Πέμπτη, 28 Μαΐου, 2020

To νέο Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου “Καββαδίας”

 

Ύστερα από τις αρχαιρεσίες της Γενικής Συνέλευσης που έγιναν στις 2/1/2017 και σύμφωνα με ότι ορίζει το καταστατικό, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Προοδευτικού Συλλόγου Λυγουριού “Ο Καββαδίας”, συγκροτήθηκε σε σώμα, με την παρακάτω σύνθεση:

 

Πρόεδρος: Ξυπολιάς Ίων του Στυλιανού

Αντιπρόεδρος: Μαγκλάρης Παναγιώτης του Ιωάννη

Α’ Γραμματέας: Μπιμπή Αγγελική του Βασιλείου

Β’ Γραμματέας: Δημητράκη Δέσποινα του Γεωργίου

Ταμίας: Ιωάννου Στέλλα του Δημητρίου

Μέλη: Γκορίτσας Ευάγγελος του Σταύρου Κοντογιαννόπουλος Χρήστος του Γεωργίου Οψιμούλη Ελένη του Γεωργίου Τσιούλου Μαριγιάννα του Αναστασίου

Αναπληρωματικό μέλος: Μελά Δήμητρα του Βασιλείου