕ

 

Τρέχοντα Θέματα:

 

29. Περί καθορισμού αρδευτικής περιόδου 2017 και έγκρισης πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης

 

30. Περί παραχωρήσεως σε κοινή χρήση τμήματος οικοπέδου με ΚΑΕΚ 020340118004 στον οικισμό Κιβερίου Δήμου Άργους – Μυκηνών

 

31. Περί κατεδαφίσεως επικίνδυνης κατασκευής (στέγαστρο) πλησίον Δημοτικού Σχολείου Δαλαμανάρας

 

32. Περί υλοτομίας ενός (1) ευκαλύπτου στην Τ.Κ. Λυρκείας – Μυκηνών

 

33. Περί υλοτομίας τριών (3) λεύκων στην Τ.Κ. Γυμνού

 

34. Περί υλοτομίας μίας (1) λεύκας στον προαύλειο χώρο του νηπιαγωγείου Κεφαλαρίου

 

35. Περί παραβάσεων πωλητών στη λαϊκή Αγορά Άργους

 

36. Περί αιτημάτων παραγωγών πωλητών της Λαϊκής Αγοράς Άργους για αλλαγή θέσεως στη συγκεκριμένη Λαϊκή Αγορά

 

37. Επί της υπ’ αριθ. πρωτ.: 31104/27-12-2016 αιτήσεως της Μούλου Κυριακής του Γεωργίου «Περί ακυρώσεως της υπ’ αριθ. 4/2016 αποφάσεως της Επιτροπής Λαϊκής Αγοράς Άργους και επαναφοράς της στην υπ’ αριθ. Α2 θέση της πιο πάνω Λαϊκής Αγοράς» (σχετ. η υπ’ αριθ. 8/2017 απόφαση Επιτροπής Λαϊκής Αγοράς Άργους)

 

38. Επί της υπ’ αριθ. πρωτ.: 28297/23-11-2016 αιτήσεως του Γερούλη Νικολάου (σχετ. η υπ’ αριθ. 4/2017 απόφαση Επιτροπής Λαϊκής Αγοράς Άργους)

 

39. Επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 27464/14-11-2016 αιτήσεως – καταγγελίας του Κωνσταντινίδη Ιωάννη του Χρήστου (σχετ. η υπ’ αριθ. 3/2017 απόφαση Επιτροπής Λαϊκής Αγοράς Άργους) – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος,

 

40. Περί εγκρίσεως πρακτικού διαχειρίσεως κληρονομίας Βορίδη

 

41. Επί αιτήσεως της NITA NIKOLETA του VIOREL για ανανέωση αδείας εγκατάστασης και χρήσης οικήματος επ’ αμοιβή εκδιδόμενου προσώπου

 

42. Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Άργους – Μυκηνών για την τοποθέτηση ναυαγοσωστών στις χαρακτηρισμένες ως πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου Άργους – Μυκηνών

 

43. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής των κάτωθι έργων:
α) Αποκατάσταση τοίχων στην Τ.Κ. Αχλαδοκάμπου.
β) Κατασκευή δημοτικού σχολείου Κουτσοποδίου.
με την συμμετοχή Δημοτικών Υπαλλήλων και ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, μετά από διαδικασία κληρώσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4257/2014 άρθρο 61 και Ν. 4024/2011 άρθρο 26

1 σχόλιο

Σχολιάστε...

Γράψτε το σχόλιό σας
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Πρόσφατα σχόλια