Το νέο μυθιστόρημα του Πέτρου Λυγίζου “Το μειδίαμα του Σωκράτη” θα παρουσιαστεί στο Βουλευτικό