600.000 ευρώ από το Δήμο Άργους – Μυκηνών στην ΚΕΔΑ-Μ

 

Με το ποσό των 600.000 ευρώ θα χρηματοδοτήσει το 2017 ο Δήμος Άργους – Μυκηνών την ΚΕΔΑ-Μ έπειτα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (η παράταξη Νικητόπουλου ψήφισε «κατά» και η παράταξη Πλατή «παρών»).

 

Ο Δήμος θα δίνει κάθε μήνα από 50.000 ευρώ ώστε να ισοσκελιστούν τα έσοδα με τα έξοδα του προϋπολογισμού.

 

Όπως αναφέρει η απόφαση:

 

Από τον καταρτισμένο προϋπολογισμό έτους 2017 συνάγεται ότι το σύνολο των εξόδων της επιχείρησης ανέρχεται σε 1.201.424 € ενώ το σύνολο των εσόδων ανέρχεται σε 601.429 €.

 

Συνεπώς το υπολειπόμενο ποσό προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της επιχείρησης ανέρχεται σε 600.000 € και το οποίο θα καλυφθεί από τον οικείο δήμο.

 

Πλέον η χρηματοδότηση του Δήμου θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, χωρίς τους περιορισμούς (ως προς το είδος των δαπανών) που επέβαλαν οι προϊσχύουσες διατάξεις.