Χριστοδουλόπουλος, Τερλέγκας, Γιαννούλης κ.ά. τραγουδούν για την Ασπασία