Κυρώθηκε η πράξη εφαρμογής του σχεδίου πόλεως Άργους στις πολεοδομικές ενότητες «Γεφύρια» και «Θεάτρου»

 

Με την απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Π. Τατούλη κυρώθηκε η Πράξη Εφαρμογής στις πολεοδομικές ενότητες «Γεφύρια» και «Θεάτρου» του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως του Δ.Δ. Άργους.

 

Η συνολική έκταση των πολεοδομικών ενοτήτων τις οποίες αφορά είναι 1.245.213 τμ. Περιλαμβάνει  280 Οικοδομικά Τετράγωνα εκ των οποίων τα 229 είναι οικοδομήσιμα και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες 1441 τελικά οικόπεδα συνολικού εμβαδού 699.134,36 τ.μ.

 

Η πολεοδομική μελέτη εγκρίθηκε με το ΠΔ 25-4-1989 ΦΕΚ 264Δ/9-5-1989 και τροποποιήθηκε με το ΠΔ 8-1-2015 ΦΕΚ 2ΑΑΠ/14-1-2015.  Με την απόφαση αυτή υλοποιείται ένα μεγάλο έργο στην ΠΕ Αργολίδας και συγκεκριμένα στο Δήμο Άργους, με το οποίο θα υλοποιηθεί η εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη.