Τα 36 θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους – Μυκηνών

 

Tην Παρασκευή 17 Μαρτίου (8 μμ), θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Άργους – Μυκηνών και θα αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα:
Νομικά Πρόσωπα, Επιχειρήσεις και Επιτροπές:

1. Καθορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών» με το διακριτικό τίτλο: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

 

2. Καθορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Άργους – Μυκηνών με το διακριτικό τίτλο: «ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

 

3. Καθορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία: «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Άργους – Μυκηνών» με το διακριτικό τίτλο: «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης» – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

 

4. Καθορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δήμου Άργους – Μυκηνών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

 

5. Καθορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δήμου Άργους – Μυκηνών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

 

6. Καθορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «ΑΡΓΩ Τουριστική – Αναπτυξιακή Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Άργους- Μυκηνών» και διακριτικό τίτλο «ΑΡΓΩ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ» – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

 

7. Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

 

8. Συγκρότηση – Εκλογή Επιτροπής Διαβούλευσης – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

 

9. Σύσταση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών στο Δήμο Άργους – Μυκηνών – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

 

10. Περί συγκροτήσεως της Επιτροπής Λαϊκής Αγοράς – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

 

11. Περί συγκροτήσεως της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

 

12. Περί συγκροτήσεως της Επιτροπής Διαχείρισης Απορριμμάτων – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

 

13. Περί συγκροτήσεως της Επιτροπής Κυκλοφοριακού και Συγκοινωνιών – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

 

14. Περί συγκροτήσεως της Επιτροπής Αγροτικών και Κτηνοτροφικών θεμάτων – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

 

15. Περί συγκροτήσεως της Επιτροπής Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

 

Οικονομικά Θέματα:

 

16. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2017 – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

 

17. Επί του από 3-3-2017 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Επιστροφή ποσού από το βεβαιωτικό κατάλογο τελών Λαϊκής Αγοράς έτους 2016» – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

 

18. Επί του από 3-3-2017 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Διαγραφή ποσού από το βεβαιωτικό κατάλογο τελών Λαϊκής Αγοράς έτους 2016» – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

 

19. Περί καθορισμού του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας για τους Αντιδημάρχους – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

 

20. Περί αποδοχής συναλλαγών πληρωμής μέσω συσκευών POS με την προμήθεια δύο (2) τερματικών μηχανημάτων από την τράπεζα EUROBANK – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

 

21. Περί επιβολής διοικητικού προστίμου, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 32 του Ν.4264/14, για παραβάσεις πωλητών στη λαϊκή αγορά Άργους-εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

 

22. Περί συνδιοργανώσεως από τον Δήμο Άργους – Μυκηνών και τον Ιατρικό Σύλλογο Αργολίδας Πολυθεματικού Σεμιναρίου Αργολίδας – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

 

Τεχνικά Θέματα:

 

23. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος Δήμου Άργους – Μυκηνών» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

 

24. Περί χορηγήσεως άδειας τομής οδοστρώματος για διέλευση αρδευτικού δικτύου και κατασκευή φρεατίου επί του οδοστρώματος στη Δημοτική οδό «Στράτα Μαλαντρενίου» στο Αεροδρόμιο Άργους (όριο των Δ.Κ. Άργους και Δ.Κ. Κουτσοποδίου) κατόπιν αιτήσεως του κ. Ταραντίλη Παναγιώτη του Κων/νου (σχετ. η υπ’ αριθ. 3/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

 

25. Περί αυξήσεως των μέγιστων επιτρεπόμενων υψών που μπορεί να πραγματοποιηθεί στα οικόπεδα τα ευρισκόμενα εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Άργους του Δήμου Άργους – Μυκηνών (σχετ. η υπ’ αριθ. 11/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) – εισηγητής ο κ. Γ. Κοκοτός.

 

Τρέχοντα Θέματα:

 

26. Περί καθορισμού οικοπέδου ανεγέρσεως Πολιτιστικού Κέντρου Π. Κολιαλέξης – εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.

 

27. Περί αποδοχής αιτημάτων γονέων για μειωμένη καταβολή οικονομικής εισφοράς (τροφείων) αυτών κατά το ήμισυ – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.

 

28. Περί εγκρίσεως πρακτικής άσκησης των καταρτιζομένων της ειδικότητας Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων του Δ.ΙΕΚ ΑΡΓΟΥΣ, στα παιδικά τμήματα προσχολικής αγωγής του Δήμου Άργους – Μυκηνών – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.

 

29. Περί ιδρύσεως Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με βάση τις διατάξεις του Ν. 3879/2010 άρθρο 8 – εισηγητής ο κ. Χ. Ζέρβας.

 

30. Περί καταργήσεως του κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται επί της Πλατείας Αγίου Πέτρου και στη συμβολή των οδών Δαναού και Βασ. Σοφίας στο Άργος, λόγω θανάτου του δικαιούχου και την αλλαγή χρήσης αυτού σε περίπτερο τουριστικής προβολής της πόλης και γραφείου πληροφοριών (σχετ. η υπ’ αριθ. 12/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

 

31. Επί του υπ’ αριθ. πρωτ.: 280/10-2-2017 εγγράφου της Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ. με θέμα: «Ηλεκτροδότηση Pilars Αντλιοστασίου Ομβρίων στην Νέα Κίο» – εισηγητής ο κ. Ι. Καχριμάνης.

 

32. Περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017 με σύμβαση μίσθωσης έργου για το Τμήμα Ωδείου του Δήμου Άργους – Μυκηνών – εισηγήτρια η κ. Λ. Λιμνιούδη.

 

33. Περί καθορισμού ορίων βοσκής σε μολυσμένο κοπάδι αιγών στην Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου του Δήμου Άργους – Μυκηνών – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

 

34. Επί της υπ’ αριθ. πρωτ.: 3829/15-2-2017 αιτήσεως κατάργησης δίκης της Δικηγόρου Παναγιώτας Ζησιμοπούλου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 32/2011 σχετική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου (σχετ. η υπ’ αριθ. 44/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

 

35. Επί της υπ’ αριθ. πρωτ.: 3830/15-2-2017 αιτήσεως κατάργησης δίκης της Δικηγόρου Παναγιώτας Ζησιμοπούλου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 38/2011 σχετική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου (σχετ. η υπ’ αριθ. 45/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

 

36. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής των κάτωθι έργων:
α) Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος οδών στη Δ.Ε. Αχλαδοκάμπου 2015.
β) Οδοποιία Δ.Ε. Αλέας 2014.
γ) Κατασκευή λιθοδομών στη Δ.Ε. Αχλαδοκάμπου.
με την συμμετοχή Δημοτικών Υπαλλήλων και ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον
αναπληρωτή του, μετά από διαδικασία κληρώσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4257/2014 άρθρο 61 και Ν. 4024/2011 άρθρο 26 – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Διαβάστε ακόμη

Στα όρια της κατάρρευσης αρχαία μνημεία του Άργους – Απαιτείται άμεση παρέμβαση του ΥΠΠΟ

  Είναι γνωστό σε όλους τους κατοίκους του Άργους και στις μέχρι τώρα Δημοτικές Αρχές ότι τα μνημεία της αρχαιότερης πόλης του Άργους βρίσκονται σε...

Η ημερίδα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αργολίδας για την παραβατικότητα των ανηλίκων

ημερίδα Αστυνομίας Αργολίδας για παραβατικότητα Στην κατάμεστη αίθουσα του “Pantazis Royal” στη Δαλαμανάρα Άργους, έγινε την Παρασκευή 23/2 η ημερίδα με θέμα «Παραβατικότητα-Βία ανηλίκων, Απουσία...

Δήμος Ναυπλιέων: Συνάντηση με διευθυντές και γονείς για τα προβλήματα στα σχολεία

Δήμος Ναυπλιέων: Συνάντηση για τα σχολεία Στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών του δημάρχου Ναυπλιέων Δημήτρη Ορφανού, η πρόεδρος των Σχολικών Επιτροπών Αγγελική Παναγιωτακοπούλου, συναντήθηκε την...

Στα όρια της κατάρρευσης αρχαία μνημεία του Άργους – Απαιτείται άμεση παρέμβαση του ΥΠΠΟ

  Είναι γνωστό σε όλους τους κατοίκους του Άργους και στις μέχρι τώρα Δημοτικές Αρχές ότι τα μνημεία της αρχαιότερης πόλης του Άργους βρίσκονται σε...

Η ημερίδα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αργολίδας για την παραβατικότητα των ανηλίκων

ημερίδα Αστυνομίας Αργολίδας για παραβατικότητα Στην κατάμεστη αίθουσα του “Pantazis Royal” στη Δαλαμανάρα Άργους, έγινε την Παρασκευή 23/2 η ημερίδα με θέμα «Παραβατικότητα-Βία ανηλίκων, Απουσία...

Δήμος Ναυπλιέων: Συνάντηση με διευθυντές και γονείς για τα προβλήματα στα σχολεία

Δήμος Ναυπλιέων: Συνάντηση για τα σχολεία Στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών του δημάρχου Ναυπλιέων Δημήτρη Ορφανού, η πρόεδρος των Σχολικών Επιτροπών Αγγελική Παναγιωτακοπούλου, συναντήθηκε την...

Απ’ το μπαλκόνι τ’ Αναπλιού. Ιστορία και θησαυροί του Ι.Ν. Ευαγγελίστριας Πρόνοιας (1)

Απ’ το μπαλκόνι τ' Αναπλιού-1 Οι εκκλησιαστικοί χώροι, εκτός από την πρωταρχική θρησκευτική λειτουργία τους, αποτελούν ένα από τα σημεία-κιβωτούς της τοπικής/εθνικής ιστορίας και του...

Απ’ το μπαλκόνι τ’ Αναπλιού. Ιστορία και θησαυροί του Ι.Ν. Ευαγγελίστριας Πρόνοιας (1)

Απ’ το μπαλκόνι τ' Αναπλιού-1 Οι εκκλησιαστικοί χώροι, εκτός από την πρωταρχική θρησκευτική λειτουργία τους, αποτελούν ένα από τα σημεία-κιβωτούς της τοπικής/εθνικής ιστορίας και του...

“Τσουνάμι” από την Ινδία απειλεί την Καραθώνα (Άρθρο του Γιάννη Γκιόλα)

Καραθώνα (Άρθρο του Γιάννη Γκιόλα) Άρθρο του Γιάννη Γκιόλα Οι προθέσεις  για τη λεγόμενη τουριστική αξιοποίηση της Καραθώνας που χρόνια τώρα εξέταζαν  και σχεδίαζαν στα κλειστά...

Τα πεύκα στον Προφήτη Ηλία Ναυπλίου έχουν σχεδόν ξεραθεί στο σύνολό τους – Παρέμβαση του Κ. Γκόνη

Με επιστολή προς τη Διεύθυνση Δασών Αργολίδας και την Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Ναυπλιέων, ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Ναυπλίου Κώστας Γκόνης αναφέρεται στα...

Πρόσφατα θέματα

Πρόσφατα θέματα

Η «2η Γιορτή Μανταρινιού» στο Δρέπανο Αργολίδας την Κυριακή 3 Μαρτίου

Με συνδιοργανώτρια την Περιφέρεια Πελοποννήσου, θα πραγματοποιηθεί η «2η...

Η ημερίδα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αργολίδας για την παραβατικότητα των ανηλίκων

ημερίδα Αστυνομίας Αργολίδας για παραβατικότητα Στην κατάμεστη αίθουσα του “Pantazis...

Πωλείται αγροτεμάχιο 12 στρεμμάτων με ελιές, οικοδομήσιμο, στους Φούρνους Ερμιονίδας

Πωλείται αγροτεμάχιο 12 στρέμματα με 120-130 ρίζες ελιές ποικιλίας...

Ανδριανός: Υπογράφηκε η κατακύρωση του διαγωνισμού για τα έργα του Ανάβαλου στην Ερμιονίδα

Ο βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Ανδριανός έκανε...

Συνάντηση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δ. Πτωχού με τα σωματεία εκπαιδευτών οδήγησης

Συνάντηση Πτωχού εκπαιδευτών οδήγησης Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός είχε...