Πέμπτη, 28 Μαΐου, 2020

Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ανατέθηκε μελέτη για να γίνει το Άργος «Έξυπνη πόλη»

του Γιώργου Νικολόπουλου

 

Με ομόφωνη απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Άργους – Μυκηνών ενέκρινε τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Αθηνών για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με θέμα: «Σχεδιασμός και Μελέτη Δικτύου Αισθητήρων και Εφαρμογών Έξυπνης Πόλης (SMART CITY) για την πόλη του Άργους».

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 60.000 € πλέον ΦΠΑ (συνολικά 74.400 €).

 

Επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος είναι η Αθανασία Αλωνιστιώτη, Επίκουρη Καθηγήτρια του τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών.

 

Όπως αναφέρεται στη σύμβαση, στόχοι του προτεινόμενου έργου είναι:

 

• Η ιεράρχηση των περιοχών του Δήμου Άργους – Μυκηνών με βάση ορισμένες από τις ανάγκες και τις δυνατότητες αυτοματοποίησης τους με τη συμβολή της επιστήμης της πληροφορικής

 

• Η εξέταση των υφιστάμενων υποδομών της περιοχής του Δήμου Άργους – Μυκηνών για τη μελέτη της υπολογιστικής και δικτυακής υποδομής που απαιτείται για την υποστήριξη σεναρίων χρήσης διαδικτύου των πραγμάτων

 

• Η εκτίμηση των ιεραρχημένων περιοχών ως προς τις ιδιαιτερότητές τους με σκοπό τη μελέτη δικτύου αισθητήρων στο Δήμο Άργους – Μυκηνών

 

• Η πρόταση πιθανών σεναρίων χρήσης και αξιοποίησης των προτεινόμενων υποδομών.

 

Δείτε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την Προγραμματική σύμβαση

5 σχόλια

Πρόσφατα σχόλια