Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης θα εξυπηρετεί με επάρκεια τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ Ερμιονίδας

Σχετικά με την απόφαση, για την παύση λειτουργίας του Υποκαταστήματος του ΙΚΑ Κρανιδίου από την 17-10-2016, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αργολίδας Γιάννης Γκιόλας, ενημερώθηκε από τον Διοικητή του ΙΚΑ κ. Διονύση Καλαματιανό ότι η μέχρι σήμερα λειτουργούσα μονάδα Κρανιδίου του ΙΚΑ μετεξελίσσεται σε« Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης».

 

Κατά τη διαβεβαίωση του κ.Διοικητή , το 90% των μέχρι σήμερα παρεχομένων υπηρεσιών θα εξακολουθήσει να γίνεται στο Γραφείο αυτό. άλλωστε πληθώρα εγγράφων δηλώσεων και λοιπών ενεργειών διεκπεραιώνονται πλέον ηλεκτρονικά (όπως Α.Π.Δ –αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις ασφαλισμένων κ.ά., όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω ).

 

Επιπροσθέτως μου εξέθεσε , τονίζει ο κ. Γκιόλας, ότι “η απόφαση για παύση της λειτουργίας του Υποκ/τος Κρανιδίου, που τελούσε υπό αναστολή, έχει ληφθεί από το 2013. Η στελέχωση του Υποκαταστήματος θα απαιτούσε μεγάλο αριθμό υπαλλήλων, που σήμερα δεν υπάρχουν ,αλλά και ούτε θα μπορούσαν να καλυφθούν με μετακινήσεις από Ναύπλιο και Άργος, διότι θα προέκυπτε αδυναμία λειτουργίας των Υποκ/των αυτών, λόγω υποστελέχωσης. Τέλος με ενημέρωσε για την πρόθεση εξεύρεσης μικρότερου ακινήτου, στην οποία θα μπορούσε να συνδράμει ο Δήμος Ερμιονίδας, για να περιορισθούν τα καταβαλλόμενα υψηλά μισθώματα”, σημειώνει ο κ. Γκιόλας.