Πρόσληψη 4 ατόμων για 8 μήνες στη ΔΕΥΑ Ναυπλίου

 

Tην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 4 ατόμων για 8 μήνες θα κάνει η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης- Αποχέτευσης Ναυπλίου. Οι θέσεις αφορούν:

 

  • 1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
  • 1 ΠΕ Λογιστών (Οικονομολόγων- Οικονομικού- Διοικητικού Οικονομικού)
  • 2 ΥΕ Εργατών ύδρευσης- αποχέτευσης

 

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη