Τα 26 θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλιέων

 

Την Τρίτη 11 Οκτωβρίου (7.30 μμ), στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπλιέων με 26 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Απόφαση περί ανανέωσης της δωρεάν παραχώρησης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου της χρήσης δημοτικών κτιρίων.

Eπί εισηγήσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για αλλαγή χρήσης διατηρητέου κτιρίου στο παραδοσιακό Ναύπλιο από ισόγειο κατάστημα και κατοικία (στους ορόφους) σε τουριστικό κατάλυμα (ξενοδοχείο), κατόπιν αιτήματος των Αν. Ηλιάδη –Φ.Βασιλειάδη –Π.Μπελίτσου .

Επί εισηγήσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για αλλαγή χρήσης από κατοικία σε τουριστικό κατάλυμα (ξενοδοχείο), κατόπιν αίτησης της Εταιρείας ΑΦΟΙ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ.

Επί εισηγήσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την τοποθέτηση πλαστικών κολωνακίων εκατέρωθεν των δύο εισόδων του συγκροτήματος κατοικιών που βρίσκονται μεταξύ του οικοδομικού τετραγώνου 52 και του Ο.Τ 53 του σχεδίου πόλεως Ναυπλίου επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 8.

Επί εισηγήσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για μη αναθεώρηση των ακτών που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο παρακολούθησης της ποιότητας υδάτων κολύμβησης.

Περί έγκρισης ένταξης του Δήμου στα Διατραπεζικά Συστήματα εισπράξεων.

Περί εκμίσθωσης ακάλυπτης έκτασης με εντός αυτής κτίσμα και δημοτικού κινητού πράγματος –πλάστιγγας, πλησίον γηπέδου Δρεπάνου.

Επί εισηγήσεως για επιστροφή αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντων ποσών.

Περί εγκρίσεως τοπικού σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης αποβλήτων Δ. Ναυπλιέων.

Απόφαση μετονομασίας της κεντρικής πλατείας της Δημ. Κοινότητας Άριας, σε πλατεία Υποπλοιάρχου Κωνσταντίνου Πανανά.

Απόφαση περί τροποποίησης τεχνικού προγράμματος.

Απόφαση περί τροποποίησης προϋπολογισμού.

Έγκριση εισόδου- εξόδου και μελέτης σήμανσης οδού πρόσβασης για τη δραστηριότητα (συνεργείο αυτοκινήτων), ιδιοκτησίας Μητσόπουλου Παναγιώτη του Αποστόλη.

Έγκριση εισόδου- εξόδου και σήμανση δημοτικής οδού για την υπό ίδρυση εγκατάσταση (κατάστημα μαζικής εστίασης) σε γήπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Αναστασίου Ι. Σακελλαρίου, στη θέση «ΚΑΨΑΛΙΕΣ» κτηματικής περιφέρειας Πυργιωτίκων Δ. Ναυπλιέων.

Aύξηση ωρών εργασίας της υπαλλήλου ΙΔΑΧ Τρευλοπούλου Χρυσαυγής Κλάδου ΥΕ Σχολικής Καθαρίστριας.

Ορισμός και συγκρότηση επιτροπών υπαλλήλων α) για την παραλαβή υπηρεσιών, β) για την παρακολούθηση και παραλαβή προμηθειών και γ) για την αξιολόγηση ενστάσεων ( Ν. 4412/ 2016)

Ανάκληση της αρ. 49/2016 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου που αφορά συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.

Ορισμός μελών, δια κληρώσεως, για την συγκρότηση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβής έργων.

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: «επισκευή και κατασκευή νέων πεζοδρομίων και πλακοστρώσεων».

Έγκριση μελέτης του έργου « εργασίες συναρμογών και λειτουργίας πεζοδρόμων γύρω από το πάρκο Ο.Σ.Ε».

Έγκριση και παραλαβή της τοπογραφικής μελέτης: « Τοπογραφικές αποτυπώσεις σε διάφορα σημεία των Δημ. Ενοτήτων του Δ. Ναυπλιέων».

Έγκριση και παραλαβή της μελέτης « Μελέτη Η-Μ Ενεργητικής πυροπροστασίας για το κτίριο του Δημαρχείου στο Ναύπλιο».

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Περίφραξη λιμένα Ναυπλίου και τοποθέτηση Η/Μ εγκαταστάσεων για την εφαρμογή του κώδικα ασφαλείας( ΙSPS) στον λιμένα Ναυπλίου».

Έγκριση μελέτης για την κατασκευή βάσης τοποθέτησης λυόμενης αίθουσας στο Δημ. Σχολείο Αγ. Αδριανού.

Έγκριση μελέτης του έργου: « Επισκευές –Διαρρυθμίσεις στο κτίριο του Δημ. Σχολείου Παναρητίου για τη μετατροπή και λειτουργία του ως Ειδικού Λυκείου».

Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών ΣΙΑΤΕΡΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ.