Απονομή επαίνων στους αριστούχους μαθητές της Νέας Κίου και της Λέρνας